Słabi Tylko Giną W Cytaty

Słabi Tylko Giną W Cytaty: Słabi tylko giną w objęciach przeciwności - silni karmią się w jej piersi. -Zofia Hartingh


słabi-tylko-giną-w-objęciach-przeciwnoś-silni-karmią-ę-w-jej-piersi
Słabi Tylko Giną W Cytaty: Słabi tylko giną w objęciach przeciwności, silni się karmią u jej piersi. -Józef Ignacy Kraszewski


słabi-tylko-giną-w-objęciach-przeciwnoś-silni-ę-karmią-u-jej-piersi
Słabi Tylko Giną W Cytaty: Pesymizm to tylko nazwa, którą ludzie słabi określają mądrość. -Bernard De Voto


pesymizm-to-tylko-nazwa-którą-ludzie-słabi-określają-mądrość
Słabi Tylko Giną W Cytaty: Ludzie giną nie tylko z braku sił, ale także z ich nadmiaru. -Halina Auderska


ludzie-giną-nie-tylko-z-braku-ł-ale-także-z-ich-nadmiaru
Słabi Tylko Giną W Cytaty: Świat znika w oczach rozkochanej kobiety. Jeden tylko człowiek jest dla niej na świecie, to jest jej kochanek, przy którym giną wszyscy inni. -Friedrich Schiller


Świat-znika-w-oczach-rozkochanej-kobiety-jeden-tylko-człowiek-jest-dla-niej-na-świecie-to-jest-jej-kochanek-przy-którym-giną-wszyscy-inni
Słabi Tylko Giną W Cytaty: Słabi duchem ka­mienie z ser­ca wiążą na szyi. -Tadeusz Szyfer


słabi-duchem-ka­mienie-z ser­ca-wiążą-na szyi
Słabi Tylko Giną W Cytaty: To sa­mot­ność spra­wia, że jes­teśmy słabi. -dmn292


to ­­ność-spra­wia-że jes­teśmy-słabi
Słabi Tylko Giną W Cytaty: Jes­teśmy moc­ni w wie­rze, ale słabi w czynie. -Stefan Wyszyński


jes­teśmy-moc­-w wie­rze-ale-słabi-w czynie
Słabi Tylko Giną W Cytaty: Właściwy byt ziemi stanowią słabi i mali, a posłuszni swemu zadaniu. -Maria Rodziewiczówna


właściwy-byt-ziemi-stanowią-słabi-i-mali-a-posłuszni-swemu-zadaniu
Słabi Tylko Giną W Cytaty: Silni widzą w Bogu dowód swojej mocy, słabi tarczę przed swoją słabością. -Anna Krzyżanowska


silni-widzą-w-bogu-dowód-swojej-mocy-słabi-tarczę-przed-swoją-słabośą
Słabi Tylko Giną W Cytaty: Ludzie słabi często czerpią z litości innych siłę, pozbawioną wszelkich skrupułów, i uzurpują sobie w ten sposób prawa silnych. -Rosalina Lisboa Coelho


ludzie-słabi-często-czerpią-z-litoś-innych-łę-pozbawioną-wszelkich-skrupułów-i-uzurpują-sobie-w-ten-sposób-prawa-silnych
Słabi Tylko Giną W Cytaty: W walce idei giną ludzie. -Stanisław Jerzy Lec


Słabi Tylko Giną W Cytaty: Pa­miątki giną. Pa­mięć pozostaje. -Susan Spano


pa­miątki-giną-pa­mięć pozostaje
Słabi Tylko Giną W Cytaty: Nie ma ludzi, którzy nie zez­nają, są tyl­ko słabi przesłuchujący. -Feliks Dzierżyński


nie- ludzi-którzy-nie zez­nają-są tyl­ko-słabi-przesłuchujący
Słabi Tylko Giną W Cytaty: Możemy być zbyt mało sil­ni, ale zbyt słabi - nigdy. -never


możemy-być-zbyt-ło-sil­-ale-zbyt-słabi- nigdy
Słabi Tylko Giną W Cytaty: Są słabi ludzie, którzy żądają od swych kobiet bezwzględnego oddania się, jako swoje prawo i jest to dla nich obojga upokorzenie. -Rabindranath Tagore


są-słabi-ludzie-którzy-żądają-od-swych-kobiet-bezwzględnego-oddania-ę-jako-swoje-prawo-i-jest-to-dla-nich-obojga-upokorzenie
Słabi Tylko Giną W Cytaty: Bóstwa giną wraz ze swoimi wyznawcami. -Anonim


bóstwa-giną-wraz-ze-swoimi-wyznawcami
Słabi Tylko Giną W Cytaty: Bóstwa giną wraz ze swy­mi wyznawcami. -Karol Bunsch


bóstwa-giną-wraz-ze swy­mi-wyznawcami