Słońce Wysoko Cytaty

Słońce Wysoko Cytaty: Słońce wysoko Gra­niczy ze szczy­tem gór Prze­biśniegi już Krys­ty­na Sz. 18.02.2015r. -krysta


słoń-wysoko-gra­niczy-ze szczy­tem-gór-prze­biśniegi-już-krys­ty­na-sz-18022015r
Słońce Wysoko Cytaty: Zak­witło mi słońce Nieobecnym gdy brud­ne uli­ce po­mar­szczo­ne deszczem na śmiet­nisku życiowych odpadów Łapię miodo­we chwi­le o Nieznajomy w tros­ce o jutro układam je w wodzie by urosły bo idziesz za mną krok za krokiem ale o mi­lion mi­nut dalej jes­teś na pewno tuż kocham Cię już dziś ry­sując w po­wiet­rzu trop po­pijam kawę sznurówką przy­wiąza­na pragnieniem roz­wiąza­nia mnie do duszy bo słońce wysoko a Ty za mną w objęciach świata. -Afrozja


Słońce Wysoko Cytaty: Gdy­bym był ptakiem, co la­ta wysoko to srałbym po głowach ro­dakom Polokom. Nas­rałbym wtedy Ci pros­to na oko... gdy­bym był pta­kiem, co la­ta wysoko... -Moon G


gdy­bym-był-ptakiem-co-­-wysoko-to-srałbym-po głowach-ro­dakom-polokom-nas­rałbym-wtedy-ci-pros­to-na oko-gdy­bym-był-pta­kiem-co-­
Słońce Wysoko Cytaty: Człowiek myśli codziennie, że słońce wędruje ku zachodowi; ale słońce uśmiecha się, nieruchome, bo to właśnie my wędrujemy ku zachodowi. -Ramon Gomez De La Serna


człowiek-myśli-codziennie-że-słoń-wędruje-ku-zachodowi-ale-słoń-uśmiecha-ę-nieruchome-bo-to-właśnie-my-wędrujemy-ku-zachodowi
Słońce Wysoko Cytaty: I słowa bez pokrycia bywają wysoko notowane. -Stanisław Jerzy Lec


Słońce Wysoko Cytaty: Utopia ma głowę wysoko, ale nisko stopę. -Anonim


utopia-głowę-wysoko-ale-nisko-stopę
Słońce Wysoko Cytaty: Sięga wysoko, kto się czołgać umie. -Julian Ursyn Niemcewicz


Słońce Wysoko Cytaty: Pożeg­nała wszystkich choć Nikt nie wziął jej pożegnania tak na poważnie... Wy­jechała na sam szczyt budynku starą windą... Roz­puściła włosy... Otarła z łez oczy...roz­winęła skrzydła... ...wiatr rwał kon­wulsyj­nie pióra... ...chciała wzlecieć... skoczyła Co mogę dla Niej zrobić? Nie do­kończyć te­go wiersza opi­sem chłod­nym upadku z które­goś tam piętra... ..była wysoko... ...jest wysoko... Upa­dek oczy­wistą prawdą? Może jed­nak wzleciała? ...Anioł... o imionach Nadzieja i Miłość  -Uśmiechnięta Anielica


Słońce Wysoko Cytaty:


mierz-wysoko-wpajali-mu-wzniośli-nauczyciele-strzelił-im-w-łeb
Słońce Wysoko Cytaty: Wysoko musi się wznieść, kto upadł nisko. -Henryk Ibsen


wysoko-musi-ę-wznieść-kto-upadł-nisko
Słońce Wysoko Cytaty: Znakomitość to ktoś podziwiany za swoje wysoko postawione znajomości. -Daniel Boorstin


znakomitość-to-ktoś-podziwiany-za-swoje-wysoko-postawione-znajomoś
Słońce Wysoko Cytaty: Wy­soko szy­bują młodzieńcze myśli, niez­wykle wysoko. -Henry Wadsworth Longfellow


Słońce Wysoko Cytaty: Kto raz wzniósł się wysoko, łamie skrzydła w krzakach. -Anna Jokai


kto-raz-wzniósł-ę-wysoko-łamie-skrzydła-w-krzakach
Słońce Wysoko Cytaty: Głupi to, który na owoc patrzą, a jak wysoko wisi, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz


głupi-to-który-na-owoc-patrzą-a-jak-wysoko-wisi-nie-myśli
Słońce Wysoko Cytaty: gdy ce­nisz siebie za wysoko możesz bar­dzo szyb­ko upaść  -Intryga


gdy-­nisz-siebie-za wysoko-możesz-bar­dzo-szyb­ko-upaść 
Słońce Wysoko Cytaty: Oka­załość skrzy­deł nie do­wodzi jeszcze, że wzle­cisz wysoko. -Kazimierz Chyła


oka­załość-skrzy­deł-nie do­wodzi-jeszcze-że wzle­cisz-wysoko
Słońce Wysoko Cytaty: od­dam me skrzydła. mu­sisz wzle­cieć wysoko, bym zbyt nie tęsknił  -bez.odwagi


od­dam-me skrzydła-mu­sisz-wzle­cieć-wysoko-bym-zbyt-nie tęsknił 
Słońce Wysoko Cytaty: Sława ojców przechodzi na dzieci w postaci wysoko podniesionych głów i zdecydowanych gestów. -Zofia Kucówna


sława-ojców-przechodzi-na-dzieci-w-postaci-wysoko-podniesionych-głów-i-zdecydowanych-gestów