Sądzi O Cytaty

Sądzi O Cytaty: Mężczyz­na zaw­sze mówi, że nie sądzi, a po­tem oka­zuje się, że i ow­szem sądzi, cho­ciaż w zu­pełnie in­nej sprawie. -Katarzyna Grochola


mężczyz­na-zaw­sze-mówi-że nie sądzi-a po­tem-oka­zuje-ę-że i ow­szem-sądzi-cho­ciaż-w zu­pełnie-in­nej-sprawie
Sądzi O Cytaty: Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach. -Christoper Hampton


pytać-pisarza-co-sądzi-o-krytykach-to-jak-pytać-latarnię-uliczną-co-sądzi-o-pieskach
Sądzi O Cytaty: Młodość sądzi, starość rozgrzesza. -Sylvana Carmen


młodość-sądzi-starość-rozgrzesza
Sądzi O Cytaty: Młodość sądzi - starość rozgrzesza. -Carmen Sylva


młodość-sądzi-starość-rozgrzesza
Sądzi O Cytaty: Każdy sądzi, wielu błądzi. -Bujak Bogusław


Sądzi O Cytaty: Bo miłość sądzi sercem, nie oczyma. -William Shakespeare


Sądzi O Cytaty: Kobieta kocha naprzód, a sądzi potem. -Klementyna Hoffmanowa


Sądzi O Cytaty: Młodość sądzi, sta­rość rozgrzesza. -Sylva Carmen


młodość-sądzi-sta­rość-rozgrzesza
Sądzi O Cytaty: Wegetarianin sadzi się na rośliny. Ach, co za zwierzę. -Kapitan


wegetarianin-sadzi ę-na rośliny-ach-co za zwierzę
Sądzi O Cytaty: Kto sądzi głup­ca, sam się osądza. -Talmud


kto-sądzi-głup­ca-sam ę-osądza
Sądzi O Cytaty: Sąd tak sądzi jak się wyśpi. -filutka


sąd-tak-sądzi-jak ę-wyśpi
Sądzi O Cytaty: Ludzi nie sądzi się na podstawie ich krewnych. -Anonim


ludzi-nie-sądzi-ę-na-podstawie-ich-krewnych
Sądzi O Cytaty: Optymista sądzi, że to najlepszy z możliwych światów, pesymista to wie. -Robert Oppenheimer


optymista-sądzi-że-to-najlepszy-z-możliwych-światów-pesymista-to-wie
Sądzi O Cytaty: W czasie wojny nikt nie sądzi, że żyć będzie wiecznie. -Clive Staples Lewis


w-czasie-wojny-nikt-nie-sądzi-że-żyć-będzie-wiecznie
Sądzi O Cytaty: Kiedy nieśmiały wchodzi do restauracji, sądzi, że wszystkie stoliki są zarezerwowane. -Ramon Gomez De La Serna


kiedy-nieśmiały-wchodzi-do-restauracji-sądzi-że-wszystkie-stoliki-są-zarezerwowane
Sądzi O Cytaty: Gorzej głupca będzie poniżony, kto zbyt porywczo sądzi. -Alighieri Dante


gorzej-głupca-będzie-poniżony-kto-zbyt-porywczo-sądzi
Sądzi O Cytaty: DIABEŁ jest optymistą, o ile sądzi, że może ludzi uczynić gorszymi. -Karl Kraus


diabeŁ-jest-optymistą-o-ile-sądzi-że-może-ludzi-uczynić-gorszymi
Sądzi O Cytaty: Gorzej głup­ca będzie po­niżony, kto zbyt po­ryw­czo sądzi. -Alighieri Dante


gorzej-głup­ca-będzie-po­żony-kto-zbyt-po­ryw­czo-sądzi