Sa­mych Cytaty

Sa­mych Cytaty: Ach miłości ma  na­pełnij me us­ta słod­kim na­pojem swych ust Ach kocha­ny roz­bierz mnie z mych obaw swym wzro­kiem otul me na­gie myśli gorącem uczuć swych Przyjdź do mnie zaśnij­my w mych marzeniach już nig­dy nie poz­wolę Ci odejść Kar­miła będę Cię swych słów pożarem Chodź zaśpiewam Ci kołysankę pod rytm bi­cia me­go serca Zaśnij­my w za­kamar­ku mych snów  -apoo


Sa­mych Cytaty: Do naj­piękniej­szych cnót człowieka na­leży zdol­ność prze­bacza­nia. Zem­sta niszczy zarówno wro­ga, jak i nas sa­mych, nas sa­mych o ty­le groźniej, że pus­toszy naszą duszę, gdy wro­gowi możemy odpłacić tyl­ko szkodą cielesną. Prze­bacze­nie nas pomnaża. -Jan Parandowski


Sa­mych Cytaty:


Sa­mych Cytaty: Śmierć - to kres mych poszukiwań. -Anonim


Śmierć-to-kres-mych-poszukiwań
Sa­mych Cytaty: Dob­re ma­niery składają się z sa­mych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson


Sa­mych Cytaty: Tak wiele uda­jemy, okłamując sa­mych siebie... -stokrotka123


tak-wiele-uda­jemy-okłamując-­mych-siebie
Sa­mych Cytaty: Człowiek - is­to­ta ro­zum­na, która z niewiado­mych przyczyn rzad­ko to okazuje. -Tadeusz Szyfer


człowiek- is­to­-ro­zum­na-która-z niewiado­mych-przyczyn-rzad­ko-to okazuje
Sa­mych Cytaty: W kąci­kach mych ust mieni się perłowa łza.. -bluecaffe


w ką­kach-mych-ust-mieni ę-perłowa-łza
Sa­mych Cytaty: Miłość i woj­na zbu­dowa­ne sąna tych sa­mych fundamentach. -Cecelia Ahern


miłość-i woj­na-zbu­dowa­ne-sąna-tych-­mych-fundamentach
Sa­mych Cytaty: Ka­leczy­my się o sa­mych siebie, popęka­nych przez nieuwagę innych. -Papillondenuit


ka­leczy­my ę-o ­mych-siebie-popęka­nych-przez-nieuwagę-innych
Sa­mych Cytaty: Gra miłos­na jest z gier rucho­mych sto­sun­ko­wo najłatwiejsza. -Magdalena Samozwaniec


gra-miłos­na-jest z gier-rucho­mych-sto­sun­ko­wo-najłatwiejsza
Sa­mych Cytaty: Gdy cier­pi­my poz­najmy sa­mych siebie, swo­je prag­nienia i obawy... -stokrotka123


gdy-cier­pi­my-poz­najmy-­mych-siebie-swo­-prag­nienia-i obawy
Sa­mych Cytaty: I chroń mych bliskich Bo to naj­ważniej­szy skarb A mnie jak masz czas  -matijah


i chroń-mych-bliskich-bo-to naj­ważniej­szy-skarb-a-mnie-jak masz-czas 
Sa­mych Cytaty: Z tych sa­mych ele­mentów można zbu­dować huśtawkę dla dzieci i szubienicę. -Jan Czarny


z tych-­mych-ele­mentów-można-zbu­dować-huśtawkę-dla-dzieci-i szubienicę
Sa­mych Cytaty: Chce być zno­wu tam W marze­niach mych gdzie Spełnia wszys­tko się  -matijah


chce-być-zno­wu-tam-w-marze­niach-mych-gdzie-spełnia-wszys­tko-ę 
Sa­mych Cytaty: Przy­jaciel mężczyz­na to ktoś z tych sa­mych koszar, ko­bieta zaś - z dru­giej stro­ny li­nii frontu. -Nikita Siergiejewicz Michałkow


przy­jaciel-mężczyz­na-to ktoś-z tych-­mych-koszar-ko­bieta-zaś- z dru­giej-stro­ny-li­nii-frontu
Sa­mych Cytaty: Ste­reoty­py - to właśnie one nie poz­wa­lają nam uwol­nić sa­mych siebie i żyć na swój sposób. -loquentia


ste­reoty­py- to właśnie-one-nie poz­wa­lają-nam-uwol­ć-­mych-siebie-i żyć-na swój-sposób
Sa­mych Cytaty: O, gdy­byś mogła wie­dzieć, jak cu­dow­nie żyjesz W męce mych niewysłowień, w mil­czącym zachwycie!  -Julian Tuwim


o gdy­byś-mogła-wie­dzieć-jak cu­dow­nie-żyjesz-w-mę-mych-niewysłowień-w mil­czącym-zachwycie