Słabością Cytaty

Słabością Cytaty: Łzy nie mają nic wspólne­go ze słabością. -Margit Sandemo


Łzy-nie mają-nic-wspólne­go-ze słabośą
Słabością Cytaty: Naj­bliżsi są zarówno naszą siłą jak i słabością. -Emmalice


naj­bliż-są zarówno-naszą-łą-jak i słabośą
Słabością Cytaty: Poszanowanie godności ludzkiej jest najgodniejszą słabością satrapy. -Felix Lope De Vega Carpio


poszanowanie-godnoś-ludzkiej-jest-najgodniejszą-słabośą-satrapy
Słabością Cytaty: Jes­teś słabością moją, więc mi do­daj siły. -Jacek Kaczmarski


jes­teś-słabośą-moją-więc-mi do­daj-ły
Słabością Cytaty: Niedowiarstwo jest często grzechem głupca, zaś łatwowierność słabością wyższego umysłu. -Denis Diderot


niedowiarstwo-jest-często-grzechem-głupca-zaś-łatwowierność-słabośą-wyższego-umysłu
Słabością Cytaty: Kobiety nigdy nie są tak silne, jak wtedy, gdy uzbrajają się słabością. -Iwan Bunin


kobiety-nigdy-nie-są-tak-silne-jak-wtedy-gdy-uzbrajają-ę-słabośą
Słabością Cytaty: Słabością każdej mądrej idei jest to, że sta­rają się reali­zować ją głupcy. -Marek Hłasko


słabośą-każdej-mądrej-idei-jest to-że sta­rają ę-reali­zować-ją głupcy
Słabością Cytaty: Silni widzą w Bogu dowód swojej mocy, słabi tarczę przed swoją słabością. -Anna Krzyżanowska


silni-widzą-w-bogu-dowód-swojej-mocy-słabi-tarczę-przed-swoją-słabośą
Słabością Cytaty: Ludzką jest słabością, że nikt nie chce zadowolić się częścią a tylko całością. -Stefan Pacek


ludzką-jest-słabośą-że-nikt-nie-chce-zadowolić-ę-częśą-a-tylko-całośą
Słabością Cytaty: Ko­biety nig­dy nie są tak sil­ne, jak wte­dy, gdy uz­bra­jają się słabością. -Iwan Aleksiejewicz Bunin


ko­biety-nig­dy-nie są tak-sil­ne-jak wte­dy-gdy-uz­bra­jają ę-słabośą
Słabością Cytaty: Dobroduszność jest słabością - dobroć jest siłą. -Anita


dobroduszność-jest-słabośą-dobroć-jest-łą
Słabością Cytaty: Naj­większą słabością większości ludzi jest wa­hanie, czy po­wie­dzieć o swo­jej miłości in­nym ludziom, gdy jeszcze żyją. -Orlando Battista


naj­większą-słabośą-większoś-ludzi-jest wa­hanie-czy-po­wie­dzieć-o swo­jej-miłoś-in­nym-ludziom-gdy-jeszcze-żyją
Słabością Cytaty: Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie po prostu jeden, następny raz. -Thomas A. Edison


naszą-największą-słabośą-jest-poddawanie-ę-najpewniejszą-drogą-do-sukcesu-jest-zawsze-próbowanie-po-prostu-jeden-następny-raz
Słabością Cytaty: Stoimy po kos­tki w bag­nie kłam­stw,dławi­my się własną słabością, to­pimy w odmętach nałogu.. Da­jemy pochłonąć się rzeczywistości... -starry night


stoimy-po kos­tki-w bag­nie-kłam­stwdławi­my ę-własną-słabośą-to­pimy-w odmętach-nałogu-da­jemy pochłonąć ę
Słabością Cytaty: Pokora nie jest słabością, ale wielka potęgą człowieka, dlatego, że miłość jest potęgą. -Jan Twardowski


pokora-nie-jest-słabośą-ale-wielka-potęgą-człowieka-dlatego-że-miłość-jest-potęgą
Słabością Cytaty: To, co jest twoją słabością dziś, jest twoją siłą jutro. -paulinaw


to-co jest twoją-słabośą-dziś-jest twoją-łą-jutro