Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty

Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty: Nadzieja ma skrzydła, przysiada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nigdy nie ustaje, a jej najsłodsze dźwięki słychać nawet podczas wichury. -Emily Dickinson


nadzieja-skrzydła-przysiada-w-duszy-i-śpiewa-pieśń-bez-słów-która-nigdy-nie-ustaje-a-jej-najsłodsze-dźwięki-słychać-nawet-podczas
Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty: Nadzieja ma skrzydła, przy­siada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nig­dy nie us­ta­je, a jej najsłod­sze dźwięki słychać na­wet pod­czas wichury. -Emily Dickinson


nadzieja- skrzydła-przy­siada-w duszy-i śpiewa-pieśń-bez-słów-która-nig­dy-nie us­­-a jej-najsłod­sze-dźwięki-słychać-na­wet
Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty: W czasie najdłuższego nawet pokoju nie wygłasza się tylu bredni i fałszów, co podczas najkrótszej wojny. -Anonim


w-czasie-najdłuższego-nawet-pokoju-nie-wygłasza-ę-tylu-bredni-i-fałszów-co-podczas-najkrótszej-wojny
Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty: Podczas kazania czy podczas odczytu najlepszy sposób na samotność - to zdrzemnąć się. -Paul Claudel


podczas-kazania-czy-podczas-odczytu-najlepszy-sposób-na-samotność-to-zdrzemnąć-ę
Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty: Cokolwiek bym podczas pełnienia obowiązków zawodu mojego, a nawet poza obrębem czynności lekarskich, w życiu ludzkim zobaczył lub posłyszał, co rozgłaszanym być nie potrzebuje, przechowam w milczeniu, nigdy, nikomu, nie wypowiadając tego. -Hipokrates


Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty: Świat dzisiejszy jest tak urządzony, że nawet przy najlepszej woli otoczenia dokonuje się bezimienna zbrodnia na każdej jednostce. Nikt nie winien i winni są wszyscy. Dzieje się wciąż to samo, co w ścisku podczas pożaru. -Karol Irzykowski


Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty: Głód podczas wojny daje się łatwiej znieść niż podczas pokoju. Łatwiej znieść i łatwiej wytłumaczyć. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


głód-podczas-wojny-daje-ę-łatwiej-znieść-ż-podczas-pokoju-Łatwiej-znieść-i-łatwiej-wytłumaczyć
Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty: Nie w każdej muszli słychać morze. -Anonim


nie-w-każdej-muszli-słychać-morze
Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty: Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni. -Krzysztof Kamil Baczyński


Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty: W mowie pewnych ludzi słychać błędy ortograficzne. -Anonim


w-mowie-pewnych-ludzi-słychać-błędy-ortograficzne
Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty: W mo­wie pew­nych ludzi słychać błędy ortograficzne. -Julian Tuwim


w mo­wie-pew­nych-ludzi-słychać-błędy-ortograficzne
Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty: Radio to cudowny wynalazek! Jeden ruch ręki - i nic nie słychać. -Anonim


radio-to-cudowny-wynalazek-jeden-ruch-ręki-i-nic-nie-słychać
Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty: Wszędzie słychać ból boję się cię pożegnać Przeg­ra­ne warcaby  -Ariadne


wszędzie-słychać-ból-boję ę-ę-pożegnać-przeg­ra­ne-warcaby 
Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty: Zew­sząd słychać narzekania, Bie­rzmy się więc do działania. -Ryder


zew­sząd-słychać-narzekania-bie­rzmy ę-więc-do działania
Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty: Rozsądek jest kobietą i często go słychać, lecz nikt go nie słucha. -Philip Chesterfield


rozsądek-jest-kobietą-i-często-go-słychać-lecz-nikt-go-nie-słucha
Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty: Polityka to scena, z której czasami lepiej słychać suflerów niż aktorów. -Ignazio Silone


polityka-to-scena-z-której-czasami-lepiej-słychać-suflerów-ż-aktorów
Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty: Rozsądek jest kobietą: często go słychać, lecz nikt go nie słucha. -Gilbert Keith Chesterton


rozsądek-jest-kobietą-często-go-słychać-lecz-nikt-go-nie-słucha
Słychać Nawet Podczas Wichury Cytaty: Ra­dio to cu­dow­ny wy­nala­zek! Je­den ruch ręki - i nic nie słychać. -Julian Tuwim


ra­dio-to cu­dow­ny-wy­nala­zek-je­den-ruch-ręki- i nic-nie słychać