Samo Na Wariata Jak Cytaty

Samo Na Wariata Jak Cytaty: Przed trzydziestu laty szoferzy jeździli tak samo na wariata jak i dziś, tylko, że konie były wówczas rozsądniejsze. -Janina Ipohorska


przed-trzydziestu-laty-szoferzy-ździli-tak-samo-na-wariata-jak-i-dziś-tylko-że-konie-były-wówczas-rozsądniejsze
Samo Na Wariata Jak Cytaty: więc jeśli mam cze­kać, to na księcia z baj­ki, czy na wariata  -zuzus


więc-śli-mam-cze­kać-to na księcia-z baj­ki-czy-na wariata 
Samo Na Wariata Jak Cytaty: Dawniej pacyfista wyglądał na wariata w realnym świecie, dziś jest realistą w zwariowanym świecie. -Lord Soper


dawniej-pacyfista-wyglądał-na-wariata-w-realnym-świecie-dziś-jest-realistą-w-zwariowanym-świecie
Samo Na Wariata Jak Cytaty: Przyjaźń, tak samo jak filozofia czy sztuka, nie jest niezbędna do życia. . . Nie ma żadnej wartości potrzebnej do przetrwania; jest natomiast jedną z tych rzeczy, dzięki którym samo przetrwania nabiera wartości. -Clive Staples Lewis


Samo Na Wariata Jak Cytaty: Jeżeli dwóch robi to samo, nie jest to samo. Ile głów, tyle zdań. -Terencjusz


jeżeli-dwóch-robi-to-samo-nie-jest-to-samo-ile-głów-tyle-zdań
Samo Na Wariata Jak Cytaty: Gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo. -Terencjusz


gdy-dwaj-robią-to-samo-to-nie-jest-to-samo
Samo Na Wariata Jak Cytaty: Zamiast mówić, że pracujesz, powiedz polepszam swoje życie. Wówczas możesz robić to samo, ale nie tak samo. -Karol Bartkowski


zamiast-mówić-że-pracujesz-powiedz-polepszam-swoje-życie-wówczas-możesz-robić-to-samo-ale-nie-tak-samo
Samo Na Wariata Jak Cytaty: Jak szczęśliwie żyliby niektórzy, gdyby o sprawy innych ludzi tak samo mało troszczyli się, jak o swoje własne. -Oscar Wilde


jak-szczęśliwie-żyliby-niektórzy-gdyby-o-sprawy-innych-ludzi-tak-samo-ło-troszczyli-ę-jak-o-swoje-własne
Samo Na Wariata Jak Cytaty: Radość trzeba znosić tak samo jak smutek. -Virginia Woolf


radość-trzeba-znosić-tak-samo-jak-smutek
Samo Na Wariata Jak Cytaty: Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sił, jak zarozumiałość. -Eliza Orzeszkowa


zbyteczna-pokora-tak-samo-pozbawia-ł-jak-zarozumiałość
Samo Na Wariata Jak Cytaty: Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sił jak zarozumiałość. -Eliza Orzeszkowa


zbyteczna-pokora-tak-samo-pozbawia-ł-jak-zarozumiałość
Samo Na Wariata Jak Cytaty: Rymy poematu są tak samo treścią, jak podmioty zdań. -Tadeusz Peiper


rymy-poematu-są-tak-samo-treśą-jak-podmioty-zdań
Samo Na Wariata Jak Cytaty: Doskonałość tak samo nie jest nam dostępna jak nieskończoność. -Alfred Musset


doskonałość-tak-samo-nie-jest-nam-dostępna-jak-nieskończoność
Samo Na Wariata Jak Cytaty: Regularne kontakty seksualne są tak samo ważne, jak codzienne wypróżnienie. -Stefan Neustatter


regularne-kontakty-seksualne-są-tak-samo-ważne-jak-codzienne-wypróżnienie
Samo Na Wariata Jak Cytaty: Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce ale to tylko dlatego że piorunów jest na to za mało ale orzechy zawsze padają w to samo miejsce. -Gertruda Stein


piorun-nigdy-nie-uderza-dwa-razy-w-to-samo-miejsce-ale-to-tylko-dlatego-że-piorunów-jest-na-to-za-ło-ale-orzechy-zawsze-padają-w-to-samo-miejsce
Samo Na Wariata Jak Cytaty: Szczęście powstaje tylko jako produkt uboczny, tak samo jak koks. -Aldous Huxley


szczęście-powstaje-tylko-jako-produkt-uboczny-tak-samo-jak-koks
Samo Na Wariata Jak Cytaty: Nasze uczynki określają nas samych, tak samo jak my decydujemy o nich. -George Eliot


nasze-uczynki-określają-nas-samych-tak-samo-jak-my-decydujemy-o-nich
Samo Na Wariata Jak Cytaty: Zwycięstwo samo nie jest niczym innym, jak złamaniem woli przeciwnej. -Józef Piłsudski


zwycięstwo-samo-nie-jest-niczym-innym-jak-złamaniem-woli-przeciwnej