Samym Już Cytaty

Samym Już Cytaty: Kto swój ideał osiąga, ten wyrasta już tym samym ponad niego. -Friedrich Nietzsche


kto-swój-ideał-osiąga-ten-wyrasta-już-tym-samym-ponad-niego
Samym Już Cytaty: To, co się pospolicie nazywa intelektualizmem, powinno się raczej nazywać szablonem. U nas ludzie myślą, że każdy, który myśli, tym samym już dobrze myśli. -Karol Irzykowski


to-co-ę-pospolicie-nazywa-intelektualizmem-powinno-ę-raczej-nazywać-szablonem-u-nas-ludzie-myślą-że-każdy-który-myśli-tym-samym-już-dobrze
Samym Już Cytaty: Człowiek celem samym w sobie. -Emanuel Kant


Samym Już Cytaty: O głupcze! dobrze o sobie mów samym. -William Shakespeare


Samym Już Cytaty: Twórczość to w tym samym stopniu sąd co pociecha. -Henryk Mann


twórczość-to-w-tym-samym-stopniu-sąd-co-pociecha
Samym Już Cytaty: Malowidło i rzecz nigdy nie są tym samym. -Pablo Picasso


malowidło-i-rzecz-nigdy-nie-są-tym-samym
Samym Już Cytaty: Osobowość, to człowiek który włada samym sobą -H.Gaudig


osobowość-to-człowiek-który-włada-samym-sobą
Samym Już Cytaty: Tym samym sercem kochamy i nienawidzimy - często te same osoby. -Anonim


tym-samym-sercem-kochamy-i-nienawidzimy-często-te-same-osoby
Samym Już Cytaty: Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą. -Novalis


teatr-jest-aktywną-refleksją-nad-samym-sobą
Samym Już Cytaty: Smak rozkoszy zużywa się jedynie samym-że nasyceniem. -Claude Prosper Jolyot Crebillion


Samym Już Cytaty: Honor i zysk nie sypiają w tym samym łożu. -Miguel de Cervantes


honor-i-zysk-nie-sypiają-w-tym-samym-łożu
Samym Już Cytaty: Człowiek tylko z samym sobą jest w zupełnej harmonii. -Artur Schopenhauer


człowiek-tylko-z-samym-sobą-jest-w-zupełnej-harmonii
Samym Już Cytaty: Wszyscy ludzie śmieją się w tym samym języku. -Anonim


wszyscy-ludzie-śmieją-ę-w-tym-samym-języku
Samym Już Cytaty: Godności nie zdobywa się samym rozprawianiem o niej. -Rabindranath Tagore


Samym Już Cytaty: Pisać, to znaczy odbywać sąd nad samym sobą. -Henryk Ibsen


pisać-to-znaczy-odbywać-sąd-nad-samym-sobą
Samym Już Cytaty: Najczęstsza awaria współczesności: utrata kontaktu z samym sobą. -Zbigniew Waydyk


najczęstsza-awaria-współczesnoś-utrata-kontaktu-z-samym-sobą
Samym Już Cytaty: Największy błąd życia to zatrzymywanie się na sobie samym. -Anna Kamieńska


największy-błąd-życia-to-zatrzymywanie-ę-na-sobie-samym
Samym Już Cytaty: Prawdziwy, powszechny pożytek z komedii tkwi w samym śmiechu. -Gotthold Ephraim Lessing


prawdziwy-powszechny-pożytek-z-komedii-tkwi-w-samym-śmiechu