Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty

Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty: Słowo polskie zwiastować ma myśli, do których nikt w świecie się jeszcze nie dopracował. -Stanisław Brzozowski


słowo-polskie-zwiastować-myśli-do-których-nikt-w-świecie-ę-jeszcze-nie-dopracował
Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty: Słowo - początek wszys­tkiemu dało. Słowo - jest między nami. Słowo - łączy i dzieli. Słowo - ra­ni, ale i ra­ny leczy. Słowo...? Ty nim jes­teś i ja... ______________________________  -Theo Valenty


Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty: Mglisty poranek nie musi zwiastować pochmurnego dnia. -Anonim


mglisty-poranek-nie-musi-zwiastować-pochmurnego-dnia
Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty: . . . Polska polityka za polskie pieniądze. . . -Wincenty Witos


Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty: Jestem Polakiem - a więc mam obowiązki polskie. -Roman Dmowski


jestem-polakiem-a-więc-mam-obowiązki-polskie
Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty: Wolę polskie gówno w polu, niż fijołki w Neapolu. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty: Polskie wydało go plemię, wstrzymał słońce, ruszył ziemię! -Jan Nepomucen Kamiński


polskie-wydało-go-plemię-wstrzymał-słoń-ruszył-ziemię
Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty: Jes­tem Po­lakiem, więc mam obo­wiązki polskie. -Roman Dmowski


jes­tem-po­lakiem-więc-mam-obo­wiązki-polskie
Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty: Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada. -memberr


myśli-zdradzają-na­job­rzyd­li­wiej-myśli mają-nad-na­mi-władzę-myśli kradną-nasze-naj­skryt­sze-zakątki-umysłu-myśli tworzą
Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty: Prawa są polskie jako pajęczyna: pan się przebije, uwięźnie chudzina. -Wespazjan Hieronim Kochowski


Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty: Wartość Polaka mierzy się stosunkiem do tego, co polskie nie jest. -Maria Dąbrowska


wartość-polaka-mierzy-ę-stosunkiem-do-tego-co-polskie-nie-jest
Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty: Trzeba rozrywać rany polskie, żeby się nie zabliźniły błoną podłości. -Stefan Żeromski


trzeba-rozrywać-rany-polskie-żeby-ę-nie-zabliźły-błoną-podłoś
Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty: Raj­ska woń w sadzie Zak­witły jabłonie i... Ko­kosy polskie K.A.Sz. 15.04.2016r. -Cris


raj­ska-woń-w sadzie-zak­witły-jabłonie-i-ko­kosy-polskie-kasz-15042016r
Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty: Przys­tań na chwilkę czy­taj uważnie słowo po słowie trzeźwym umysłem i za­pamiętaj niewypowiedziane nie wydźwięczą jutra nieg­dyś przejrzyste myśli pielęgnowane poszły w niepamięć je­go słowem zbrukane spruł grzechem szatę niewinności   -Papużka


Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty: Cza­sem jed­no słowo, jed­no, szcze­re i praw­dzi­we słowo o Bo­gu, to miesiące, a na­wet la­ta milczenia...   -Starlight


cza­sem-jed­no-słowo-jed­no-szcze­re-i praw­dzi­we-słowo-o bo­gu-to miesią-a na­wet-­-milczenia- 
Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty: Dobre słowo poparte naładowaną bronią zdziała więcej, niż samo dobre słowo -Al Capone


dobre-słowo-poparte-naładowaną-bronią-zdziała-więcej-ż-samo-dobre-słowo
Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty: Szukałem tego w Paryżu, szukałem w Berlinie i Rzymie, a to za oknem było i miało polskie imię. -Julian Tuwim


szukałem-tego-w-paryżu-szukałem-w-berlinie-i-rzymie-a-to-za-oknem-było-i-miało-polskie-imię
Słowo Polskie Zwiastować Ma Myśli Cytaty:


odpowiedzią-na-nasze-wszystkie-krajowe-problemy-odpowiedzią-na-problemy-świata-jest-jedno-słowo-to-słowo-to-edukacja-lyndon-b-johnson