Słów Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Słów Cytaty: Ciężko słuchać słów piosen­ki, kiedy nie ro­zumie się jej słów. -Chemicals
ciężko-słuchać-słów-piosen­ki-kiedy-nie ro­zumie ę-jej-słów
Słów Cytaty: Prawdziwość słów - rzecz dobra, gładkość - doskonała, Lecz krótkość słów prawdziwych jakże jest wspaniała! -Aliszer Nawoi
prawdziwość-słów-rzecz-dobra-gładkość-doskonała-lecz-krótkość-słów-prawdziwych-jakże-jest-wspaniała
Słów Cytaty:
ojcze-nasz-składa-ę-z-56-słów-deklaracja-niepodległoś-z-300-a-ostatnio-ogłoszone-rozporządzenie-rzą-w-sprawie-cen-jarzyn-z-26-911
Słów Cytaty: Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. -Jan Paweł II
oto-dekalog-dziesięć-słów-od-tych-słów-zależy-przyszłość-człowieka-i-społeczeństw-przyszłość-narodu-państwa-europy-świata
Słów Cytaty: Cierpienie w ser­cu ślad zbyt wiele łez by przy tym trwać Wolność da­rowa­na znow bez słów bez zbędnych słów  -Poinsetia
cierpienie-w-ser­cu-ślad-zbyt-wiele-łez-by-przy-tym-trwać-wolność-da­rowa­na-znow-bez-słów-bez-zbędnych-słów 
Słów Cytaty: Próbując zro­zumieć, szu­kasz słów, by nazwać. Gdy zro­zumiesz, nie będzie już ta­kich słów, które by nazwały... -Papillondenuit
próbując-zro­zumieć-szu­kasz-słów-by nazwać-gdy-zro­zumiesz-nie będzie-już-­kich-słów-które-by nazwały
Słów Cytaty: brakło słów więc obliczę deltę dla dusz człeków tych ro­zum do kwadratu... odjąć cztery ser­ca skrawki... ra­zy czynów gar­stkę i słów krocie... cóż to wyszło? aż brak... liczb! to się jed­nak chy­ba czuje  -kamille
Słów Cytaty: Przed ślubem zdawało się jej, że go kocha, ale oczekiwane szczęście nie nadeszło. „Pomyliłam się więc
Słów Cytaty: Tak wiele jest pus­tych słów. Obiecu­jemy, Przy­sięga­my.... , a po­tem nie dot­rzy­muje­my słowa. Jeżeli tak ma być to nie składaj­my obiet­nic! Nie wy­powiadaj­my lek­ko­myślnie zbyt wiel­kich słów. Bo te nies­pełnione BOLĄ. -stokrotka123
Słów Cytaty: Przed ślu­bem zda­wało się jej, że go kocha, ale ocze­kiwa­ne szczęście nie na­deszło. „Po­myliłam się więc” – myślała i sta­rała się do­ciec znacze­nia słów: szczęście, na­miętność, upo­jenie, słów, które tak pięknie brzmiały w książkach. -F » Gustaw Flaubert » Pani Bovary
Słów Cytaty: Smyczkiem delikatnie grasz me­lo­dię me­go serca. W po­wiet­rzu tańczy melancholia. Uczuć mych wianek muskasz, słów lekką mgiełką, co ok­ry­wa nasze na­gie dusze. Dreszcz myśli trąca, Gdy warg swych niebo z mym niebem złączasz. Między nieby­tem jesteśmy a łąką spełnienia. Nie pot­rze­ba nam słów, nie pot­rze­ba na­wet milczenia... -Malyor
Słów Cytaty: Wiele wier­szy na­pisałem Wiele pięknych słów wypowiedziałem Wiele pięknych życzeń Ci wysłałem Ale …  Naj­droższa Nie ma ta­kich słów na tym świecie Które mogłyby opi­sać mą wielką miłość do Ciebie Dziś pokładam swe ser­ce w Twe dłonie Bo tyl­ko pragnę ofiaro­wać je To­bie .................................................. Od­dałem ser­ce, a te­raz już nie wiem gdzie się podziało ... -MarzycielS
Słów Cytaty: Na pal­cach po­liczyć bym mógł przekleństwa, Mnożone przez se­tek słów czys­to naturalnie. W spo­wol­nionym tem­pie, bez bra­ku szaleństwa, Ro­zumiem ruch tych ust, te­raz bezwerbalnie. Spa­dam, choć pióra z mych skrzy­deł wypadają, Roz­ry­wane wiat­rem, pełnym Twych gorzkich słów. Le­gen­dy mówią, że i anioły błędy popełniają, Na aureoli pod­partej z se­tek ściętych głów... -ZamoY
Słów Cytaty: Nie słuchaj jej słów Gdy ją tyl­ko spotkasz Uciekaj ile sił w nóg Strzeż się spojrzenia Co ra­jem słod­kim kusi Ono w po­piół zamienia Ona jedyna Pierw czu­le popieści Po czym krzyk­nie
Słów Cytaty: Na kar­tce nie ma twit­te­ra, e-maila, fa­cebooka. In­ternet jest nieosiągal­ny, or­togra­fię spraw­dzasz w słow­ni­ku. To bez­pie­czniej­sze! Wcześniej często zdarzało mi się spraw­dzać w in­terne­towym słow­ni­ku znacze­nie ja­kiegoś słowa al­bo za­sady je­go pi­sow­ni. Trzy godzi­ny później oka­zywało się, że ten wy­raz pro­wadził mnie od stro­ny do stro­ny i tak lądo­wałem na e-bayu, na którym właśnie ku­powałem ko­lejną sokowirówkę. -Neil Gaiman
Słów Cytaty: Marzenia to odpoczynek od słów. -Wiktor Hugo
marzenia-to-odpoczynek-od-słów
Słów Cytaty: Ty­le słów a za mało o dwa  -rzekoma ona
Słów Cytaty: Ty­le mam słow co ich nie ma ty­le tematow a wena? juz dlu­go jej nie ma jak jest od niechcenia szu­kam spo­sobu by sie wyrazic juz nag­le nie umiem slow w ob­ra­zy wsadzic lecz nie chce krzyczec tez z tłumem tych sa­mych słow je­dynych, co umiem. Brak sen­su i treści Zos­ta­je na stałe Zab­ra­no mi siłe zab­ra­no mi wiare Nie mo­ge nic pisać, już nie ma poezji jak mam się wyciszać? w tym świecie herezji?  -Awaits
Słów Cytaty: Cisza to szu­kanie słów. -Who
cisza-to szu­kanie-słów
Słów Cytaty: Deklaracja: Deklaracje są filtrem słów. -Władysław Sedlak
Słów Cytaty: Mało słów, dużo treści. -Sofokles
Słów Cytaty: Od pięknych słów da­leko do czynu... -kate-em
od pięknych-słów-da­leko-do czynu
Słów Cytaty: Polonez, grany dźwiękiem słów. -Stanisław Wyspiański
Słów Cytaty: Cisza może być wymowniejsza od słów. -Anonim
cisza-może-być-wymowniejsza-od-słów
Słów Cytaty: Życie to gra słów, która da­je skutek. -exsilentio
Życie-to gra-słów-która-da­-skutek
Słów Cytaty: Im mniej słów, tym więcej myśli. -Sienki
im mniej-słów-tym-więcej-myśli
Słów Cytaty: Słowa są czynami, a czyny są rodzajem słów. -Ralph Waldo Emerson
słowa-są-czynami-a-czyny-są-rodzajem-słów
Słów Cytaty: Oszczędźmy słów, niech pozostanie wielkie milczenie. -Jan Paweł II
oszczędźmy-słów-niech-pozostanie-wielkie-milczenie
Słów Cytaty: Dwu­kierun­ko­wość słów, to agen­tu­ra myśli. -Dr Tawian Stambuła
dwu­kierun­ko­wość-słów-to agen­­ra-myśli
Słów Cytaty: Czy­je ser­ce jest pus­te, te­go us­ta słów pełne. -Karl Kraus
czy­-ser­-jest pus­te-te­go-us­-słów-pełne
Słów Cytaty: Nagość zaczyna się od twarzy, a bezwstyd od słów. -Simone de Beauvoir
nagość-zaczyna-ę-od-twarzy-a-bezwstyd-od-słów
Słów Cytaty: Powinienem sądzić ją według czynów, a nie słów. -Antoine De Saint - Exupery
Słów Cytaty: Nie ma gorszego zła od pięknych słów, które kłamią. -Ajschylos
nie-gorszego-zła-od-pięknych-słów-które-kłamią
Słów Cytaty: Na­gość zaczy­na się od twarzy, a bez­wstyd od słów. -Simone de Beauvoir
na­gość-zaczy­na ę-od twarzy-a bez­wstyd-od słów
Słów Cytaty: Książkoholicy, Widzą więcej niż papier Ma­gia słów. -cytlopka
książkoholicy-widzą-więcej-ż-papier-ma­gia-słów