Są two­je Pełne Cytaty

Są two­je Pełne Cytaty: Szczęście jest wówczas pełne, gdy światło po­ran­ka budzi dwo­je ludzi do dnia pełne­go wspólnych czynów i rozmów. -Jarosław Iwaszkiewicz


szczęście-jest wówczas-pełne-gdy-światło-po­ran­ka-budzi-dwo­-ludzi-do dnia-pełne­go-wspólnych-czynów-i rozmów
Są two­je Pełne Cytaty: Mo­je ser­ce jest pełne żalu, smut­ku.. Oczy pełne łez, cier­pienia.. Jed­nak nikt te­go nie zauważa, bo tak dob­rze to ukrywam?!  -AnDree


mo­-ser­-jest pełne-żalu-smut­ku-oczy pełne-łez-cier­pienia-jed­nak nikt-te­go-nie zauważa-bo tak-dob­rze-to ukrywam 
Są two­je Pełne Cytaty: twarze pełne sztuczne­go wy­razu, pus­te ser­ca, pus­te spojżenia, kro­ki pełne pośpie­chu go­niące niewiado­mo za czym...Słowa prze­pełnione wul­ga­ryz­mem, lub wyu­czoną troską, do­tyk sche­matyczny i sztuczny jak my.. Ta­cy jes­teśmy? wszys­cy więc na swój swój sposób jes­teśmy kalekami... -wesolutka214


Są two­je Pełne Cytaty: Smut­ny ? Bo co ? bra­kuje To­bie siły ? Być jak wielu wokoło pop­rawnie spolegliwym. Prze­jedzo­nym, sumieniem w pot­rzas­ko­wej, ciemnicy. Od­da­nym słusznej sprawie ...gdy krzyk,nie krzyczy. Zla­ny, z jed­ności tłem zniszczo­nej duszy,uśmiechu. Roz­dartych kiedyś szat os­tatniego,pełne­go oddechu. Smu­cisz ? Bo co ? do­padły Cię ,gorzkie żale ? Spójrz na pełne dłonie te­go, co sam wybrałeś. -Vedan


Są two­je Pełne Cytaty: Cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych. -Georges Clemenceau


cmentarze-są-pełne-ludzi-niezastąpionych
Są two­je Pełne Cytaty: A polski Salomon pełne wylał. -Mieczysław Michał Szargan


Są two­je Pełne Cytaty: Cmen­tarze pełne są ludzi niezastąpionych. -Georges Clemenceau


cmen­tarze-pełne-są ludzi-niezastąpionych
Są two­je Pełne Cytaty: Nie ma pełne­go, bez­względne­go szczęścia. -Horacy


nie- pełne­go-bez­względne­go-szczęścia
Są two­je Pełne Cytaty: Jadu pełne są te stare skorupy cnoty. -Wacław Berent


jadu-pełne-są-te-stare-skorupy-cnoty
Są two­je Pełne Cytaty: Ja­du pełne są te sta­re sko­rupy cnoty. -Wacław Berent


ja­-pełne-są te sta­re-sko­rupy-cnoty
Są two­je Pełne Cytaty: Pełne kieszenie rąk mają lenie. -Stanisław Leszczyński


Są two­je Pełne Cytaty: Czy­je ser­ce jest pus­te, te­go us­ta słów pełne. -Karl Kraus


czy­-ser­-jest pus­te-te­go-us­-słów-pełne
Są two­je Pełne Cytaty: piękne kobiety są pełne podniety a te złudne? ...nudne... -poeta wyklęty


piękne-kobiety-są-pełne-podniety-a-te złudne-nudne
Są two­je Pełne Cytaty: Szczęście, to pełne i trwałe zadowolenie z całości życia. -Władysław Tatarkiewicz


szczęście-to-pełne-i-trwałe-zadowolenie-z-całoś-życia
Są two­je Pełne Cytaty: Pełne praw­dy trze­ba niekiedy wy­powiadać półgębkiem. -Aleksander Kumor


pełne-praw­dy-trze­ba-niekiedy-wy­powiadać-półgębkiem
Są two­je Pełne Cytaty: Piekło jest pełne dobrych zamiarów i chęci. -George Herbert


piekło-jest-pełne-dobrych-zamiarów-i-chę
Są two­je Pełne Cytaty: Kiedy spichrze są pełne, ludzie przestrzegają obrzędów i ceremonii. -Wang Chung


kiedy-spichrze-są-pełne-ludzie-przestrzegają-obrzędów-i-ceremonii
Są two­je Pełne Cytaty: Wielkie miłości są proste, tylko małe są pełne powikłań. -Josef Capek


wielkie-miłoś-są-proste-tylko-łe-są-pełne-powikłań