Samotnie Cytaty

Go to Gemtracks
Samotnie Cytaty: Kobiety wystarczająco odważne, niezależne i wewnętrznie zrównoważone nie powinny przejmować się faktem, że żyją samotnie. Nie powinny czuć się
Samotnie Cytaty: Nikt nie żyje samotnie i nikt samotnie nie umiera. -Jan Paweł II
nikt-nie-żyje-samotnie-i-nikt-samotnie-nie-umiera
Samotnie Cytaty: Żyjemy tak, jak śnimy - samotnie. -Joseph Conrad
Samotnie Cytaty: Kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie musi umierać samotnie. -Karol Lehmann
kto-wierzy-w-jezusa-chrystusa-nie-musi-umierać-samotnie
Samotnie Cytaty: Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni. -Jan Paweł II
kapłan-jest-człowiekiem-żyjącym-samotnie-po-to-aby-inni-nie-byli-samotni
Samotnie Cytaty: Wo­lałeś swo­je życie kre­tyna, szczęście by nas znudziło. Zdechniemy osob­no, samotnie. -Lolita Pille
wo­łeś-swo­-życie-kre­tyna-szczęście-by nas-znudziło-zdechniemy osob­no-samotnie
Samotnie Cytaty: Życie samotnie. Ni­by dob­rze, a jed­nak czu­je ból, bo coś od środ­ka mnie sa­mo tnie. -patt_
Życie-samotnie-ni­by-dob­rze-a jed­nak-czu­-ból-bo coś-od środ­ka-mnie-­mo-tnie
Samotnie Cytaty: Gdzie stał posąg Newtona, z pryzmatem, w milczeniu. Marmurowy pomnik umysłu, zawsze samotnie podróżującego przez dziwne morza myśli. -William Wordsworth
gdzie-stał-posąg-newtona-z-pryzmatem-w-milczeniu-marmurowy-pomnik-umysłu-zawsze-samotnie-podróżującego-przez-dziwne-morza-myśli
Samotnie Cytaty: Kiedy ktoś marzy samotnie, to jest to tylko marzenie: kiedy marzymy wszyscy razem, to staje się to rzeczywistością. -Helder Camara abp
kiedy-ktoś-marzy-samotnie-to-jest-to-tylko-marzenie-kiedy-marzymy-wszyscy-razem-to-staje-ę-to-rzeczywistośą
Samotnie Cytaty: sza­ro mi tak bo nie różowo nie wiem co to szczęście samotnie ponuro brzydko pa­da deszcz na­wet po­goda jest prze­ciw­ko mnie  -topaz
sza­ro-mi tak-bo-nie różowo-nie-wiem-co to szczęście-samotnie-ponuro-brzydko-pa­da-deszcz-na­wet-po­goda-jest prze­ciw­ko-mnie 
Samotnie Cytaty: Człowiek mógłby żyć samotnie przez całe życie. Ale chociaż sam mógłby wykopać swój własny grób, musi mieć kogoś, kto go pochowa. -James Joyce
człowiek-mógłby-żyć-samotnie-przez-całe-życie-ale-chociaż-sam-mógłby-wykopać-swój-własny-grób-musi-mieć-kogoś-kto-go-pochowa
Samotnie Cytaty: Dzi­siaj, gdy ty­lu ludzi jest sa­mot­nych, byłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nym, samotnie. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Samotnie Cytaty: Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa. -Franz Kafka
ile-szczęśliwych-myśli-zostaje-zaduszonych-pod-kołdrą-kiedy-ę-samotnie-śpi-w-swoim-łóżku-i-ile-nieszczęsnych-snów-ę-ą-ogrzewa
Samotnie Cytaty: daj mi wreszcie spokój chcę przes­pa­nych nocy mniej nerwów za dnia od­chodzę od zmysłów do­nikąd gu­bię się bo Ty mnie gubisz daj mi spokój daj siebie nim samotnie oszaleję  -funeralofheart
daj-mi wreszcie-spokój-chcę-przes­pa­nych-nocy-mniej-nerwów-za dnia-od­chodzę-od zmysłów-do­nikąd-gu­bię-ę-bo-ty mnie-gubisz-daj
Samotnie Cytaty: Człowiek, który porusza się w tłumie, nie dojdzie dalej niż inni. Ten, który chodzi samotnie, może znaleźć się tam, gdzie nikogo przed nim nie było. -Alan Ashiley - Pitt
człowiek-który-porusza-ę-w-tłumie-nie-dojdzie-dalej-ż-inni-ten-który-chodzi-samotnie-może-znaleźć-ę-tam-gdzie-nikogo-przed-nim-nie-było
Samotnie Cytaty: Wiem, jak trud­no jest być roz­bitkiem - bez małżeństwa, re­ligii, dzieci, tych wszys­tkich kot­wic, dzięki którym praw­do­podob­nie można czuć się le­piej. Nie jest łat­wo żyć w wiel­kiej pus­tej przes­trze­ni samotnie. -Maria Peszek
Samotnie Cytaty: Ponieważ było to w czasach wojen katolików z hugenotami i widział, jak katolicy zabijają hugentów, a hugenoci katolików – zawsze w imieniu religii – wybrał sobie religię mieszaną, tak że bywał raz katolikiem, innym razem hugenotem. Zazwyczaj przechadzał sie przydrożnymi płotami ze strzelbą na ramieniu i kiedy ujrzał idącego samotnie katolika, religia protestancka natychmiast brała [...] -Aleksander Dumas (ojciec)
Samotnie Cytaty: Ub­ra­na w per­fu­my o za­pachu róży I sreb­rny łańcuszek cze­kam na Ciebie Ek­sta­za i perwersja Ta­tuaże cieszą się swą prezentacją Czer­wo­na szmin­ka po­woli zanika Us­ta moczą się w ta­nim winie Ku­pionym w skle­pie za rogiem Ko­lac­ja go­towa od dwóch godzin Ciebie wciąż nie ma Ko­lej­ny raz pow­ra­cam do łóżka Ko­lej­ny raz samotnie  -YoAśka
Samotnie Cytaty: Podszedł do łazienki, ogolił się, wziął kąpiel i ubrał się odświętnie. Zasłał łoże, opróżnił popielniczkę z popiołu i niedopałków, potem przygotował stół do kolacji. Na czystym obrusie rozesłał trochę siana i położył na nim opłatek, zapalił świece i zgasił światło. W kątach mieszkania zapanował półmrok. Z kuchni przyniósł dwa nakrycia i wszystko, co potrzebne jest do kolacji wigilijnej. Samotnie zasiadł do kolacji próżno czekając zbłąkanego wędrowca. -Jan Himilsbach
Samotnie Cytaty: przy­tul mnie szczelnie tak ciasno że żad­na blis­kość tej nie pokona nie chcę samotnie z roz­paczy umierać nie chcę być smut­kiem szalona przy­tul mnie szczelnie twarz uj­mij w swe dłonie gdy zim­ny wiatr tar­ga włosami nie pozwól mu tańczyć i zająć to miejsce po­między naszy­mi ciałami  -Deszcz
Samotnie Cytaty: Zmienić mogę wszystko Us­po­koić jed­nym słowem To, co działo się latami Dzi­siaj wreszcie ro­bi swoje. Mi­mo ty­lu wiosen, pod­knięć liści, ty­lu śniegów, Ty wyt­rwałeś - na nieszczęście. Gdy­by nie - to tak samotnie, ale pewnie. dziś niepew­ność nas pożera, wie­dza o tym, że nie można... może miłość nie wybiera? Bóg doświadcza, trochę bar­dziej, trochę głupiej niż myślałam. Bo da­ruje mi człowieka ale muszę od­dać zaraz. -Carie
Samotnie Cytaty: ma­wia się iż to włas­ny azyl bez żad­nej fur­tki do zewnątrz ani wyjścia ani wejścia od­dzielo­na przezroczystościami odi­zolo­wana od wszel­kiego zła zniek­ształco­nym dźwiękiem raczona niema w wypowiedzi ilek­roć po­daru­jesz pragnienie udaję że liczę ziarenka spuszczo­nym wzrokiem tak po­zor­nej obojętności stu­kasz le­ciut­ko w szybkę by uk­raść ułamek spojrzenia lecz w strachu nie reaguję chwy­tasz mój cały świat uwal­niasz samotnię … potłuczo­ne szkło leżę zmie­sza­na z błotem próbuję złapać oddech… A co jeśli okaże się, że jes­tem rybką…? od­chodząc od te­matu, ale nie sed­na... dopełnienie...   -Papużka