Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty

Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty: Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności. -Montesquieu


Świat-nie-sądzi-czynów-ludzkich-wedle-ich-dobroci-ale-wedle-ich-pięknoś-nie-wedle-tego-czy-są-sprawiedliwe-ale-czy-wielkie-nie-wedle-ich
Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty: Mężczyz­na zaw­sze mówi, że nie sądzi, a po­tem oka­zuje się, że i ow­szem sądzi, cho­ciaż w zu­pełnie in­nej sprawie. -Katarzyna Grochola


mężczyz­na-zaw­sze-mówi-że nie sądzi-a po­tem-oka­zuje-ę-że i ow­szem-sądzi-cho­ciaż-w zu­pełnie-in­nej-sprawie
Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty: Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach. -Christoper Hampton


pytać-pisarza-co-sądzi-o-krytykach-to-jak-pytać-latarnię-uliczną-co-sądzi-o-pieskach
Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty: Wiadomo, że kto pewnych czynów nie potępia moralnie, skłonny jest tak kształtować pojęcie moralności, by dyrektywy zabraniające tych czynów wyłączyć z jej zakresu. -Maria Ossowska


wiadomo-że-kto-pewnych-czynów-nie-potępia-moralnie-skłonny-jest-tak-kształtować-pojęcie-moralnoś-by-dyrektywy-zabraniają-tych-czynów
Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty: Historia ludzkich poglądów jest rzadko czymś więcej niż historią ludzkich błędów. -Wolter


historia-ludzkich-poglądów-jest-rzadko-czymś-więcej-ż-historią-ludzkich-błędów
Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty: Ludzka wie­dza składa się nie tyl­ko z bib­liotek, per­ga­minu i at­ra­men­tu, ale tworzą ją także to­my wie­dzy wpi­sane w ludzkie ser­ca, wy­ryte w ludzkich duszach, wyg­ra­wero­wane w ludzkich umysłach. -Michael Jackson


Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty: Jako ksiądz żyję w dwóch światach: zewnętrznym - mediów, które mówią o zarażonym, nieprawdziwym, okropnym świecie ludzkich grzechów, i wewnętrznym - ludzkich wyznań, spowiedzi. Wiem, że jeśli nawet człowiek odchodzi od Boga - męczy się. Jest krzyż wiary i niewiary. -Jan Twardowski


Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty: Każdy sądzi, wielu błądzi. -Bujak Bogusław


Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty: Młodość sądzi, starość rozgrzesza. -Sylvana Carmen


młodość-sądzi-starość-rozgrzesza
Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty: Młodość sądzi - starość rozgrzesza. -Carmen Sylva


młodość-sądzi-starość-rozgrzesza
Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty: Koniec dowodzi czynów. -Owidiusz


koniec-dowodzi-czynów
Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty: Bo miłość sądzi sercem, nie oczyma. -William Shakespeare


Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty: Młodość sądzi, sta­rość rozgrzesza. -Sylva Carmen


młodość-sądzi-sta­rość-rozgrzesza
Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty: Kobieta kocha naprzód, a sądzi potem. -Klementyna Hoffmanowa


Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty: Łzy są skut­kiem czynów. -Wergiliusz


Łzy-są skut­kiem-czynów
Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty: Wegetarianin sadzi się na rośliny. Ach, co za zwierzę. -Kapitan


wegetarianin-sadzi ę-na rośliny-ach-co za zwierzę
Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty: Kto sądzi głup­ca, sam się osądza. -Talmud


kto-sądzi-głup­ca-sam ę-osądza
Sądzi Czynów Ludzkich Cytaty: Sąd tak sądzi jak się wyśpi. -filutka


sąd-tak-sądzi-jak ę-wyśpi