Słońce Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Słońce Cytaty: Człowiek myśli codziennie, że słońce wędruje ku zachodowi; ale słońce uśmiecha się, nieruchome, bo to właśnie my wędrujemy ku zachodowi. -Ramon Gomez De La Serna
człowiek-myśli-codziennie-że-słoń-wędruje-ku-zachodowi-ale-słoń-uśmiecha-ę-nieruchome-bo-to-właśnie-my-wędrujemy-ku-zachodowi
Słońce Cytaty: Nie dla zjed­nocze­nia z Ziemią, nie dla spogląda­nia na Słońce, nic nie ro­bić, nie oglądać się za plecy, tyl­ko biec przed siebie. Lochy tam na wzgórzu, Słońce w jed­nej z cel, Słońce żeg­na się z nami, me­dyk głosi na­dejście Nocy, zbliża się Noc. Księżyc spływa krwią, czer­wo­ne światło Nocy, za­mor­do­wany leży we krwi Dzień, we włas­nej krwi, siłą zdo­byta korona, nas­tała Noc, jed­no kończy się, dru­giego nad­szedł czas, ko­rona we krwi na głowie Królo­wej Nocy. -Aidan
Słońce Cytaty: Zak­witło mi słońce Nieobecnym gdy brud­ne uli­ce po­mar­szczo­ne deszczem na śmiet­nisku życiowych odpadów Łapię miodo­we chwi­le o Nieznajomy w tros­ce o jutro układam je w wodzie by urosły bo idziesz za mną krok za krokiem ale o mi­lion mi­nut dalej jes­teś na pewno tuż kocham Cię już dziś ry­sując w po­wiet­rzu trop po­pijam kawę sznurówką przy­wiąza­na pragnieniem roz­wiąza­nia mnie do duszy bo słońce wysoko a Ty za mną w objęciach świata. -Afrozja
Słońce Cytaty: O słońce moje! -Anonim
Słońce Cytaty: Nie boję się pająków. Prze­cież nig­dy żaden nie zro­bił mi krzyw­dy. Nie boję się ciem­ności. Prze­cież zaw­sze po omac­ku od­najdy­wałam drogę. Nie boję się burzy. Prze­cież po niej zaw­sze przychodziło słońce. Dziś boję się miłości…Niekiedy ra­niącej bar­dziej niż pająki, ciem­ność i słońce. -agusia96
Słońce Cytaty: Słońce wsta­je, cho­ry wstaje. -Talmud
słoń-wsta­-cho­ry-wstaje
Słońce Cytaty: W moich posiadłościach słońce nie zachodzi. -Karol V
w-moich-posiadłościach-słoń-nie-zachodzi
Słońce Cytaty: Czerń, ni­by ta­ka mroczna, a przy­ciąga słońce. -NightHuntress
Słońce Cytaty: Nad światem znowu wzeszło słońce. -Alighieri Dante
Słońce Cytaty: Miłość pociesza. Jak słońce po deszczu. -William Shakespeare
Słońce Cytaty: Miłość, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy. -Dante Alighieri
miłość-co-wprawia-w-ruch-słoń-i-gwiazdy
Słońce Cytaty: Niesparawiedliwość jak obłok słońce wiary zasiania. -Kazimierz Brodziński
niesparawiedliwość-jak-obłok-słoń-wiary-zasiania
Słońce Cytaty: Trzeba tak kochać, jak świeci słońce. -Simone Weil
trzeba-tak-kochać-jak-świeci-słoń
Słońce Cytaty: Słońce uwiel­bia gnić w twoich oczach... -karaczan19
słoń-uwiel­bia-gnić-w twoich-oczach
Słońce Cytaty: A słońce Prawdy wschodu nie zna i zachodu. -Adam Mickiewicz
a-słoń-prawdy-wschodu-nie-zna-i-zachodu
Słońce Cytaty: My także, jak słońce, zmie­rza­my ku zachodowi. -Małgorzata Stolarska
Słońce Cytaty: Ja, Was kilkoro, Poez­ja, wiatr i słońce -  Mój minimalizm. -fyrfle
ja-was-kilkoro-poez­ja-wiatr-i słoń- -mój-minimalizm
Słońce Cytaty: Polskie wydało go plemię, wstrzymał słońce, ruszył ziemię! -Jan Nepomucen Kamiński
polskie-wydało-go-plemię-wstrzymał-słoń-ruszył-ziemię
Słońce Cytaty: Wychodzi słońce, Ciepłem otu­la twarze. Wiosen­na radość. -cytlopka
wychodzi-słoń-ciepłem-otu­-twarze-wiosen­na-radość
Słońce Cytaty: Zbru­kało słońce śnieg zewnętrznym, ob­cym światłem. -jatoja
zbru­kało-słoń-śnieg-zewnętrznym-ob­cym-światłem
Słońce Cytaty: Opatrzność wschodzi każdego ranka wcześniej niż słońce. -Jean Baptiste Henri Lacordaire
Słońce Cytaty: żółty słonecznik wdzięczy się w wazoniku do­mowe słońce  -klorynda
żółty-słonecznik-wdzięczy ę-w wazoniku-do­mowe-słoń 
Słońce Cytaty: Niektóre koguty myślą, że słońce wschodzi z ich powodu. -Theodor Fontane
niektóre-koguty-myślą-że-słoń-wschodzi-z-ich-powodu
Słońce Cytaty: Słońce zachodzi Cienie w swej istocie Idą żerować  -Martyna_Jarosz
słoń-zachodzi-cienie-w swej-istocie-idą-żerować 
Słońce Cytaty: Księżyc częściej niż słońce rodzi sceny gorące. -Posyniak
księżyc-częściej-ż-słoń-rodzi-sceny-gorą
Słońce Cytaty: Choć Słońce ta­kie jas­ne, cóż ja o Słońcu wiem. -Jan Brzechwa
choć-słoń-­kie-jas­ne-cóż-ja o słońcu-wiem
Słońce Cytaty: Wios­na przybiegła Słońce niebo rozświetla Dziecięcy uśmiech  -Ragilia
wios­na-przybiegła-słoń-niebo-rozświetla-dziecięcy-uśmiech 
Słońce Cytaty: Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. -Paweł z Tarsu Św
Słońce Cytaty: Słońce jest boskim semaforem, który sygnalizuje pogodę. -Maria Kuncewicz
słoń-jest-boskim-semaforem-który-sygnalizuje-pogodę
Słońce Cytaty: Dla dzieci, niech zaw­sze słońce świeci. -Bujak Bogusław
Słońce Cytaty: słońce og­rze­wa świat, roz­pa­la bar­wy życia tam.... za oknem  -kinQ
słoń-og­rze­wa-świat-roz­pa­-bar­wy-życia-tam-za oknem 
Słońce Cytaty: Słońce także kloaki na­wie­dza, a nie maże się. -Diogenes Laertios z Cylicji
Słońce Cytaty: Słońce zza chmury. Nie lu­bię poniedziałków. Po­nuro jakoś. -PINGWINIOWATY
słoń-zza-chmury-nie-lu­bię-poniedziałków-po­nuro-jakoś
Słońce Cytaty: Wezmę igłę i żółtą nitką naszyję so­bie Słońce na niebie. -sprawdzsam
wezmę-igłę-i żółtą-nitką-naszyję-so­bie-słoń-na niebie
Słońce Cytaty: Całą noc lało Zmokłem do suchej nitki Aż wzeszło słońce  -Taiyono Kudarashi
całą-noc-ło-zmokłem-do suchej-nitki-aż-wzeszło-słoń