Serca Dwa Jeszcze Cytaty

Serca Dwa Jeszcze Cytaty: Po ślubie: A a a serca dwa jeszcze piszczą obydwa. -Jan Twardowski


po-ślubie-a-a-a-serca-dwa-jeszcze-piszczą-obydwa
Serca Dwa Jeszcze Cytaty: Maj jest naj­tra­giczniej­szym z miesięcy. Nig­dy się nie układa. Dob­rze, że czer­wiec nad­chodzi sze­roki­mi bu­ty. Oby wyt­rzy­mać tych kil­ka dni. Dzi­siaj chciałam spa­sować. Wiem jed­nak, że muszę wyg­rać ze sobą. Jeszcze dwa dni, a życie będzie go­towe. Jeszcze dwa dni, trze­ba wal­czyć do końca. -Emilia Szumiło


Serca Dwa Jeszcze Cytaty: Zaskakujące. Za­kocha­ne spojrzenia. Tęsknią dwa serca. -ciemnojasno


zaskakują-za­kocha­ne-spojrzenia-tęsknią-dwa-serca
Serca Dwa Jeszcze Cytaty: To już dwa la­ta, jak zaszu­miało mi w głowie, Po roz­mo­wie z Toba, Dwa la­ta po tym jak me serce, Chciało Cie częściej witać I te­raz tyl­ko wyglądam na Spot­ka­nie z Tobą, By choć jed­no jeszcze nam się Przytrafiło... -rudolf88


Serca Dwa Jeszcze Cytaty: Dwa stołki to jeszcze nie fotel. -Anonim


dwa-stołki-to-jeszcze-nie-fotel
Serca Dwa Jeszcze Cytaty: Nigdy jeszcze dwa występki nie doprowadziły do jednej sprawiedliwości. -Jack London


nigdy-jeszcze-dwa-występki-nie-doprowadziły-do-jednej-sprawiedliwoś
Serca Dwa Jeszcze Cytaty: Wbrew wszystkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi serca naprawdę dobrzy. -Anna Frank


wbrew-wszystkiemu-wierzę-jeszcze-że-ludzie-są-w-głębi-serca-naprawdę-dobrzy
Serca Dwa Jeszcze Cytaty: Mając do wyboru dwa rodzaje grzechu, zawsze wybieram ten, którego jeszcze nie próbowałam. -Mae West


mając-do-wyboru-dwa-rodzaje-grzechu-zawsze-wybieram-ten-którego-jeszcze-nie-próbowałam
Serca Dwa Jeszcze Cytaty: Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej. -Chemik -a


te dwa-słowa-mój-przy­jacielu-zmieniły-wszystko-te-dwa-słowa-tchnęły-we mnie-no­we-życie-zbu­dowały-no­we-ja-dwa-słowa-nic więcej
Serca Dwa Jeszcze Cytaty: Miłosna zazdrość tkwi na dnie każdego serca. Mężczyzna jest zazdrosny z chwilą, gdy zaczyna płonąć. Kobieta - jeszcze zanim pokocha. -Wolter


miłosna-zazdrość-tkwi-na-dnie-każdego-serca-mężczyzna-jest-zazdrosny-z-chwilą-gdy-zaczyna-płonąć-kobieta-jeszcze-zanim-pokocha
Serca Dwa Jeszcze Cytaty: przy­cup­nij delikatnie poz­naj milczenie bo nie na zamówienie ro­biona pobudka jeszcze w ok­nie ptaki i ziewający poranek lek­ko niem­ra­wy dzień budzi spojrzenie gdy nat­chniona tworzę myślą umysł ciało czy­niąc sen na jawie wyt­rzy­maj jeszcze chwilkę po­kochaj ciszę i noś ją na ustach chcę słyszeć twój oddech a na krok od serca je­go melodię... -Papużka


Serca Dwa Jeszcze Cytaty: zdro­wie jest da­rem dla egoistów miłość pre­zen­tem dla masochistów życie to tyl­ko droga na której się spotykają ci pozostali niektórym pi­jany mi­kołaj dał dwa serca ale tyl­ko jed­no oko  -yestem


Serca Dwa Jeszcze Cytaty: Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic. -Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania


Serca Dwa Jeszcze Cytaty: Kobiety sądzą, że dwa razy dwa da pięć, jeśli wystarczająco długo będą płakać i dąsać się. -George Eliot


kobiety-sądzą-że-dwa-razy-dwa-da-pięć-śli-wystarczająco-długo-będą-płakać-i-dąć-ę
Serca Dwa Jeszcze Cytaty: My na dwa fron­ty woj­ny pro­wadzić nie możemy, więc ja was woj­ny na dwa fron­ty uczyć nie będę. Woj­na na dwa fron­ty to znaczy ginąć tu na Pla­cu Sas­kim z szab­la­mi w dłoni w ob­ro­nie ho­noru narodowego. -Józef Piłsudski


Serca Dwa Jeszcze Cytaty: Ko­bieta wie­rzy, że dwa i dwa zmieni się w pięć, jeśli będzie długo płakać i zro­bi awanturę. -Eliot George Eliot (Mary Ann Evans)


ko­bieta-wie­rzy-że dwa-i dwa-zmieni ę-w pięć-śli-będzie-długo-płakać-i zro­bi-awanturę
Serca Dwa Jeszcze Cytaty: Uj­mij mnie za rękę spoj­rze­niem prawdy trwa­niem chwili czy­nami ust bezlitosnymi kiedy czuć jak skóra oddycha a wśród tańca języ­ka i warg świat może się walić. Pod­nieś mnie uparcie z am­nezji serca zaap­li­kuj dożyl­nie siebie transfuzją. Wskrzesz mnie od śmierci po­ran­nym wsta­waniem obok obłoków kiedy jas­ność jeszcze śpi słucha­niem bi­cia serca wejdź mi w duszę (s)twórz mi życie. -Nutricia


Serca Dwa Jeszcze Cytaty: Serca kobiet, jak serca aniołów, pełne są miłości i litości. -Józef Ignacy Kraszewski