Słońce Nie Cytaty

Słońce Nie Cytaty: Człowiek myśli codziennie, że słońce wędruje ku zachodowi; ale słońce uśmiecha się, nieruchome, bo to właśnie my wędrujemy ku zachodowi. -Ramon Gomez De La Serna


człowiek-myśli-codziennie-że-słoń-wędruje-ku-zachodowi-ale-słoń-uśmiecha-ę-nieruchome-bo-to-właśnie-my-wędrujemy-ku-zachodowi
Słońce Nie Cytaty: Nie dla zjed­nocze­nia z Ziemią, nie dla spogląda­nia na Słońce, nic nie ro­bić, nie oglądać się za plecy, tyl­ko biec przed siebie. Lochy tam na wzgórzu, Słońce w jed­nej z cel, Słońce żeg­na się z nami, me­dyk głosi na­dejście Nocy, zbliża się Noc. Księżyc spływa krwią, czer­wo­ne światło Nocy, za­mor­do­wany leży we krwi Dzień, we włas­nej krwi, siłą zdo­byta korona, nas­tała Noc, jed­no kończy się, dru­giego nad­szedł czas, ko­rona we krwi na głowie Królo­wej Nocy. -Aidan


Słońce Nie Cytaty: Nie boję się pająków. Prze­cież nig­dy żaden nie zro­bił mi krzyw­dy. Nie boję się ciem­ności. Prze­cież zaw­sze po omac­ku od­najdy­wałam drogę. Nie boję się burzy. Prze­cież po niej zaw­sze przychodziło słońce. Dziś boję się miłości…Niekiedy ra­niącej bar­dziej niż pająki, ciem­ność i słońce. -agusia96


Słońce Nie Cytaty: W moich posiadłościach słońce nie zachodzi. -Karol V


w-moich-posiadłościach-słoń-nie-zachodzi
Słońce Nie Cytaty: A słońce Prawdy wschodu nie zna i zachodu. -Adam Mickiewicz


a-słoń-prawdy-wschodu-nie-zna-i-zachodu
Słońce Nie Cytaty: Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. -Paweł z Tarsu Św


Słońce Nie Cytaty: Słońce także kloaki na­wie­dza, a nie maże się. -Diogenes Laertios z Cylicji


Słońce Nie Cytaty: Słońce zza chmury. Nie lu­bię poniedziałków. Po­nuro jakoś. -PINGWINIOWATY


słoń-zza-chmury-nie-lu­bię-poniedziałków-po­nuro-jakoś
Słońce Nie Cytaty: Zak­witło mi słońce Nieobecnym gdy brud­ne uli­ce po­mar­szczo­ne deszczem na śmiet­nisku życiowych odpadów Łapię miodo­we chwi­le o Nieznajomy w tros­ce o jutro układam je w wodzie by urosły bo idziesz za mną krok za krokiem ale o mi­lion mi­nut dalej jes­teś na pewno tuż kocham Cię już dziś ry­sując w po­wiet­rzu trop po­pijam kawę sznurówką przy­wiąza­na pragnieniem roz­wiąza­nia mnie do duszy bo słońce wysoko a Ty za mną w objęciach świata. -Afrozja


Słońce Nie Cytaty: Dla Ciebie znajdę słońce na­wet tam gdzie nie ma nieba. -Who


dla-ciebie-znajdę-słoń-na­wet-tam-gdzie-nie  nieba
Słońce Nie Cytaty: Słońce już zaszło, gwiaz­dy wi­tają uśmiechem. Nie zasnę bez Ciebie. -cytlopka


słoń-już-zaszło-gwiaz­dy-wi­tają-uśmiechem-nie-zasnę-bez-ciebie
Słońce Nie Cytaty: On nigdy nie wychodzi na słońce, bo zbytnio by się zmęczył ciągnąc za sobą cień. -Marcel Pagnol


on-nigdy-nie-wychodzi-na-słoń-bo-zbytnio-by-ę-zmęczył-ągnąc-za-sobą-cień
Słońce Nie Cytaty: Słońce miast śniegu Nie na sa­niach lecz kombi Mi­kołaj zdążył K.A.Sz. 06.12.2015r  -Cris


słoń-miast-śniegu-nie-na ­niach-lecz-kombi-mi­kołaj-zdążył-kasz-06122015r 
Słońce Nie Cytaty: O słońce moje! -Anonim


Słońce Nie Cytaty: Filozofia daje klucz do różnych drzwi, tylko nie do tych, którymi wyjść można w słońce. -Adolf Nowaczyński


filozofia-daje-klucz-do-różnych-drzwi-tylko-nie-do-tych-którymi-wyjść-można-w-słoń
Słońce Nie Cytaty: Słońce wsta­je, cho­ry wstaje. -Talmud


słoń-wsta­-cho­ry-wstaje
Słońce Nie Cytaty: I nie ważne, że cza­sem pa­da deszcz i nag­le wsta­je słońce. Bo włas­nie dzięki te­mu możemy oglądać tak piękną tęcze. -Bella


i nie ważne-że cza­sem-pa­da-deszcz-i nag­-wsta­-słoń-bo włas­nie-dzięki-te­mu-możemy-oglądać-tak-piękną-tęcze
Słońce Nie Cytaty: Miłość pociesza. Jak słońce po deszczu. -William Shakespeare