Słowem Cytaty

Słowem Cytaty: Należy dążyć do sprawiedliwości słowem i czynem. -Pitagoras


należy-dążyć-do-sprawiedliwoś-słowem-i-czynem
Słowem Cytaty: Bądź moim słowem, ja będę Twoim czynem... -Papużka


bądź-moim-słowem-ja będę-twoim-czynem
Słowem Cytaty: Innym słowem na określenie powodzenia jest upór -Ralph Waldo Emerson


innym-słowem-na-określenie-powodzenia-jest-upór
Słowem Cytaty:


zostań-jest-wspaniałym-słowem-w-słowniku-przyjaź
Słowem Cytaty: Między słowem a uczyn­kiem to góra jest pośrodku. -Stanisław Brzozowski


między-słowem-a uczyn­kiem-to góra-jest pośrodku
Słowem Cytaty: Słowo rodzi się z dźwięku - dźwięk przed słowem. -Fryderyk Chopin


słowo-rodzi-ę-z-dźwięku-dźwięk-przed-słowem
Słowem Cytaty: Usuń ze swojego słownika słowo „problem” i zastąp słowem „wyzwanie


usuń-ze-swojego-słownika-słowo-problem-i-zastąp-słowem-wyzwanie
Słowem Cytaty: cicha nadzieja głośno krzyczy każdym wy­powie­dzianym słowem  -AlexWolf


cicha-nadzieja-głośno-krzyczy-każdym-wy­powie­dzianym-słowem 
Słowem Cytaty: Praktykę polityczną na Wschodzie można określić jednym słowem: zatajanie. -Benjamin Disraeli


praktykę-polityczną-na-wschodzie-można-określić-jednym-słowem-zatajanie
Słowem Cytaty: Łatwiej jest zupełniej milczeć, niż nie uchybić żadnym słowem. -Tomasz Kempis


Łatwiej-jest-zupełniej-milczeć-ż-nie-uchybić-żadnym-słowem
Słowem Cytaty: Nie szafuję lekkomyślnie słowem MIŁOŚĆ, są jednak ludzie, którzy są w stanie powiedzieć, że kochają kiełbasę. -Joseph Conrad


nie-szafuję-lekkomyślnie-słowem-miŁoŚĆ-są-jednak-ludzie-którzy-są-w-stanie-powiedzieć-że-kochają-kiełbasę
Słowem Cytaty: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. -Biblia


nie-samym-chlebem-żyje-człowiek-lecz-każdym-słowem-które-pochodzi-z-ust-bożych
Słowem Cytaty: Prawdziwym słowem jest słowo mówiące o miłości, w którym tkwi siła zdolna przebić chiński mur. -Ferdinand Ebner


prawdziwym-słowem-jest-słowo-mówią-o-miłoś-w-którym-tkwi-ła-zdolna-przebić-chiński-mur
Słowem Cytaty: Od­chodząc z czy­jegoś życia, pa­miętaj by odejśc ze słowem


od­chodząc-z czy­jegoś-życia-pa­miętaj-by odejśc-ze słowemżeg­naj-a nie spier­da­laj-na ustach 
Słowem Cytaty: Kry­tyka pseudo krytyka Ka­leczy słowem krwa­wicę sub­telnych serc. Par­szy­wy bufon. -Papużka


kry­tyka-pseudo-krytyka-ka­leczy-słowem-krwa­wicę-sub­telnych-serc-par­szy­wy-bufon
Słowem Cytaty: Trąba po­wiet­rzna za­początko­wana pustką Reagu­je dot­kli­wie miażdżąc, niszcząc wszystko Wściekłość, gorączka biała jak płótno Ob­ja­wiona ges­tem, słowem w końcu miną W głowie myśl za myślą, każda ta­ka sama Głoszące one niena­wiść, miłość zabijając Sy­tuac­ja pro­wokująca, wstrząsająca, niemieszana Mówiąc prawdę bo­lesną za ple­cami mos­ty paląc W gar­ni­turze na murze na­kurzę farbą w aluminium Emoc­je, naj­gor­sze, naj­droższe, najsłod­sze, podłe Wszys­tkie mi blis­kie te wszys­tkie w men­talnym Carandiru Słowem sil­niej­szym ni­niej­szym tym lep­szym poprę. -Bruno


Słowem Cytaty: Chciałabym Cię dotknąć słowem poruszyć Twoją duszę poczuć obecność obok mam przy sobie tyl­ko pustkę... -Uśmiechnięta Anielica


chciałabym-cię-dotknąć-słowem-poruszyć-twoją-duszę-poczuć-obecność-obok-mam-przy-sobie-tyl­ko-pustkę
Słowem Cytaty: To co nie mieści się w głowi od­bi­ja się w oczach, a nieraz wychodzi na zewnątrz słowem ujęte  -motylek96


to co nie mieś ę-w głowi-od­bi­ja ę-w oczach-a nieraz-wychodzi-na zewnątrz-słowem-ujęte