Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty

Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Ludzi nie sądzi się na podstawie ich krewnych. -Anonim


ludzi-nie-sądzi-ę-na-podstawie-ich-krewnych
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Optymista sądzi, że to najlepszy z możliwych światów, pesymista to wie. -Robert Oppenheimer


optymista-sądzi-że-to-najlepszy-z-możliwych-światów-pesymista-to-wie
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Kiedy nieśmiały wchodzi do restauracji, sądzi, że wszystkie stoliki są zarezerwowane. -Ramon Gomez De La Serna


kiedy-nieśmiały-wchodzi-do-restauracji-sądzi-że-wszystkie-stoliki-są-zarezerwowane
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: W czasie wojny nikt nie sądzi, że żyć będzie wiecznie. -Clive Staples Lewis


w-czasie-wojny-nikt-nie-sądzi-że-żyć-będzie-wiecznie
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Gorzej głupca będzie poniżony, kto zbyt porywczo sądzi. -Alighieri Dante


gorzej-głupca-będzie-poniżony-kto-zbyt-porywczo-sądzi
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: bieg­nie konik bieg­nie sobie skacze konik skacze sobie tańczy konik tańczy sobie krad­nie konik krad­nie sobie la­ta konik la­ta sobie lecz potyka się o rower cóż za konik jest bez nogi nie dla niego są te drogi znajdź ko­niku swoją drogę lub umieraj jeśli możesz  -vvrona


Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Oczy­wiście, jest rzeczą bar­dzo ważną, by do egza­minu przystępo­wać na trzeźwo. Wiele obiecujących ka­rier w za­miata­niu ulic, zbiera­niu owoców czy gra­niu na gi­tarze w przejściach podziem­nych roz­poczęło się od bra­ku zro­zumienia dla te­go pros­te­go faktu. -Terry Pratchett


Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Gorzej głup­ca będzie po­niżony, kto zbyt po­ryw­czo sądzi. -Alighieri Dante


gorzej-głup­ca-będzie-po­żony-kto-zbyt-po­ryw­czo-sądzi
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: DIABEŁ jest optymistą, o ile sądzi, że może ludzi uczynić gorszymi. -Karl Kraus


diabeŁ-jest-optymistą-o-ile-sądzi-że-może-ludzi-uczynić-gorszymi
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Diabeł jest op­ty­mistą, o ile sądzi, że można ludzi uczy­nić gorszymi. -Karl Kraus


diabeł-jest op­ty­mistą-o ile-sądzi-że można-ludzi-uczy­ć-gorszymi
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Nudziarz, za­pyta­ny o naj­krótszy ob­jazd, wykłada, co sądzi o or­ga­nizac­ji prac drogowych. -Stefan Garczyński


nudziarz-za­pyta­ny-o naj­krótszy-ob­jazd-wykłada-co sądzi-o or­ga­nizac­ji-prac-drogowych
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Największym głupcem jest ten, kto sądzi, że poza nim wszyscy są głupcami. -Baltazar Gracian Y Morales


największym-głupcem-jest-ten-kto-sądzi-że-poza-nim-wszyscy-są-głupcami
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Mężczyzna głową czuje, myśli, sądzi; Kobieta sercem, więc nie dziw, że błądzi. -George Gordon Byron


mężczyzna-głową-czuje-myśli-sądzi-kobieta-sercem-więc-nie-dziw-że-błądzi
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Kobiety wierzą, że mężczyźni nie są tak głupi, jak się na ogół sądzi - są głupsi. -Paul Toulet


kobiety-wierzą-że-mężczyź-nie-są-tak-głupi-jak-ę-na-ogół-sądzi-są-głupsi
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Trzeźwo pat­rzę na życie szu­kając niuansów na swo­jej drodze mlecznej Wy­palam się jak gwiazdy w godzi­nach szczytu marzące o tra­wie w zubrowce Ogar­niam niebo te­les­ko­pem wrażeń zwiększając siłę odczuć szu­kam tam pun­ktu by na nim oszalec gdyż jes­tem zbyt normalna  -sprajtka


Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Sa­tyra prawdę mówi, względów się wyrzeka, Wiel­bi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka. -Ignacy Krasicki


sa­tyra-prawdę-mówi-względów ę-wyrzeka-wiel­bi-urząd-czci-kró-lecz-sądzi-człowieka
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Ko­bieta za­lot­na sądzi, że czas i la­ta pok­ry­wają zmar­szczka­mi i niszczą twarze tyl­ko in­nych kobiet. -Jean de La Bruyére


ko­bieta-za­lot­na-sądzi-że czas-i ­-pok­ry­wają-zmar­szczka­mi-i niszczą-twarze-tyl­ko-in­nych-kobiet
Sądzi O Sobie Trzeźwo Cytaty: Kto sądzi, że w miłości, trzeba przez cały dzień trzymać się za ręce, nie wie, co to jest miłość. -Phil Bosmans


kto-sądzi-że-w-miłoś-trzeba-przez-cały-dzień-trzymać-ę-za-rę-nie-wie-co-to-jest-miłość