Słońcem  Cytaty

Słońcem  Cytaty: Nic nowego pod słońcem. -Eklezjastes


Słońcem  Cytaty: To fakt. A fakty to najbardziej uparta rzecz pod słońcem. -Michaił Bułhakow


to-fakt-a-fakty-to-najbardziej-uparta-rzecz-pod-słońcem
Słońcem  Cytaty: Kwiecie roz­kwi­ta muśnięte ciepłym słońcem ma­lu­je wiosnę  -to_tylko_łzy


kwiecie-roz­kwi­-muśęte-ciepłym-słońcem-­lu­-wiosnę 
Słońcem  Cytaty: Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. -Heraklit z Efezu


wiedza-jest-drugim-słońcem-dla-tych-którzy-ją-posiadają
Słońcem  Cytaty: kap­ryśna wiosno tańczysz deszczem i słońcem gorąca burza  -Deszcz


kap­ryśna-wiosno-ńczysz-deszczem-i słońcem-gorąca-burza 
Słońcem  Cytaty: Wie­dza jest dru­gim słońcem dla ludzi. -Platon


wie­dza-jest dru­gim-słońcem-dla-ludzi
Słońcem  Cytaty: Wszystkie rzeczy mają swój czas i wszystko przemija pod słońcem. -Eklezjastes


wszystkie-rzeczy-mają-swój-czas-i-wszystko-przemija-pod-słońcem
Słońcem  Cytaty: Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią na pustyni. -Bolesław Prus


miłość-jest-radośą-świata-słońcem-życia-wesołą-melodią-na-pustyni
Słońcem  Cytaty: Wie­dza jest dru­gim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. -Heraklit z Efezu


wie­dza-jest dru­gim-słońcem-dla-tych-którzy-ją posiadają
Słońcem  Cytaty: tak naprawdę tyl­ko przy tobie niebo zachwy­ca słońcem i gro­zi burzą  -adamzjawora


tak-naprawdę-tyl­ko-przy-tobie-niebo-zachwy­ca-słońcem-i-gro­zi-burzą 
Słońcem  Cytaty: grze­je się słońcem kiedyś frag­ment góry, już ka­myk na plaży  -kinQ


grze­ ę-słońcem-kiedyś-frag­ment-góry-już-ka­myk-na plaży 
Słońcem  Cytaty: I tak cokolwiek rodzi się pod słońcem Ledwie żyć pocznie, aż początek końcem. -Elżbieta Drużbacka


i-tak-cokolwiek-rodzi-ę-pod-słońcem-ledwie-żyć-pocznie-aż-początek-końcem
Słońcem  Cytaty: -Czu­jesz to? -Co? -Wa­kac­je ociekające le­nis­twem, słońcem i lo­dami cze­kola­dowy­mi !  -bluecaffe


czu­jesz-to-co-wa­kac­-ociekają-­nis­twem-słońcem-i lo­dami-cze­kola­dowy­mi- 
Słońcem  Cytaty: Ra­zem z wiosną, słońcem, błękit­nym niebem i wszel­ki­mi uro­kami na­tury, w moim brzuchu obudziły się także motyle. -Nicole


ra­zem-z wiosną-słońcem-błękit­nym-niebem-i wszel­ki­mi-uro­kami-na­tury-w moim-brzuchu-obudziły ę-także-motyle
Słońcem  Cytaty: Czas to nie droga szybkiego ruchu pomiędzy kołyską a grobem; czas – to miejsce na zaparkowanie pod słońcem -Phil Bosmans


czas-to-nie-droga-szybkiego-ruchu-pomiędzy-kołyską-a-grobem-czas-to-miejsce-na-zaparkowanie-pod-słońcem
Słońcem  Cytaty: Czas to nie droga szybkiego ruchu pomiędzy kołyską a grobem; czas - to miejsce na zaparkowanie pod słońcem. -Phil Bosmans


czas-to-nie-droga-szybkiego-ruchu-pomiędzy-kołyską-a-grobem-czas-to-miejsce-na-zaparkowanie-pod-słońcem
Słońcem  Cytaty: Czyż to mało znaczy cieszyć się słońcem, radośnie powitać wiosnę, kochać, zamyślić się, związać koniec z końcem? -Matthew Arnold


czyż-to-ło-znaczy-cieszyć-ę-słońcem-radośnie-powitać-wiosnę-kochać-zamyślić-ę-związać-koniec-z-końcem
Słońcem  Cytaty: Chcąc spełnić marze­nia, mu­sisz zre­zyg­no­wać z rzeczy które ci to uniemożli­wiają, na­wet gdy­by było one naj­wspa­nial­sze pod słońcem... ..............................................................................................................   -MarzycielS