Słowach Cytaty

Słowach Cytaty: Myśl chudnie w słowach. -Anonim


myśl-chudnie-w-słowach
Słowach Cytaty: Szczyt aforystyki: trylogia w trzech słowach. -Urszula Zybura


szczyt-aforystyki-trylogia-w-trzech-słowach
Słowach Cytaty: Szczyt afo­rys­ty­ki-try­logia w trzech słowach. -Urszula Zybura


szczyt-afo­rys­ty­ki-try­logia-w trzech-słowach
Słowach Cytaty: Małe umysły lu­bują się w wiel­kich słowach. -Alfred Aleksander Konar


Słowach Cytaty: Kocham Cię w słowach, których jeszcze nie wymyślono. -kszyszunia


kocham-cię-w słowach-których-jeszcze-nie wymyślono
Słowach Cytaty: Człowieka należy oceniać nie po słowach, lecz po czynach. -Teofrast


człowieka-należy-oceniać-nie-po-słowach-lecz-po-czynach
Słowach Cytaty: Nie prze­bierając w słowach masz ciągle pełną szafę. -Papużka


nie-prze­bierając-w słowach-masz-ągle-pełną-szafę
Słowach Cytaty: Człowieka na­leży oce­niać nie po słowach, lecz po czynach. -Teofrast


człowieka-na­ży-oce­niać-nie po słowach-lecz-po czynach
Słowach Cytaty: Dobrzy znajdą uspokojenie we własnym sumieniu, a nie w słowach innych. -Lew Tołstoj


dobrzy-znajdą-uspokojenie-we-własnym-sumieniu-a-nie-w-słowach-innych
Słowach Cytaty: Kościół nasz po­winien się świecić w nas, a nie w naszych słowach. -Mikołaj Gogol


kośół-nasz-po­winien ę-świecić-w nas-a nie w naszych-słowach
Słowach Cytaty: haiku nieklasyczne... zam­knięci w słowach chłod­nych i la­konicznych w ciszy tęsknimy  -Maverick123


haiku-nieklasyczne-zam­knię-w słowach-chłod­nych-i ­konicznych-w-ciszy-tęsknimy 
Słowach Cytaty: To nie ra­ny po ciosach sie goją naj­dlużej lecz po słowach naszych bliskich... -Ciarka


to nie ra­ny-po ciosach-sie-goją-naj­dlużej-lecz-po słowach-naszych-bliskich
Słowach Cytaty: bo tyl­ko w trud­nych słowach za­war­ta jest praw­da o przy­go­to­wa­niu do życia  -wdech


bo tyl­ko-w trud­nych-słowach-za­war­-jest praw­da-o-przy­go­to­wa­niu-do życia 
Słowach Cytaty: Nie wyrażaj małej rzeczy w wielu słowach, lecz rzecz wielką w niewielu. -Pitagoras


nie-wyrażaj-łej-rzeczy-w-wielu-słowach-lecz-rzecz-wielką-w-niewielu
Słowach Cytaty: Nie ma nic trudniejszego dla kobiety jak powiedzieć


nie-nic-trudniejszego-dla-kobiety-jak-powiedzieć-do-widzenia-w-mniej-ż-25-słowach
Słowach Cytaty: Nikt tak nie docenia geniuszu zawartego w twoich słowach jak twój pies. -Christopher Morley


nikt-tak-nie-docenia-geniuszu-zawartego-w-twoich-słowach-jak-twój-pies
Słowach Cytaty: Daj ujście w słowach: bezgłośny żal będzie drążyć cię szeptem, aż serce ci pęknie. -William Shakespeare


daj-ujście-w-słowach-bezgłośny-żal-będzie-drążyć-ę-szeptem-aż-serce-pęknie
Słowach Cytaty: Dzieci często bywają tak okrutne w słowach, jak dorośli jedynie w myślach pozwalają sobie na to. -Ivo Andric


dzieci-często-bywają-tak-okrutne-w-słowach-jak-dorośli-jedynie-w-myślach-pozwalają-sobie-na-to