Są za duże  Cytaty

Są za duże  Cytaty: Duże cele dają duże rezultaty -Mark Victor Hansen


Są za duże  Cytaty: Są duże i małe wojny. Te duże zmieniają świat, te małe człowieka. -Olga Tokarczuk


są-że-i-łe-wojny-te-że-zmieniają-świat-te-łe-człowieka
Są za duże  Cytaty: Są duże i małe woj­ny. Te duże zmieniają świat, te małe człowieka. -Olga Tokarczuk


są że-i łe-woj­ny-te że-zmieniają-świat-te łe-człowieka
Są za duże  Cytaty: Świat sta­je się co­raz bar­dziej niez­ro­zumiały, a ludzie - czy gor­si? Może za­gubieni... A każdy radzi so­bie z tym inaczej. Naj­gor­sze, kiedy człowieka od najmłod­szych lat do­tyka zbyt duże zło. Zbyt duże jak na je­go wiek i doj­rzałość. Bo człowiek poz­biera się ze wszys­tkiego - ale nig­dy nie będzie już ta­ki sam. -Andrea


Są za duże  Cytaty: Py­tamy: Jak duże jest praw­do­podo­bieństwo, by coś mogło pow­stać z nicze­go? Lub, oczy­wiście, od­wrot­nie: Jak duże są szan­se, by coś mogło is­tnieć od zaw­sze? I bez względu na wszys­tko: czy da się ob­liczyć, ja­kie były szan­se, aby ma­teria kos­miczna nag­le pew­ne­go dnia prze­budziła się świado­ma swe­go włas­ne­go istnienia?  -Jostein Gaarder


Są za duże  Cytaty: Trzeba mieć duże doświadczenie, by pocałować nowicjuszkę. -Zsa Zsa Gabor


trzeba-mieć-że-doświadczenie-by-pocałować-nowicjuszkę
Są za duże  Cytaty: Czy wiesz, że łzy się śmieją kiedy są za duże?  -Jan Twardowski


czy-wiesz-że łzy ę-śmieją-kiedy-są za że 
Są za duże  Cytaty: Duże kęsy szczęścia wymagają zdrowego i dobrego żołądka. -Baltazar Gracian Y Morales


duże-kęsy-szczęścia-wymagają-zdrowego-i-dobrego-żołądka
Są za duże  Cytaty: Czy wiesz, że łzy się śmieją, kiedy są za duże?  -Jan Twardowski


czy-wiesz-że łzy ę-śmieją-kiedy-są za że 
Są za duże  Cytaty: Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty – małe radości -Karl Heinrich Waggerl


Są za duże  Cytaty: Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości. -Karl Heinrich Waggerl


Są za duże  Cytaty: Jeśli marzenie jest wystarczająco duże - fakty nie mają znaczenia. -Dexter Yager


jeśli-marzenie-jest-wystarczająco-że-fakty-nie-mają-znaczenia
Są za duże  Cytaty: Ser­ce ludzkie mu­si być bar­dzo duże, żeby zmieścić to, co kochamy. -José Mauro de Vasconcelos


Są za duże  Cytaty: Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, ponieważ daremnie czekają na duże. -Pearl Buck


są-ludzie-którzy-nie-zauważają-łego-szczęścia-ponieważ-daremnie-czekają-na-że
Są za duże  Cytaty: Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, ponieważ daremnie czekają na duże -Pearl Buck


są-ludzie-którzy-nie-zauważają-łego-szczęścia-ponieważ-daremnie-czekają-na-że
Są za duże  Cytaty: Powtarzanie tego, co się słyszy od innych, i podawanie za własne może dać duże korzyści. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


powtarzanie-tego-co-ę-słyszy-od-innych-i-podawanie-za-własne-może-dać-że-korzyś
Są za duże  Cytaty: Są kobiety, które aby zamaskować swoje krzywe nogi, noszą bardzo duże dekolty. -Gabriela Zapolska


są-kobiety-które-aby-zamaskować-swoje-krzywe-nogi-noszą-bardzo-że-dekolty
Są za duże  Cytaty: Są kobiety, które aby zatuszować swoje krzywe nogi, noszą bardzo duże dekolty. -Gabriela Zapolska


są-kobiety-które-aby-zatuszować-swoje-krzywe-nogi-noszą-bardzo-że-dekolty