Sami Nie Mieli Cytaty

Sami Nie Mieli Cytaty: Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzanie ich u innych. -Francois de la Rochefoucauld


gdybyśmy-sami-nie-mieli-wad-nie-sprawiałoby-nam-takiej-przyjemnoś-stwierdzanie-ich-u-innych
Sami Nie Mieli Cytaty: Jakże byłoby to możliwe, żebyśmy zawsze tylko my mieli słuszność, a inni nigdy nie mieli racji? -Anonim


jakże-byłoby-to-możliwe-żebyśmy-zawsze-tylko-my-mieli-słuszność-a-inni-nigdy-nie-mieli-racji
Sami Nie Mieli Cytaty: Nie mieli po­mysłu na sta­rość, tak jak wcześniej nie mieli po­mysłów na życie. -Wojciech Kuczok


nie-mieli-po­mysłu-na sta­rość-tak-jak wcześniej-nie mieli-po­mysłów-na życie
Sami Nie Mieli Cytaty: Mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli także. Wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak - wypowiedziane po powrocie premiera Chamberlaina z Monachium. -Arthur Neville Chamberlain


Sami Nie Mieli Cytaty: Trochę boję się dziennikarzy. Często mam wrażenie, że wywiady oddają do druku jeszcze przed spotkaniem ze mną. Sami zadają pytania i sami na nie odpowiadają. -Gina Lollobrigida


trochę-boję-ę-dziennikarzy-często-mam-wrażenie-że-wywiady-oddają-do-druku-jeszcze-przed-spotkaniem-ze-mną-sami-zadają-pytania-i-sami-na-nie
Sami Nie Mieli Cytaty: Kiedy przy­byli do nas mis­jo­narze, Af­ry­kanie mieli ziemię, a przy­bysze Bib­lię. Uczy­li nas, że pod­czas mod­litwy po­win­niśmy mieć oczy zam­knięte. Kiedy je ot­worzy­liśmy, mis­jo­narze mieli ziemię, a my Biblię. -Jomo Kenyatta


Sami Nie Mieli Cytaty: Je­sień cza­sami to małe nie­szczęścia Choć tka z sze­lestów złocis­te ko­bier­ce W wi­doku zmysłów złote­go dziewczęcia Je­sienią cza­sami sta­je mi … ser­ce i pika  -PraJaszczur


je­sień-cza­sami-to łe-nie­szczęścia-choć-tka-z sze­lestów-złocis­te-ko­bier­-w-wi­doku-zmysłów-złote­go-dziewczęcia-je­sienią
Sami Nie Mieli Cytaty: Cza­sami jes­teś owa­dem, a cza­sami szybą, o którą się on rozbija. -Mark Knopfler


cza­sami-jes­teś-owa­dem-a cza­sami-szybą-o którą ę-on rozbija
Sami Nie Mieli Cytaty: Istnieją trzy rodzaje egoistów: egoiści, którzy sami żyją i pozwalają żyć innym, egoiści, którzy sami żyją, a nie dają żyć innym, i na koniec egoiści, którzy ani sami nie żyją, ani nie pozwalają żyć innym. Kobiety, po większej części, należą do tego trzeciego rodzaju. -Iwan Turgieniew


Sami Nie Mieli Cytaty: Gdyby bohaterowie mieli czas do umysłu, nie byłoby żadnego bohaterstwa. -Peter Ustinov


gdyby-bohaterowie-mieli-czas-do-umysłu-nie-byłoby-żadnego-bohaterstwa
Sami Nie Mieli Cytaty: Wszys­cy ludzie by­liby so­bie równi, gdy­by nie mieli potrzeb. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Sami Nie Mieli Cytaty: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb. -Wolter


wszyscy-ludzie-byliby-sobie-równi-gdyby-nie-mieli-potrzeb
Sami Nie Mieli Cytaty: często się mijali ta­ki mieli okres do nicze­go więcej ra­zem nie doszli. -bystry.76


często ę-mijali-­ki-mieli-okres-do-nicze­go-więcej-ra­zem-nie doszli
Sami Nie Mieli Cytaty: Ci, którzy twier­dzą, że wszys­tko ma sens, nig­dy nie mieli ka­taru siennego. -Andrzej Mleczko


ci-którzy-twier­dzą-że wszys­tko- sens-nig­dy-nie mieli-ka­taru-siennego
Sami Nie Mieli Cytaty: Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać. -Stefan Wyszyński kard


Sami Nie Mieli Cytaty: Chcąc wielkie dokonać rzeczy, trzeba tak żyć, jakbyśmy nigdy nie mieli umierać. -Luc De Vauvenargues


chcąc-wielkie-dokonać-rzeczy-trzeba-tak-żyć-jakbyśmy-nigdy-nie-mieli-umierać
Sami Nie Mieli Cytaty: Nieskończenie wielu mężczyzn ma wygląd myślicieli, chociaż nigdy nie mieli ani jednej myśli. -Fryderyk Chrystian Hebbel


nieskończenie-wielu-mężczyzn-wygląd-myślicieli-chociaż-nigdy-nie-mieli-ani-jednej-myśli
Sami Nie Mieli Cytaty: W życiu nie ma takiej chwili, abyśmy nie mieli wszystkiego, co potrzebne, by czuć się szczęśliwymi -Anthony de Mello


w-życiu-nie-takiej-chwili-abyśmy-nie-mieli-wszystkiego-co-potrzebne-by-czuć-ę-szczęśliwymi