Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty

Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty: jeśli kto­kol­wiek wstydzi się swych uczuć sam przyz­na­je się do ich absurdu. -thrillofit


śli-kto­kol­wiek-wstydzi ę-swych-uczuć-sam-przyz­na­ ę-do ich-absurdu
Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty: A.L.: W swoim pisarstwie dochodzisz od absurdu do prawdy. J.G.: Albo od prawdy do absurdu. -Janusz Głowacki


al-w-swoim-pisarstwie-dochodzisz-od-absurdu-do-prawdy-jg-albo-od-prawdy-do-absurdu
Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty: Szyb­ko przyz­wycza­jam się do ludzi, to mo­ja wada.. Bo później sa­ma będę mu­siała po­radzić so­bie z ich odejściem. -PróbujPatrzećKolorowo


szyb­ko-przyz­wycza­jam ę-do ludzi-to-mo­ja-wada-bo-później-­-będę-mu­siała-po­radzić-so­bie-z ich-odejściem
Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty: Pier­wszy cios bo­li naj­bar­dziej. Później przyz­wycza­jasz się do bólu. A kiedy przyz­wycza­jenie mi­ja- odchodzisz... -opuszczona


pier­wszy-cios-bo­li-naj­bar­dziej-później przyz­wycza­jasz ę-do bólu-a kiedy-przyz­wycza­jenie-mi­ja-odchodzisz
Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty: Sprowadzenie do absurdu. -Anonim


sprowadzenie-do-absurdu
Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty: Przyz­naję to. Jes­teś sil­ny. Po­nieważ znasz ten sam ból sa­mot­ności co ja. Ból ten zaś spra­wia, że ludzie stają się silniejsi. -Sa­suke do Naruto. -Masashi Kishimoto


przyz­naję-to-jes­teś sil­ny-po­nieważ znasz-ten-sam-ból-­­noś-co ja-ból ten-zaś-spra­wia-że ludzie-stają ę-silniejsi
Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty: Gra to żywioł absurdu i chaosu. -J. Cortazar


gra-to-żywioł-absurdu-i-chaosu
Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty: Praw­dzi­wa miłość nie umiera. By­wa, że nad­chodzi czas, kiedy czu­je się, że każdy po­winien pójść w swoją stronę. Przyz­na­nie się do te­go, przyz­wo­lenie na to i do­kona­nie te­go - to też jest miłość. -Weronika Marczuk-Pazura


Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty: Brak dziś wierszy religijnych. Sam fakt, że pojawiła się propozycja ich wydania, świadczy o zapotrzebowaniu. -Jan Twardowski


brak-dziś-wierszy-religijnych-sam-fakt-że-pojawiła-ę-propozycja-ich-wydania-świadczy-o-zapotrzebowaniu
Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty: Przyz­na­nie się do kłam­stwa jest trud­ne. Ale jeszcze trud­niej przychodzi mi znosze­nie obojętności i niedo­cenienia jej przez tych, dla których pod­dałam się niesa­mowi­temu tru­dowi w wy­jawieniu praw­dy. Tyl­ko dla ich dobra. -dooorotis


Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty: Nie bój się rozumu krytykującego twe błędy; ten sam rozum wskaże ci prostą drogę do ich naprawienia. -Lew Tołstoj


nie-bój-ę-rozumu-krytykującego-twe-błędy-ten-sam-rozum-wskaże-prostą-drogę-do-ich-naprawienia
Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty: Człowiek zdolny jest do czynów przekształcających wyobraźnię. Jego umysł wytycza szlaki przez Galaktykę Absurdu. -Rene Char


człowiek-zdolny-jest-do-czynów-przekształcających-wyobraźę-jego-umysł-wytycza-szlaki-przez-galaktykę-absurdu
Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty: Człowiek pot­ra­fi uczy­nić i to, cze­go nie zdoła ogarnąć je­go wyob­raźnia. Je­go czoło prze­cina ga­lak­tykę absurdu. -René Char


człowiek-pot­ra­fi-uczy­ć-i to-cze­go-nie zdoła-ogarnąć-­go-wyob­raźnia-je­go czoło-prze­cina-ga­lak­tykę-absurdu
Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty: Doszło do te­go, że głupim ludziom przyz­na­jemy rac­je, doszło do te­go, że używa­my przysłowia ,,głup­sze­mu ustąp


Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty: Przyz­wyczaiłam się, że ludzie, na których mi za­leży naj­bar­dziej, od­chodzą. Zos­ta­wiają mnie dla włas­ne­go szczęścia, mają gdzieś mo­je życie i mo­je prob­le­my, nie ob­chodzi ich to, że dla nich byłam go­towa wskoczyć w ogień, poświęcić wszys­tko co mam. Ito jest trochę przyk­re. Cze­kaj, to na­wet bar­dzo przykre. -NatkaPietruszki


Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty: Pesymista to człowiek, który uważa, że wszyscy są takimi samymi łotrami jak on sam i za to ich nienawidzi. -George Bernard Shaw


pesymista-to-człowiek-który-uważa-że-wszyscy-są-takimi-samymi-łotrami-jak-on-sam-i-za-to-ich-nienawidzi
Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty: W wal­ce na słowa zginął sens wy­powie­dzi. Wątek stra­cił się sam. Na­wet krop­ka nie mogła ich pow­strzy­mać. W ciszy wpat­rują się te­raz w znak za­pyta­nia... hold me now I need to feel complete... -Starlight


Sam Przyz­na­je się Do ich Absurdu Cytaty: Są takie pytania, które padają nieoczekiwanie i zostają w pamięci bardzo długo, kto wie, może przez całe życie. Są bardzo proste i człowiek dziwi się czasem, że sam ich sobie nie zadał. Bo od takich pytań wszystko powinno się zaczynać. -Ewa Szumańska