Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty

Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Nikt niech nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. -Paweł z Tarsu Św


nikt-niech-nie-o-sobie-wyższego-mniemania-ż-należy-lecz-niech-sądzi-o-sobie-trzeźwo-według-miary-jaką-bóg-każdemu-w-wierze-wyznaczył
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Mężczyz­na zaw­sze mówi, że nie sądzi, a po­tem oka­zuje się, że i ow­szem sądzi, cho­ciaż w zu­pełnie in­nej sprawie. -Katarzyna Grochola


mężczyz­na-zaw­sze-mówi-że nie sądzi-a po­tem-oka­zuje-ę-że i ow­szem-sądzi-cho­ciaż-w zu­pełnie-in­nej-sprawie
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach. -Christoper Hampton


pytać-pisarza-co-sądzi-o-krytykach-to-jak-pytać-latarnię-uliczną-co-sądzi-o-pieskach
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Posiadać charakter to znaczy postępować właściwie wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Zbyt wielu ludzi sądzi, że jedynie słuszną rzeczą jest radzić sobie wszelkimi sposobami, a prawdziwie złą, dać się na tym przyłapać. -James Watts


Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Nie znoszę kłam­stwa na czczo ani mil­cze­nia na trzeźwo. -Jerzy Broszkiewicz


nie-znoszę-kłam­stwa-na czczo-ani-mil­cze­nia-na trzeźwo
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Działanie jednostki jest na całym świecie trzeźwo wykalkulowane, działanie masowe - nieświadome, pijane niejako wspólnym, jednoczącym je nurtem życia. -Borys Pasternak


działanie-jednostki-jest-na-całym-świecie-trzeźwo-wykalkulowane-działanie-masowe-nieświadome-pijane-niejako-wspólnym-jednoczącym-nurtem
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Wyście sobie, a my sobie. Każden sobie rzepkę skrobie. -Stanisław Wyspiański


wyście-sobie-a-my-sobie-każden-sobie-rzepkę-skrobie
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Wyście sobie, a my sobie, każden sobie rzepkę skrobie. -Stanisław Wyspiański


wyście-sobie-a-my-sobie-każden-sobie-rzepkę-skrobie
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Każdy sądzi, wielu błądzi. -Bujak Bogusław


Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Młodość sądzi - starość rozgrzesza. -Carmen Sylva


młodość-sądzi-starość-rozgrzesza
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Młodość sądzi, starość rozgrzesza. -Sylvana Carmen


młodość-sądzi-starość-rozgrzesza
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Bo miłość sądzi sercem, nie oczyma. -William Shakespeare


Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Kobieta kocha naprzód, a sądzi potem. -Klementyna Hoffmanowa


Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Młodość sądzi, sta­rość rozgrzesza. -Sylva Carmen


młodość-sądzi-sta­rość-rozgrzesza
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Na­miętność spra­wia, że nie widzi­my jas­no. Żonę wy­bieraj trzeźwo i z roz­wagą, kiedy cię nie dręczy niecier­pli­wa żądza. Ludzie się wiążą małżeństwem w naj­gor­szym mo­men­cie – kiedy płoną. -Hagiwara Sakutaro


Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Kto sądzi głup­ca, sam się osądza. -Talmud


kto-sądzi-głup­ca-sam ę-osądza
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Wegetarianin sadzi się na rośliny. Ach, co za zwierzę. -Kapitan


wegetarianin-sadzi ę-na rośliny-ach-co za zwierzę
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Sąd tak sądzi jak się wyśpi. -filutka


sąd-tak-sądzi-jak ę-wyśpi