Słowa I Zawsze Cytaty

Słowa I Zawsze Cytaty: W każdej sytuacji należy się uśmiechać, mówić właściwym tonem właściwe słowa i zawsze, ale to zawsze niczym supernowa promieniować pewnością siebie. -Terry Pratchett


w-każdej-sytuacji-należy-ę-uśmiechać-mówić-właściwym-tonem-właściwe-słowa-i-zawsze-ale-to-zawsze-niczym-supernowa-promieniować-pewnośą
Słowa I Zawsze Cytaty: Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa. -William Shakespeare


prawdziwa-miłość-zawsze-milczy-wyrazem-prawdy-są-czyny-nie-słowa
Słowa I Zawsze Cytaty: Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa. -William Shakespeare


poloniusz-cóż-czytasz-moś-książę-hamlet-słowa-słowa-słowa
Słowa I Zawsze Cytaty: Pamiętaj zawsze- ile dasz, tyle dostaniesz, wspomnisz moje słowa, gdy na starość sam zostaniesz. -Ski Skład


pamiętaj-zawsze-ile-dasz-tyle-dostaniesz-wspomnisz-moje-słowa-gdy-na-starość-sam-zostaniesz
Słowa I Zawsze Cytaty: Lecz miłość zawsze jednakowa w pałacach świetnych czy na strychu, zarówno słodkie szepce słowa, przysięga głośno i po cichu. -Władysław Ordon


lecz-miłość-zawsze-jednakowa-w-pałacach-świetnych-czy-na-strychu-zarówno-słodkie-szepce-słowa-przysięga-głośno-i-po-cichu
Słowa I Zawsze Cytaty: Więc co­raz częściej będę mówił te słowa. Z uczu­ciem te­raz i później, i zawsze. -szantiil


więc-co­raz-częściej-będę-mówił-te słowa-z uczu­ciem-te­raz-i później-i zawsze
Słowa I Zawsze Cytaty: Sens słowa jest zawsze ten sam, głupie słowo może nabrać nadludzkiej powagi, jeśli padnie w chwili, która na nie czeka. -Maria Kuncewicz


sens-słowa-jest-zawsze-ten-sam-głupie-słowo-może-nabrać-nadludzkiej-powagi-śli-padnie-w-chwili-która-na-nie-czeka
Słowa I Zawsze Cytaty: Człowiek dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy. -Konfucjusz


człowiek-dobre-wypowiada-słowa-ale-nie-zawsze-ten-kto-dobre-powiedział-słowo-jest-cnotliwy
Słowa I Zawsze Cytaty:


Słowa I Zawsze Cytaty: Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej. -Chemik -a


te dwa-słowa-mój-przy­jacielu-zmieniły-wszystko-te-dwa-słowa-tchnęły-we mnie-no­we-życie-zbu­dowały-no­we-ja-dwa-słowa-nic więcej
Słowa I Zawsze Cytaty: Słowa palą, więc pa­li się słowa. Nikt o treści po­piołów nie pyta. -Jacek Kaczmarski


słowa-palą-więc-pa­li ę-słowa-nikt o treś-po­piołów-nie pyta
Słowa I Zawsze Cytaty: To nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią. -Witold Gombrowicz


to-nie-my-mówimy-słowa-lecz-słowa-nas-mówią
Słowa I Zawsze Cytaty: Od słowa do słowa idzie człowiek czasem całe życie. -Stanisław Jerzy Lec


od-słowa-do-słowa-idzie-człowiek-czasem-całe-życie
Słowa I Zawsze Cytaty: Kto słowa nie dotrzymuje, ten niewart słowa. -Anonim


kto-słowa-nie-dotrzymuje-ten-niewart-słowa
Słowa I Zawsze Cytaty: Słowa są kanwą, na której oplatamy nasze słowa. -Aldous Huxley


słowa-są-kanwą-na-której-oplatamy-nasze-słowa
Słowa I Zawsze Cytaty: Cza­sem mil­cze­nie tworzy praw­dziwą roz­mowę między przy­jaciółmi. Bo nie zawsze liczą się słowa, lecz to, co chce się po­wie­dzieć bez słów. -Margaret Lee Runbeck


cza­sem-mil­cze­nie-tworzy-praw­dziwą-roz­mowę-między-przy­jaciółmi-bo nie zawsze-liczą ę-słowa-lecz-to-co chce ę-po­wie­dzieć
Słowa I Zawsze Cytaty: Za miłość nie przep­raszaj mnie, lecz za czy­ny, słowa, które w sta­nie byłeś zro­bić bym zmieniła zdanie. Do miłości nie da się zmu­sić - tym bar­dziej tej na zawsze. -Moreno


za miłość-nie przep­raszaj-mnie-lecz-za czy­ny-słowa-które-w sta­nie-byłeś-zro­bić-bym-zmieniła-zdanie-do-miłoś-nie da ę
Słowa I Zawsze Cytaty: Moje słowa lecą w górę, moja myśl pozostaje na ziemi. Niepoparte myślą słowa nigdy nie wznoszą się do nieba. -William Shakespeare


moje-słowa-lecą-w-górę-moja-myśl-pozostaje-na-ziemi-niepoparte-myślą-słowa-nigdy-nie-wznoszą-ę-do-nieba