Serc Cytaty

Serc Cytaty: Siedzie,chodzę,biegne nie widzę, nie czuje, słyszę dźwięk ciszy w mo­jej głowie bez­radność dnia dzisiejszego op­ty­mizm jutra nie widzę, nie czu­je Ciebie słyszę nie przer­waną ciszę naszych serc z nadzieją op­ty­miz­mu jutra zobaczyłam poczułam usłyszałam dwa równo­mier­ne ,moc­ne bi­cia serc two­je i jej ale nie moje  -KlauDii


Serc Cytaty: Niesione wiat­rem słowa przez zielo­ne po­la słod­ko spi­jane przez da­my serc. Kochanków wołanie z tęsknotą do­biega myśli ich nies­po­koj­ne. Pod­niosłe ok­rzy­ki bi­tew­ne się rwą do serc od­ległych. Ocze­kiwa­nie na list nadziei jak na przebłysk słońca zza chmur. Tętent ko­pyt na uli­cach ka­mien­nych echem się niesie. Bez­powrot­ne miłości. ~his­to­ria mu­zyki 13.01.2014r. -LunaLove


Serc Cytaty: Chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­ne czując bicie, z tobą prześnić całe życie, to­bie tyl­ko śpiewać pieśni. Za­nim życia sen się prześni, nim spoczniemy w wie­cznym bycie, chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­nych czując bicie. -Władysław Broniewski


Serc Cytaty: Dla pokrzepienia serc. -Henryk Sienkiewicz


Serc Cytaty: Z ser­ca - niech zno­wu do serc powraca. -Ludwig van Beethoven


Serc Cytaty: Los uśmiecha się do serc zuchwałych. -Daniel Stern


los-uśmiecha-ę-do-serc-zuchwałych
Serc Cytaty: uk­ry­ci w szeptach wy­mieniają skar­by serc co chcą to mają  -Cykam


uk­ry­-w szeptach-wy­mieniają-skar­by-serc-co-chcą-to mają 
Serc Cytaty: Uśmiech jest najprostszą drogą do ludzkich serc. -Anonim


uśmiech-jest-najprostszą-drogą-do-ludzkich-serc
Serc Cytaty: Łas­ka­wy księżyc. Gwiaz­dy ciepło mrugają. Po­całunek serc. -PINGWINIOWATY


Łas­ka­wy-księżyc-gwiaz­dy-ciepło-mrugają-po­całunek-serc
Serc Cytaty: Czas Apokalipsy wyprzedzamy apokalipsą naszych serc i umysłów. -Zbigniew Waydyk


czas-apokalipsy-wyprzedzamy-apokalipsą-naszych-serc-i-umysłów
Serc Cytaty: Niegodziwa Miłości, do czegóż nie skłaniasz serc ludzkich? -Wergiliusz


niegodziwa-miłoś-do-czegóż-nie-skłaniasz-serc-ludzkich
Serc Cytaty: Serc związkom blask pochodni nie przymnaża ceny... -Jean Baptiste Racine


Serc Cytaty: Od­najdź pokorę, skrytą w za­ciszu serc. Po­wab Magnolii. -Papużka


od­najdź-pokorę-skrytą-w za­ciszu-serc-po­wab-magnolii
Serc Cytaty: Pus­ty­nia serc, jak na cmen­tarzu życie - grawerowane. -Papużka


pus­ty­nia-serc-jak na cmen­tarzu-życie- grawerowane
Serc Cytaty: Nie tyl­ko chi­rur­gom bra­kuje serc... -Kapitan


nie-tyl­ko-chi­rur­gom-bra­kuje-serc
Serc Cytaty: Związek- tu chodzi o par­tner­stwo i zgod­ność serc. -opuszczona


związek- chodzi-o ­tner­stwo-i zgod­ność-serc
Serc Cytaty: Niegod­na Miłości, do cze­goż nie skłaniasz serc ludzkich?  -Wergiliusz


niegod­na-miłoś-do cze­goż-nie skłaniasz-serc-ludzkich 
Serc Cytaty: Serc związkom blask pochod­ni nie przym­naża ceny... -Jean Baptiste Racine