Sami Idziemy Na Ich Cytaty

Sami Idziemy Na Ich Cytaty: Większość nieszczęścia spada na nas dlatego, ponieważ aż do połowy drogi sami idziemy na ich spotkanie. -Clive Staples Lewis


większość-nieszczęścia-spada-na-nas-dlatego-ponieważ-aż-do-połowy-drogi-sami-idziemy-na-ich-spotkanie
Sami Idziemy Na Ich Cytaty: Świat ofiaro­wuje nam cza­sami coś ta­kiego: krótką przerwę, kiedy nad rin­giem roz­brzmiewa gong i idziemy do na­rożni­ka, gdzie ktoś opat­ru­je nasze poobi­jane życie. -Sue Monk Kidd


Świat-ofiaro­wuje-nam-cza­sami-coś-­kiego-krótką-przerwę-kiedy-nad-rin­giem-roz­brzmiewa-gong-i idziemy-do na­roż­ka-gdzie-ktoś
Sami Idziemy Na Ich Cytaty: Ludzie sami nie wiedzą, czego chcą. Trzeba ich popychać. -John Steinbeck


ludzie-sami-nie-wiedzą-czego-chcą-trzeba-ich-popychać
Sami Idziemy Na Ich Cytaty: Cza­sami brak słów bo­li bar­dziej niż ich miliony... -Papużka


cza­sami-brak-słów-bo­li-bar­dziej-ż-ich-miliony
Sami Idziemy Na Ich Cytaty: Aby pozyskać ludzi, należy ich uważać za takich, za jakich sami siebie uważają. -William Faulkner


aby-pozyskać-ludzi-należy-ich-uważać-za-takich-za-jakich-sami-siebie-uważają
Sami Idziemy Na Ich Cytaty: Cza­sami oso­by, które wy­dają się nie mieć ta­jem­nic, po­siadają ich najwięcej. -Emmalice


cza­sami-oso­by-które-wy­dają ę-nie mieć-­jem­nic-po­siadają-ich-najwięcej
Sami Idziemy Na Ich Cytaty: Idziemy do Bo­ga nie drogą, lecz miłością. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Sami Idziemy Na Ich Cytaty: Skąd przybywamy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? -Paul Gauguin


skąd-przybywamy-kim-jesteśmy-dokąd-idziemy
Sami Idziemy Na Ich Cytaty: Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością. -Augustyn Św


idziemy-do-boga-nie-drogą-lecz-miłośą
Sami Idziemy Na Ich Cytaty: Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzanie ich u innych. -Francois de la Rochefoucauld


gdybyśmy-sami-nie-mieli-wad-nie-sprawiałoby-nam-takiej-przyjemnoś-stwierdzanie-ich-u-innych
Sami Idziemy Na Ich Cytaty: Są ludzie, którzy śpią sami, powołanie lub nieszczęście odcięło ich od innych, i ci śpią co dzień w jednym łóżku ze śmiercią. -Albert Camus


są-ludzie-którzy-śpią-sami-powołanie-lub-nieszczęście-odcięło-ich-od-innych-i-śpią-co-dzień-w-jednym-łóżku-ze-śmiercią
Sami Idziemy Na Ich Cytaty: Aniołowie chodzą po ziemi zamienieni w ludzi, sami nie wiedząc o tym. Chwila zbudzenia się tej samowiedzy byłaby chwilą ich śmierci. -Karol Irzykowski


aniołowie-chodzą-po-ziemi-zamienieni-w-ludzi-sami-nie-wiedząc-o-tym-chwila-zbudzenia-ę-tej-samowiedzy-byłaby-chwilą-ich-śmierci
Sami Idziemy Na Ich Cytaty: Cza­sami ma się wrażenie, że zwierzęta, zwłaszcza młode, są jak­by naukow­ca­mi, którzy nie spoczną, póki nie zba­dają te­go, co ich interesuje. -Antoni Kępiński


cza­sami- ę-wrażenie-że zwierzę-zwłaszcza-młode-są jak­by-naukow­ca­mi-którzy-nie spoczną-póki-nie zba­dają-te­go-co ich
Sami Idziemy Na Ich Cytaty: Ludzie cza­sami udają, że nie widzą słabości in­nych,bo to uwal­nia ich od poczu­cia wi­ny, że nie zro­bili nic by te­mu człowieko­wi pomóc. -respirer


ludzie-cza­sami-udają-że nie widzą-słaboś-in­nychbo-to uwal­nia-ich-od poczu­cia-wi­ny-że nie zro­bili-nic-by te­mu-człowieko­wi
Sami Idziemy Na Ich Cytaty: Nigdy nie idziemy dalej niż wtedy, kiedyśmy już zapomnieli, dokąd szliśmy. -Johann Wolfgang Goethe


nigdy-nie-idziemy-dalej-ż-wtedy-kiedyśmy-już-zapomnieli-dokąd-szliśmy
Sami Idziemy Na Ich Cytaty: Cza­sami wys­tar­czy jed­na se­kun­da, żeby zmienić swo­je życia, a cza­sem mając ich ty­siące nie zmieni się nic... -ktos-do-kochania


cza­sami-wys­tar­czy-jed­na-se­kun­da-żeby-zmienić-swo­-życia-a cza­sem-mając-ich-ty­ą-nie zmieni ę-nic
Sami Idziemy Na Ich Cytaty: Cza­sami żal mi ludzi. Za ich głupotę. Na­wet nie chce im się wytężyć ro­zumu i po­myśleć przez chwilę. Walą pros­to z mos­tu o niczym nie wiedząc. -Chemicals


cza­sami-żal-mi ludzi-za-ich-głupotę-na­wet-nie chce-im ę-wytężyć-ro­zumu-i po­myść-przez-chwilę-walą-pros­to-z mos­
Sami Idziemy Na Ich Cytaty: To nie do wiary, z jak przymkniętymi oczyma, przytępionymi uszami i senne myślą idziemy przez życie. -Joseph Conrad


to-nie-do-wiary-z-jak-przymkniętymi-oczyma-przytępionymi-uszami-i-senne-myślą-idziemy-przez-życie