Sądzi O Sobie Cytaty

Sądzi O Sobie Cytaty: Nikt niech nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. -Paweł z Tarsu Św


nikt-niech-nie-o-sobie-wyższego-mniemania-ż-należy-lecz-niech-sądzi-o-sobie-trzeźwo-według-miary-jaką-bóg-każdemu-w-wierze-wyznaczył
Sądzi O Sobie Cytaty: Mężczyz­na zaw­sze mówi, że nie sądzi, a po­tem oka­zuje się, że i ow­szem sądzi, cho­ciaż w zu­pełnie in­nej sprawie. -Katarzyna Grochola


mężczyz­na-zaw­sze-mówi-że nie sądzi-a po­tem-oka­zuje-ę-że i ow­szem-sądzi-cho­ciaż-w zu­pełnie-in­nej-sprawie
Sądzi O Sobie Cytaty: Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach. -Christoper Hampton


pytać-pisarza-co-sądzi-o-krytykach-to-jak-pytać-latarnię-uliczną-co-sądzi-o-pieskach
Sądzi O Sobie Cytaty: Posiadać charakter to znaczy postępować właściwie wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Zbyt wielu ludzi sądzi, że jedynie słuszną rzeczą jest radzić sobie wszelkimi sposobami, a prawdziwie złą, dać się na tym przyłapać. -James Watts


Sądzi O Sobie Cytaty: Wyście sobie, a my sobie, każden sobie rzepkę skrobie. -Stanisław Wyspiański


wyście-sobie-a-my-sobie-każden-sobie-rzepkę-skrobie
Sądzi O Sobie Cytaty: Wyście sobie, a my sobie. Każden sobie rzepkę skrobie. -Stanisław Wyspiański


wyście-sobie-a-my-sobie-każden-sobie-rzepkę-skrobie
Sądzi O Sobie Cytaty: Młodość sądzi, starość rozgrzesza. -Sylvana Carmen


młodość-sądzi-starość-rozgrzesza
Sądzi O Sobie Cytaty: Młodość sądzi - starość rozgrzesza. -Carmen Sylva


młodość-sądzi-starość-rozgrzesza
Sądzi O Sobie Cytaty: Każdy sądzi, wielu błądzi. -Bujak Bogusław


Sądzi O Sobie Cytaty: Młodość sądzi, sta­rość rozgrzesza. -Sylva Carmen


młodość-sądzi-sta­rość-rozgrzesza
Sądzi O Sobie Cytaty: Bo miłość sądzi sercem, nie oczyma. -William Shakespeare


Sądzi O Sobie Cytaty: Kobieta kocha naprzód, a sądzi potem. -Klementyna Hoffmanowa


Sądzi O Sobie Cytaty: Sąd tak sądzi jak się wyśpi. -filutka


sąd-tak-sądzi-jak ę-wyśpi
Sądzi O Sobie Cytaty: Wegetarianin sadzi się na rośliny. Ach, co za zwierzę. -Kapitan


wegetarianin-sadzi ę-na rośliny-ach-co za zwierzę
Sądzi O Sobie Cytaty: Kto sądzi głup­ca, sam się osądza. -Talmud


kto-sądzi-głup­ca-sam ę-osądza
Sądzi O Sobie Cytaty: Ludzi nie sądzi się na podstawie ich krewnych. -Anonim


ludzi-nie-sądzi-ę-na-podstawie-ich-krewnych
Sądzi O Sobie Cytaty: Optymista sądzi, że to najlepszy z możliwych światów, pesymista to wie. -Robert Oppenheimer


optymista-sądzi-że-to-najlepszy-z-możliwych-światów-pesymista-to-wie
Sądzi O Sobie Cytaty: Gorzej głupca będzie poniżony, kto zbyt porywczo sądzi. -Alighieri Dante


gorzej-głupca-będzie-poniżony-kto-zbyt-porywczo-sądzi