Seksualne Cytaty

Seksualne Cytaty: Istnieją ekonomiczne bodźce seksualne. -Stanisław Jerzy Lec


Seksualne Cytaty: Regularne kontakty seksualne są tak samo ważne, jak codzienne wypróżnienie. -Stefan Neustatter


regularne-kontakty-seksualne-są-tak-samo-ważne-jak-codzienne-wypróżnienie
Seksualne Cytaty: Ludzie z Kontynentu mają normalne życie seksualne, Brytyjczycy zabierają do łóżek butelki z gorącą wodą. -George Mikes


ludzie-z-kontynentu-mają-normalne-życie-seksualne-brytyjczycy-zabierają-do-łóżek-butelki-z-gorącą-wodą
Seksualne Cytaty: Są konsekwencje trudniejsze do przełamania, sprawy kłopotliwsze do poruszenia, niż skandale seksualne czy naruszenie politycznego tabu. -Anna Kowalska


są-konsekwencje-trudniejsze-do-przełamania-sprawy-kłopotliwsze-do-poruszenia-ż-skandale-seksualne-czy-naruszenie-politycznego-tabu
Seksualne Cytaty: Większość kobiet może dziś zachować osobowość i zaspokoić skłonności seksualne, zachowując niezależność w stosunku do Miłości. -Rene Nelli


większość-kobiet-może-dziś-zachować-osobowość-i-zaspokoić-skłonnoś-seksualne-zachowując-niezależność-w-stosunku-do-miłoś
Seksualne Cytaty: Miłość nie jest produktem seksualnego zaspokojenia, lecz seksualne zadowolenie - a nawet tak zwana technika - jest rezultatem miłości. -Erich Fromm


miłość-nie-jest-produktem-seksualnego-zaspokojenia-lecz-seksualne-zadowolenie-a-nawet-tak-zwana-technika-jest-rezultatem-miłoś
Seksualne Cytaty: FYR­FLE­RYK UTW Ko­bieta i mężczyz­na to stworze­nia seksualne Pot­ra­fiący pójść w har­ce całkiem nie banalne Tak roz­pra­wiał Uni­wer­sy­tetu Trze­ciego Wieku Kwiat Aż zmienił się im gust i lep­szym stał codzien­ny świat Bo nie szo­kują a lu­bują ich wa­riac­je oral­no - analne  -fyrfle