Samotności Cytaty

Samotności Cytaty: Se­rafin nuci bal­ladę samotności wszel­ka pociecha  -Cykam


se­rafin-nuci-bal­ladę-samotnoś-wszel­ka-pociecha 
Samotności Cytaty: Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wspierają. -Rainer Maria Rilke


miłość-to-dwie-samotnoś-które-spotykają-ę-i-wspierają
Samotności Cytaty: Nudziarz pozbawia cię samotności, nie zapewniając towarzystwa. -Anonim


nudziarz-pozbawia-ę-samotnoś-nie-zapewniając-towarzystwa
Samotności Cytaty: Uncja przeproszenia warta jest tyle co tona samotności. -Joseph Joubert


uncja-przeproszenia-warta-jest-tyle-co-tona-samotnoś
Samotności Cytaty: Un­cja przep­rosze­nia war­ta jest ty­le co to­na samotności. -Joseph Joubert


un­cja-przep­rosze­nia-war­-jest ty­-co to­na-samotnoś
Samotności Cytaty: tuż po odejściu wspom­nienia dają Ci w twarz ból samotności...   -Natuuś


ż-po odejściu-wspom­nienia-dają-ci w twarz-ból-samotnoś- 
Samotności Cytaty: Kto posiada kota, nie musi się obawiać samotności. -Daniel Defoe


kto-posiada-kota-nie-musi-ę-obawiać-samotnoś
Samotności Cytaty: Czym jest przy­jaźń...?? Związkiem dwóch dusz i samotności??  -Alicja


czym-jest przy­jaźń-związkiem-dwóch-dusz-i samotnoś 
Samotności Cytaty: Prosząc o spokój za­pomi­namy jak cien­ka li­nia od­dziela go  od samotności. -thrillofit


prosząc-o spokój-za­pomi­namy-jak-cien­ka-li­nia-od­dziela-go -od-samotnoś
Samotności Cytaty: Miłość oz­nacza uwol­nić się wza­jem­nie z os­ta­tecznej samotności. -Zenta Maurina Raudive


miłość-oz­nacza-uwol­ć ę-wza­jem­nie-z os­­tecznej-samotnoś
Samotności Cytaty: Gdy­by Bóg ob­darzył go dru­gim ro­zumiem, to ten ro­zum umarłby z samotności. -Harlan Coben


gdy­by-bóg-ob­darzył-go dru­gim-ro­zumiem-to ten-ro­zum-umarłby-z samotnoś
Samotności Cytaty: Jeden krótki rok miłości jest lepszy niż całe długie życie w samotności. -Freddy Mercury


jeden-krótki-rok-miłoś-jest-lepszy-ż-całe-długie-życie-w-samotnoś
Samotności Cytaty: Życie jest pełne nieszczęścia, samotności i cierpienia – i do tego kończy się o wiele zbyt wcześnie. -Woody Allen


Życie-jest-pełne-nieszczęścia-samotnoś-i-cierpienia-i-do-tego-kończy-ę-o-wiele-zbyt-wcześnie
Samotności Cytaty: wyszep­tałam two­je imię ty­siące razy w samotności w myślach w nadziei że które­goś dnia przyjdziesz  -Deszcz


wyszep­łam-two­-imię-ty­ą-razy-w-samotnoś-w-myślach-w-nadziei-że-które­goś-dnia-przyjdziesz 
Samotności Cytaty: Pus­tka nig­dy nie jest bez­domna. Wdziera się przez ot­warte ok­na samotności. -Halina Ewa Olszewska


pus­tka-nig­dy-nie jest bez­domna-wdziera ę-przez-ot­warte-ok­na-samotnoś
Samotności Cytaty: to śmieszne bez do­tyku umieramy usy­puje­my so­bie błyszczące kurhany i płacze­my ze śmiechu w samotności  -JustStupidMe


to śmieszne-bez-do­tyku-umieramy-usy­puje­my-so­bie-błyszczą-kurhany-i-płacze­my-ze śmiechu-w-samotnoś 
Samotności Cytaty: Tylko w samotności myśli przyjmują swoje właściwe wymiary, tak jak szepty w ciszy nocy. -Konstantinos Tsatsos


tylko-w-samotnoś-myśli-przyjmują-swoje-właściwe-wymiary-tak-jak-szepty-w-ciszy-nocy
Samotności Cytaty: W trudzie, w bólu, w cierpieniu odnajdujemy na powrót w czystym stanie ostateczność, jaką jest tragedia samotności. -Emmanuel Levinas


w-trudzie-w-bólu-w-cierpieniu-odnajdujemy-na-powrót-w-czystym-stanie-ostateczność-jaką-jest-tragedia-samotnoś