Są le­kar­stwem Cytaty

Są le­kar­stwem Cytaty: Książki są le­kar­stwem dla umysłu. -Demokryt


książki-są ­kar­stwem-dla-umysłu
Są le­kar­stwem Cytaty: Le­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie. -Epiktet z Hierapolis


le­kar­stwem-na przyz­wycza­jenie-jest in­ne-przyzwyczajenie
Są le­kar­stwem Cytaty: Naj­lep­szym le­kar­stwem jest spokój. -Celsus


naj­lep­szym-­kar­stwem-jest spokój
Są le­kar­stwem Cytaty: Jes­teś moim le­kar­stwem na wie­czne szczęście. -sprawdzsam


jes­teś-moim-­kar­stwem-na wie­czne-szczęście
Są le­kar­stwem Cytaty: Miłość - chwi­lowe obłąka­nie, na które le­kar­stwem jest małżeństwo. -Ambrose Bierce


miłość- chwi­lowe-obłąka­nie-na które-­kar­stwem-jest łżeństwo
Są le­kar­stwem Cytaty: Zro­zumienie, a na­wet tyl­ko je­go próba - są naj­lep­szym le­kar­stwem dla zra­nionej duszy. -patt_


zro­zumienie-a na­wet-tyl­ko-­go-próba- są naj­lep­szym-­kar­stwem-dla-zra­nionej-duszy
Są le­kar­stwem Cytaty: Gdy leczysz ra­ny, ból jest le­kar­stwem na ból. -Katon Starszy


gdy-leczysz-ra­ny-ból-jest ­kar­stwem-na ból
Są le­kar­stwem Cytaty: Czy skończy­my jak Kar­ta­gi­na ? Kar­ta­gi­na zginęła w wal­ce, a Po­la­cy pop­rzez de­zer­cję.   -Uriel


czy-skończy­my-jak kar­­gi­na-kar­­gi­na-zginęła-w wal­-a po­­cy-pop­rzez-de­zer­cję- 
Są le­kar­stwem Cytaty: po­kar­mem moim so­ki życia na wy­pasłych wzgórkach na­tury łonem kar­mię zmysły codziennie łaknąc te ciało  -taktojax


po­kar­mem-moim-so­ki-życia-na-wy­łych-wzgórkach-na­tury-łonem-kar­mię-zmysły-codziennie-łaknąc-te ciało 
Są le­kar­stwem Cytaty: Boję się pająków, boję się miłości i obojętności, boję się śmier­ci i życia.. boję się. Ten strach sta­je się de­finicją mo­jego życia. Mo­ja pa­nika spra­wia, że umarłam cho­ciaż na­dal żyję KO­NIEC, czas rozłożyć skrzydła i wznieść się po­nad strach, czas zacząć żyć z odwagą. Naj­lep­szym le­kar­stwem oka­zuje się wiad­ro przy­jaźni, łyżeczka wspar­cia i szczyp­ta wiary. Po raz ko­lej­ny dziękując Ci za to że jes­teś !  -cytlopka


Są le­kar­stwem Cytaty: Biała kar­tka to nie pus­ty ob­raz. Właśnie ta biała kar­tka za­wiera naj­więcej ob­razów .Te ob­ra­zy tworzy każdy z nas w swo­jej głowie. To my jes­teśmy artystami. -Mała Mi


biała-kar­tka-to nie pus­ty-ob­raz-właśnie  biała-kar­tka-za­wiera-naj­więcej-ob­razów-te ob­ra­zy-tworzy-każdy-z nas
Są le­kar­stwem Cytaty: - Czy to praw­da, że kiedy ko­bieta kar­mi pier­sią to jej się psują zęby? - Tak, to prawda. - A jeśli ko­bieta nie kar­mi piersią? - To też jej się psują. -wojtek p


 czy-to praw­da-że kiedy-ko­bieta-kar­mi-pier­ą-to jej ę-psują-zęby-tak-to prawda-a śli-ko­bieta-nie kar­mi-piersią
Są le­kar­stwem Cytaty: Prawdą jes­teś Ty i ja, a kłam­stwem My wpa­jani co dnia... -Papużka


prawdą-jes­teś-ty i ja-a kłam­stwem-my wpa­jani-co dnia
Są le­kar­stwem Cytaty: W ob­liczu og­ro­mu zła na świecie, byłoby bluźnier­stwem posądzać Bo­ga o istnienie. -Tadeusz Kotarbiński


w ob­liczu-og­ro­mu-zła-na świecie-byłoby-bluźnier­stwem-posądzać-bo­ga-o istnienie
Są le­kar­stwem Cytaty: Cza­sami w po­kerze jest tak, że na­wet z naj­lep­szy­mi kar­ta­mi na ręku nie wyg­rasz wiele, bo po­zos­ta­li spa­sują. Możesz jed­nak wyg­rać na­wet mając słabe kar­ty, jeśli dob­rze to ro­zeg­rasz. To sa­mo do­tyczy życia. -qches


Są le­kar­stwem Cytaty: Kłam­stwem świat prze­jedziesz, ale na­zad nie wrócisz. -Samuel Adalberg


kłam­stwem-świat-prze­jedziesz-ale-na­zad-nie wrócisz
Są le­kar­stwem Cytaty: Z kłam­stwem jak z nar­ko­tykiem, można się od niego uzależnić. -Chemicals


z-kłam­stwem-jak z nar­ko­tykiem-można ę-od niego-uzależć
Są le­kar­stwem Cytaty: Zrań mnie prawdą, ale nig­dy nie po­cie­szaj kłam­stwem . -PróbujPatrzećKolorowo


zrań-mnie-prawdą-ale-nig­dy-nie po­cie­szaj-kłam­stwem