Słuchać Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Słuchać Cytaty: Co in­ne­go słyszeć, a co in­ne­go słuchać... -Orson Scott Card
co in­ne­go-słyszeć-a co in­ne­go-słuchać
Słuchać Cytaty: Wierzyć! Słuchać! Walczyć! -Benito Mussolini
Słuchać Cytaty: Kochać to przede wszystkim słuchać w ciszy. -Antoine De Saint - Exupery
Słuchać Cytaty: Pierwszym obowiązkiem miłości jest słuchać. -Paul Tillich
pierwszym-obowiązkiem-miłoś-jest-słuchać
Słuchać Cytaty: To przyjemność słuchać jak ten człowiek milczy. -Thomas Hardy
to-przyjemność-słuchać-jak-ten-człowiek-milczy
Słuchać Cytaty: Nawet siedząc na ławie oskarżonych lubimy słuchać o sobie. -Albert Camus
nawet-siedząc-na-ławie-oskarżonych-lubimy-słuchać-o-sobie
Słuchać Cytaty: To nic Wys­tar­czy kochać, słuchać i obejmować. -Jan Twardowski
to nic-wys­tar­czy-kochać-słuchać-i obejmować
Słuchać Cytaty: Jest domeną wiedzy mówić, a przywilejem mądrości słuchać. -Oliver Wendell Holmes
jest-domeną-wiedzy-mówić-a-przywilejem-mądroś-słuchać
Słuchać Cytaty: Trze­ba słuchać mu­zyki życia. Większość słucha tyl­ko dysonansów. -Theodor Fontane
trze­ba-słuchać-mu­zyki-życia-większość słucha-tyl­ko-dysonansów
Słuchać Cytaty: Trzeba słuchać muzyki życia. Większość słucha tylko dysonansów. -Theodor Fontane
trzeba-słuchać-muzyki-życia-większość-słucha-tylko-dysonansów
Słuchać Cytaty: Przy­jem­nie jest słuchać, jak ten człowiek milczy. -Thomas Hardy
przy­jem­nie-jest słuchać-jak ten-człowiek-milczy
Słuchać Cytaty: Największa wina jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy. -Cyceron
największa-wina-jest-w-tym-kto-nie-chce-słuchać-prawdy
Słuchać Cytaty: Naucz się słuchać, okaz­ja cza­sami pu­ka bar­dzo cicho. -Autor nieznany
naucz ę-słuchać-okaz­ja-cza­sami-pu­ka-bar­dzo-cicho
Słuchać Cytaty: Na tym świecie jest tylko jedna alternatywa: rozkazywać albo słuchać. -Napoleon Bonaparte
na-tym-świecie-jest-tylko-jedna-alternatywa-rozkazywać-albo-słuchać
Słuchać Cytaty: Na tym świecie istnieje tylko jedna alternatywa: rozkazywać albo słuchać. -Napoleon Bonaparte
na-tym-świecie-istnieje-tylko-jedna-alternatywa-rozkazywać-albo-słuchać
Słuchać Cytaty: O miłym przedmiocie nigdy nam się nie uprzykrzy słuchać i mówić. -Novalis
o-miłym-przedmiocie-nigdy-nam-ę-nie-uprzykrzy-słuchać-i-mówić
Słuchać Cytaty: Naj­większa wi­na jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy. -Cyceron
naj­większa-wi­na-jest w tym-kto-nie chce-słuchać-prawdy
Słuchać Cytaty: Błogosławieni, którzy umieją słuchać i milczeć: nauczą się wielu rzeczy nowych. -Anonim
błogosławieni-którzy-umieją-słuchać-i-milczeć-nauczą-ę-wielu-rzeczy-nowych
Słuchać Cytaty: Spra­wuj władzę, gdy nau­czyłeś się przed­tem słuchać. -Solon
spra­wuj-władzę-gdy-nau­czyłeś ę-przed­tem-słuchać
Słuchać Cytaty: Nawet mówiąc o innych człowiek ukazuje siebie tym, którzy umieją słuchać... -Rosalina Lisboa Coelho
nawet-mówiąc-o-innych-człowiek-ukazuje-siebie-tym-którzy-umieją-słuchać
Słuchać Cytaty: Jeśli chcemy, by ludzie mówili prawdę, przede wszystkim nauczmy się jej słuchać. -Samuel Johnson
jeśli-chcemy-by-ludzie-mówili-prawdę-przede-wszystkim-nauczmy-ę-jej-słuchać
Słuchać Cytaty: Są kłamstwa tak brzydkie, że jeszcze więcej się wstydzimy ich słuchać niż je powtarzać. -Jaques Deval
są-kłamstwa-tak-brzydkie-że-jeszcze-więcej-ę-wstydzimy-ich-słuchać-ż-powtarzać
Słuchać Cytaty: Mieć sza­cunek, to znaczy słuchać dopóki wszys­cy nie zos­taną wysłucha­ni i zrozumieni. -Dave Chief
mieć-sza­cunek-to znaczy-słuchać-dopóki-wszys­cy-nie zos­taną-wysłucha­-i zrozumieni
Słuchać Cytaty: Słuchać Słowa - to wystawiać żagle na wiatr Ducha, nie wiedząc, do jakich brzegów człowiek dobije. -Hieronim Św
słuchać-słowa-to-wystawiać-żagle-na-wiatr-ducha-nie-wiedząc-do-jakich-brzegów-człowiek-dobije
Słuchać Cytaty: W wolnym kraju każdy może wyrażać własne zdanie i nikt nie musi tego słuchać. -Norman Collie
w-wolnym-kraju-każdy-może-wyrażać-własne-zdanie-i-nikt-nie-musi-tego-słuchać
Słuchać Cytaty: ludzie jak fla­ki śpiączka jest faj­niej­sza nie mu­sisz słuchać a cię wizytują  -one drop for all
ludzie-jak fla­ki-śpiączka-jest faj­niej­sza-nie-mu­sisz-słuchać-a-ę-wizytują 
Słuchać Cytaty: Ni­kogo i nicze­go nie umiem słuchać jak tyl­ko ar­gu­men­tu, który mi się po roz­wadze wy­da najstosowniejszy. -Sokrates
ni­kogo-i nicze­go-nie umiem-słuchać-jak tyl­ko-ar­gu­men­-który-mi ę-po roz­wadze-wy­da-najstosowniejszy
Słuchać Cytaty: Trud­no dziś o przy­jaciela, które­mu można zaufać al­bo pot­ra­fi słuchać... z je­go bra­ku, mówi­my cza­sami do siebie. -Kaye
trud­no-dziś-o przy­jaciela-które­mu-można-zaufać-al­bo-pot­ra­fi-słuchać-z ­go-bra­ku-mówi­my-cza­sami-do siebie
Słuchać Cytaty: Niełat­wo jest udzielać mądrych rad, lecz jeszcze trud­niej umieć ich słuchać i do nich się zastosować. -Mikołaj Gogol
niełat­wo-jest udzielać-mądrych-rad-lecz-jeszcze-trud­niej-umieć-ich-słuchać-i do nich ę-zastosować
Słuchać Cytaty: Pa­radok­salnie kon­flikt po­koleń ma­nifes­tu­je się w pełnej zgodzie: dzieci nie chcą mówić, rodzi­ce słuchać. -Andrzej Majewski
pa­radok­salnie-kon­flikt-po­koleń-­nifes­­ ę-w pełnej-zgodzie-dzieci-nie chcą-mówić-rodzi­-słuchać
Słuchać Cytaty: Kobieta, która umie słuchać, posiada jeden więcej sposób podobania się, bo pochlebia przez to miłości własnej mężczyzn. -Henryk Sienkiewicz
kobieta-która-umie-słuchać-posiada-jeden-więcej-sposób-podobania-ę-bo-pochlebia-przez-to-miłoś-własnej-mężczyzn
Słuchać Cytaty: Siebie słuchać nie umiemy, innych - najczęściej nie chcemy. -Stefan Pacek
siebie-słuchać-nie-umiemy-innych-najczęściej-nie-chcemy
Słuchać Cytaty: Ciężko słuchać słów piosen­ki, kiedy nie ro­zumie się jej słów. -Chemicals
ciężko-słuchać-słów-piosen­ki-kiedy-nie ro­zumie ę-jej-słów
Słuchać Cytaty: Na tym świecie śle­py chce pro­wadzić ku­lawe­go, a głuchy chce słuchać. -szajbuss
na tym-świecie-ś­py-chce-pro­wadzić-ku­lawe­go-a głuchy-chce-słuchać
Słuchać Cytaty: Dzieci nie potrafią słuchać starszych, nigdy natomiast nie zawodzi ich naśladownie. -Baldwin James
dzieci-nie-potrafią-słuchać-starszych-nigdy-natomiast-nie-zawodzi-ich-naśladownie