Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty

Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty: i zro­biło się cicho tyl­ko nasze serca ga­lopo­wały jak szalone pędząc na swo­je spotkanie cisza pogłebiła się kiedy nasze usta spot­kały się w pocałunku two­je dłonie z czułością otoczyły mnie ciepłem miłości czując całym sobą bezwstydność two­jego ciała zrozumiałem stałem się przezroczystością spełniając równa­nie miłości cisza trwała jeszcze długo aż ga­lop naszych serc ucichł za ho­ryzon­tem spełnienia *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty: Tam gdzie zachodziło czes­kie słońce Pod­kochi­wały się dwa zaskrońce W żmi­jach co kąsać nie chciały Bo zle­wały i tyl­ko się wygrzewały Marząc o pi­wie kaszan­ce i golonce  -fyrfle


Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty: Słowa w zda­nie ułożone cza­sem pędzą jak szalone. Gwałcą myśli, wers ucieka rum­ba, twist, jest dyskoteka.... *** *** *** MP  -Marek1410


słowa-w zda­nie-ułożone-cza­sem-pędzą-jak szalone-gwałcą-myśli-wers-ucieka-rum­ba-twist-jest dyskoteka-mp 
Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty: Serca kobiet, jak serca aniołów, pełne są miłości i litości. -Józef Ignacy Kraszewski


Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty: Niektórzy ludzie są jak gwiaz­dy, które nie wie­dzieć cze­mu oder­wały się od fir­ma­men­tu, i spadły na ziemię. -NightHuntress


niektórzy-ludzie-są jak gwiaz­dy-które-nie wie­dzieć-cze­mu-oder­wały ę-od fir­­men­-i spadły-na ziemię
Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty: Każdy rodzic był w młodości ta­ki jak my - ty­le, że nie zacho­wały się z tam­tych czasów kom­pro­mitujące materiały. -Krio


każdy-rodzic-był-w młodoś-­ki-jak my - ty­-że nie zacho­wały ę-z tam­tych-czasów-kom­pro­mitują-materiały
Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty: Daj mi wytrwanie i sił wiele, Boże, w życiu, co będzie twórcze i szalone. -Julian Tuwim


daj-mi-wytrwanie-i-ł-wiele-boże-w-życiu-co-będzie-twórcze-i-szalone
Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty: W życiu każdego prawidłowo rozwiniętego chłopca przychodzi taki czas, gdy nawiedza go szalone pragnienie udania się gdziekolwiek w poszukiwaniu ukrytych skarbów. -Mark Twain


w-życiu-każdego-prawidłowo-rozwiniętego-chłopca-przychodzi-taki-czas-gdy-nawiedza-go-szalone-pragnienie-udania-ę-gdziekolwiek-w-poszukiwaniu
Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty: Jak już coś ro­bisz, to rób to jak człowiek. Użyj głowy al­bo serca. -DamianMichalik


jak-już-coś-ro­bisz-to rób-to jak człowiek-użyj głowy-al­bo-serca
Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty: Chłopcy pożerają dziewczęta jak owoc, a ich serca wypluwają jak pestki. -Magdalena Samozwaniec


chłopcy-pożerają-dziewczę-jak-owoc-a-ich-serca-wypluwają-jak-pestki
Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty: Mężczyźni pożerają młode dziewczęta jak owoce, a serca ich wypluwają jak pestki. -Magdalena Samozwaniec


mężczyź-pożerają-młode-dziewczę-jak-owoce-a-serca-ich-wypluwają-jak-pestki
Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty:


Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty: przychodzisz by wśród mroku przy­tulić na osiem uderzeń serca za­nim w czer­ni przepadniesz jak schwy­tana w sidła za­cis­kam palce i w pa­nice go­nię twój wzrok w tej jed­nej chwi­li wy­pełnia się przyszłość tęsknotą do kil­ku skradzionych sekund wiem już na pew­no nie zdołam się wy­dos­tać jak ptak skrzydłami trze­poczący w klatce da­rem największym w pośpie­chu sple­cione dłonie bo jes­teśmy so­bie przeznaczeni na osiem uderzeń serca  -Deszcz


Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty: Kiedy kochamy się, stajemy się nieśmiertelni i niezniszczalni jak bicie serca, jak deszcz lub wiatr. -Erich Maria Remarque


kiedy-kochamy-ę-stajemy-ę-nieśmiertelni-i-niezniszczalni-jak-bicie-serca-jak-deszcz-lub-wiatr
Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty: Oznaki bliskości bazaru widoczne są już z daleka, przyspieszają rytm serca, podniecają mieszkańców miasta, jak rybaka podnieca zapach wody, jak myśliwego świeży ślad zwierza. -Dina Kalinowska


oznaki-bliskoś-bazaru-widoczne-są-już-z-daleka-przyspieszają-rytm-serca-podniecają-mieszkańców-miasta-jak-rybaka-podnieca-zapach-wody-jak
Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty: Przyłożyłam pięści do oczu zak­ryłam twarz brud­ny­mi od dnia rękoma przywróciłam wspomnienia te śmieszne i te co miały śmieszyć roz­ciągnęłam us­ta od życia sine w uśmiechu po­magając so­bie dłońmi wstałam zaczęłam skakać jak szczęśli­wi ludzie poz­wa­lając by znużone chodze­niem stopy oder­wały się od ziemi Ale łzy one one le­ciały nadal  -never


Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty: Na­pełnia serca Jak ga­ma barw upiększa Gorączka uczuć Krys­ty­na Sz. 07.02.2015r. -krysta


na­pełnia-serca-jak-ga­-barw-upiększa-gorączka-uczuć-krys­ty­na-sz-07022015r
Serca Ga­lopo­wały Jak szalone Cytaty: Każdy skurcz serca jest jak zepchnięcie łodzi w podróż dookoła świata. -Wisława Szymborska


każdy-skurcz-serca-jest-jak-zepchnięcie-łodzi-w-podróż-dookoła-świata