Samotności Cytaty

Samotności Cytaty: Miłość polega na tym, że dwie samotności ochraniają się, dotykają i pozdrawiają. Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają. -Rainer Maria Rilke


miłość-polega-na-tym-że-dwie-samotnoś-ochraniają-ę-dotykają-i-pozdrawiają-miłość-to-dwie-samotnoś-które-spotykają-ę-i-wzajem
Samotności Cytaty: Każdy umiera w samotności. -Hans Fallada


Samotności Cytaty: Przez samodzielność do samotności -Zbigniew Kieras


Samotności Cytaty: Każdy umiera w samotności. -Hans Fallada


Samotności Cytaty: Miłość roz­bi­ja oko­wy samotności. -Andre Maurois


miłość-roz­bi­ja-oko­wy-samotnoś
Samotności Cytaty: Miłość rozbija okowy samotności. -Andre Maurois


Samotności Cytaty: Coraz trudniej o samotność w samotności. -Anonim


coraz-trudniej-o-samotność-w-samotnoś
Samotności Cytaty: Czasami trzeba szukać samotności aż na balu. -Aldous Huxley


czasami-trzeba-szukać-samotnoś-aż-na-balu
Samotności Cytaty: Prawdziwi przyjaciele razem szukają samotności. -Bonnard Abel


prawdziwi-przyjaciele-razem-szukają-samotnoś
Samotności Cytaty: Nikt nie po­winien umierać w samotności. -płonąca


nikt-nie po­winien-umierać-w samotnoś
Samotności Cytaty: Przyjaźń rodzi miłość na pustyni samotności. -Johann Heinrich Lambert


Samotności Cytaty: Smut­no cie­szyć się w samotności. -Gotthold Ephraim Lessing


Samotności Cytaty: Wszystko można nabyć w samotności, prócz charakteru. -Henri Stendhal


wszystko-można-nabyć-w-samotnoś-prócz-charakteru
Samotności Cytaty: Myśl rodzi się w samotności. Ginie w tłumie. -Andrzej Strug


myśl-rodzi-ę-w-samotnoś-ginie-w-tłumie
Samotności Cytaty: Talent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi. -Johann Wolfgang Goethe


Samotności Cytaty: Pochwała samotności, to najpiękniejsza balowa zabawa po północy. -Adolf Nowaczyński


pochwała-samotnoś-to-najpiękniejsza-balowa-zabawa-po-północy
Samotności Cytaty: Dopiero w samotności człowiek jest naprawdę sobą. -José Ortega y Gasset


Samotności Cytaty: Wszystkie silne charaktery tworzyły się w samotności. -Maria Kalergi


wszystkie-silne-charaktery-tworzyły-ę-w-samotnoś