Słodką Idiotką Cytaty

Słodką Idiotką Cytaty: ... blon­dynka roz­ma­wia że swoim no­wym „narzeczonym


Słodką Idiotką Cytaty: `Jeżeli by­cie za­kochaną oz­nacza by­cie idiotką, to ja się na to nie piszę. -bluecaffe


`jeżeli-by­cie-za­kochaną-oz­nacza-by­cie-idiotką-to ja ę-na to nie piszę
Słodką Idiotką Cytaty: Pier­wszy raz spo­tykam osobę którą nie dop­ro­wadzam do obłędu ,lecz ona mi próbu­je wmówić że jes­tem idiotką  -Intryga


pier­wszy-raz-spo­tykam-osobę-którą-nie dop­ro­wadzam-do obłę-lecz-ona-mi próbu­-wmówić-że jes­tem-idiotką 
Słodką Idiotką Cytaty: W miłości dwie wolności łączą się w jedną słodką niewolę. -Iason Evangelu


w-miłoś-dwie-wolnoś-łączą-ę-w-jedną-słodką-niewolę
Słodką Idiotką Cytaty: W miłości dwie wol­ności łączą się w jedną słodką niewolę. -Jason Evangelu


w miłoś-dwie-wol­noś-łączą ę-w jedną-słodką-niewolę
Słodką Idiotką Cytaty: Ko­bieta jest słodką rurką, Lecz to mężczyz­na spra­wia, że z kremem. -fyrfle


ko­bieta-jest słodką-rurką-lecz-to mężczyz­na-spra­wia-że z kremem
Słodką Idiotką Cytaty: Była słodka czuł się jak pączek w maśle poszedł w os­tatnie tango Pa ryż  -sprajtka


była-słodka-czuł ę-jak pączek-w-ś-poszedł-w-os­tatnie-tango-pa-ryż 
Słodką Idiotką Cytaty: Za­dałem się ze słodką istotką, po la­tach zos­tała dewotką. Zajęcie ma nowe, kółko różańcowe!  -Anja16


za­dałem ę-ze słodką-istotką-po-­tach-zos­ła-dewotką-zajęcie- nowe-kółko-różańcowe 
Słodką Idiotką Cytaty: Szep­tem stworzy­liśmy ten świat słodką tru­cizną sączoną do słabych umysłów. -Lynx71


szep­tem-stworzy­liśmy-ten-świat-słodką-tru­cizną-sączoną-do słabych-umysłów
Słodką Idiotką Cytaty: Kiedy kobieta jest słodka i świeża, dobra i ładna, nie należy troszczyć się o to, czy umie po łacinie. -Alfred Musset


kiedy-kobieta-jest-słodka-i-świeża-dobra-i-ładna-nie-należy-troszczyć-ę-o-to-czy-umie-po-łacinie
Słodką Idiotką Cytaty: Kogo kochała kobieta rozsądna, słodka, dowcipna i zmysłowa, ten posmakował tego, co życie może ofiarować najcudowniejszego. -Senac de Meilham


kogo-kochała-kobieta-rozsądna-słodka-dowcipna-i-zmysłowa-ten-posmakował-tego-co-życie-może-ofiarować-najcudowniejszego
Słodką Idiotką Cytaty: Miał rację pewien Francuz zauważając:


miał-rację-pewien-francuz-zauważając-jakże-słodka-jest-samotność-ale-chciałbym-mieć-przyjaciela-któremu-mógłbym-to-powiedzieć
Słodką Idiotką Cytaty: Dziś zno­wu piłam słodką her­batę mi­mo, że nig­dy nie słodzę. To two­ja obec­ność dop­ro­wadza do słod­kiego sta­nu moich zmysłów. -Ewerina


dziś-zno­wu-piłam-słodką-her­batę-mi­mo-że nig­dy-nie słodzę-to-two­ja-obec­ność-dop­ro­wadza-do słod­kiego-sta­nu-moich
Słodką Idiotką Cytaty: Czując na so­bie je­go ciepły ciężar, zro­zumiałam nag­le, że kocham grawitację. (przez pryz­mat uczuć na­wet fi­zyka jest słodka;)  -Gold Fishy


czując-na so­bie-­go-ciepły-ężar-zro­zumiałam-nag­-że kocham-grawitację-przez-pryz­mat-uczuć-na­wet-fi­zyka-jest słodka 
Słodką Idiotką Cytaty: Kawa jest: jak diabeł czarna, jak piekło gorąca, jak miłość słodka. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Słodką Idiotką Cytaty: Gdy Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych, to Jego Matka na progu nowego życia będzie odbierała westchnienie Rodziny ludzkiej: O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. -Stefan Wyszyński kard


gdy-chrystus-przyjdzie-sądzić-żywych-i-umarłych-to-jego-matka-na-progu-nowego-życia-będzie-odbierała-westchnienie-rodziny-ludzkiej-o-łaskawa-o
Słodką Idiotką Cytaty: Myśl o śmierci jest smutna dla słabych, straszna dla złych, ale słodka dla cnotliwych i nieszczęśliwych. -Klementyna Hoffmanowa


myśl-o-śmierci-jest-smutna-dla-słabych-straszna-dla-złych-ale-słodka-dla-cnotliwych-i-nieszczęśliwych
Słodką Idiotką Cytaty: Ze wszystkich dróg prowadzących do osiągnięcia szczęścia w życiu, żadna nie jest tak skuteczna, tak owocna i tak słodka jak przyjaźń. -Epikur


ze-wszystkich-dróg-prowadzących-do-osiągnięcia-szczęścia-w-życiu-żadna-nie-jest-tak-skuteczna-tak-owocna-i-tak-słodka-jak-przyjaźń