Słuchać Cytaty

Słuchać Cytaty: Co in­ne­go słyszeć, a co in­ne­go słuchać... -Orson Scott Card


co in­ne­go-słyszeć-a co in­ne­go-słuchać
Słuchać Cytaty: Wierzyć! Słuchać! Walczyć! -Benito Mussolini


Słuchać Cytaty: Kochać to przede wszystkim słuchać w ciszy. -Antoine De Saint - Exupery


Słuchać Cytaty: Pierwszym obowiązkiem miłości jest słuchać. -Paul Tillich


pierwszym-obowiązkiem-miłoś-jest-słuchać
Słuchać Cytaty: To przyjemność słuchać jak ten człowiek milczy. -Thomas Hardy


to-przyjemność-słuchać-jak-ten-człowiek-milczy
Słuchać Cytaty: Nawet siedząc na ławie oskarżonych lubimy słuchać o sobie. -Albert Camus


nawet-siedząc-na-ławie-oskarżonych-lubimy-słuchać-o-sobie
Słuchać Cytaty: To nic Wys­tar­czy kochać, słuchać i obejmować. -Jan Twardowski


to nic-wys­tar­czy-kochać-słuchać-i obejmować
Słuchać Cytaty: Jest domeną wiedzy mówić, a przywilejem mądrości słuchać. -Oliver Wendell Holmes


jest-domeną-wiedzy-mówić-a-przywilejem-mądroś-słuchać
Słuchać Cytaty: Trze­ba słuchać mu­zyki życia. Większość słucha tyl­ko dysonansów. -Theodor Fontane


trze­ba-słuchać-mu­zyki-życia-większość słucha-tyl­ko-dysonansów
Słuchać Cytaty: Trzeba słuchać muzyki życia. Większość słucha tylko dysonansów. -Theodor Fontane


trzeba-słuchać-muzyki-życia-większość-słucha-tylko-dysonansów
Słuchać Cytaty: Przy­jem­nie jest słuchać, jak ten człowiek milczy. -Thomas Hardy


przy­jem­nie-jest słuchać-jak ten-człowiek-milczy
Słuchać Cytaty: Największa wina jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy. -Cyceron


największa-wina-jest-w-tym-kto-nie-chce-słuchać-prawdy
Słuchać Cytaty: Naucz się słuchać, okaz­ja cza­sami pu­ka bar­dzo cicho. -Autor nieznany


naucz ę-słuchać-okaz­ja-cza­sami-pu­ka-bar­dzo-cicho
Słuchać Cytaty: Na tym świecie jest tylko jedna alternatywa: rozkazywać albo słuchać. -Napoleon Bonaparte


na-tym-świecie-jest-tylko-jedna-alternatywa-rozkazywać-albo-słuchać
Słuchać Cytaty: Na tym świecie istnieje tylko jedna alternatywa: rozkazywać albo słuchać. -Napoleon Bonaparte


na-tym-świecie-istnieje-tylko-jedna-alternatywa-rozkazywać-albo-słuchać
Słuchać Cytaty: O miłym przedmiocie nigdy nam się nie uprzykrzy słuchać i mówić. -Novalis


o-miłym-przedmiocie-nigdy-nam-ę-nie-uprzykrzy-słuchać-i-mówić
Słuchać Cytaty: Naj­większa wi­na jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy. -Cyceron


naj­większa-wi­na-jest w tym-kto-nie chce-słuchać-prawdy
Słuchać Cytaty: Błogosławieni, którzy umieją słuchać i milczeć: nauczą się wielu rzeczy nowych. -Anonim


błogosławieni-którzy-umieją-słuchać-i-milczeć-nauczą-ę-wielu-rzeczy-nowych