Serca Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Serca Cytaty: Serca kobiet, jak serca aniołów, pełne są miłości i litości. -Józef Ignacy Kraszewski
Serca Cytaty: Jednego serca! Tak mało, tak mało, jednego serca trzeba mi na ziemi, co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichemi. -Adam Asnyk
jednego-serca-tak-ło-tak-ło-jednego-serca-trzeba-mi-na-ziemi-co-by-przy-moim-miłośą-zadrżało-a-byłbym-cichym-pomiędzy-cichemi
Serca Cytaty: Są różne dzieci ... Dzieci serca, dzieci krwi, dzieci obowiązku. Najszczęśliwsze są dzieci serca. -Gabriela Zapolska
są-różne-dzieci-dzieci-serca-dzieci-krwi-dzieci-obowiązku-najszczęśliwsze-są-dzieci-serca
Serca Cytaty: Uj­mij mnie za rękę spoj­rze­niem prawdy trwa­niem chwili czy­nami ust bezlitosnymi kiedy czuć jak skóra oddycha a wśród tańca języ­ka i warg świat może się walić. Pod­nieś mnie uparcie z am­nezji serca zaap­li­kuj dożyl­nie siebie transfuzją. Wskrzesz mnie od śmierci po­ran­nym wsta­waniem obok obłoków kiedy jas­ność jeszcze śpi słucha­niem bi­cia serca wejdź mi w duszę (s)twórz mi życie. -Nutricia
Serca Cytaty: Serca potrzebują przyjaciół. -Linda Macfarlane
Serca Cytaty: Łzy to krew serca... -patka5463
Serca Cytaty: Bóg szu­ka serca. -Talmud
bóg-szu­ka-serca
Serca Cytaty: Szczerość - to otwartość serca. -Violetta Villas
Serca Cytaty: przychodzisz by wśród mroku przy­tulić na osiem uderzeń serca za­nim w czer­ni przepadniesz jak schwy­tana w sidła za­cis­kam palce i w pa­nice go­nię twój wzrok w tej jed­nej chwi­li wy­pełnia się przyszłość tęsknotą do kil­ku skradzionych sekund wiem już na pew­no nie zdołam się wy­dos­tać jak ptak skrzydłami trze­poczący w klatce da­rem największym w pośpie­chu sple­cione dłonie bo jes­teśmy so­bie przeznaczeni na osiem uderzeń serca  -Deszcz
Serca Cytaty: Miłość jest życiem serca. -Augustyn Św
Serca Cytaty: Wielkie myśli przychodzą z serca. -Luc De Vauvenargues
Serca Cytaty: Wielkie myśli pochodzą z serca. -Luc De Vauvenargues
Serca Cytaty: Logika serca jest niedorzeczna. -Julie Eleonore Jeanne De Laspinasse
Serca Cytaty: Takt jest rozumem serca. -Karl Gutzkow
Serca Cytaty: Nie oczyścisz serca łzami. -Chevenix
nie-oczyścisz-serca-łzami
Serca Cytaty: Miłość otwiera album serca. -Krecia Pataczkówna
Serca Cytaty: je­go od­dech bi­ciem mo­jego serca  -wenaa01
­go-od­dech-bi­ciem-mo­jego-serca 
Serca Cytaty: Kultura serca zaczyna się od wdzięczności. -Meves Christa
kultura-serca-zaczyna-ę-od-wdzięcznoś
Serca Cytaty: Za­kocha­ni my, 365 dni, złączo­ne serca. -ciemnojasno
za­kocha­-my-365-dni-złączo­ne-serca
Serca Cytaty: Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. -Jan Paweł II
człowieka-trzeba-mierzyć-miarą-serca
Serca Cytaty: Ludzie złotego serca! Sprzedawajcie je drogo. -Stanisław Jerzy Lec
Serca Cytaty: Mężczyźni mówią do ro­zumu, niewias­ty do serca. -Wincenty Ignacy Marewicz
Serca Cytaty: Miłość łączy serca, a przyjaźń umysły. -Aldona Różanek
miłość-łączy-serca-a-przyjaźń-umysły
Serca Cytaty: Mężczyźni mówią do rozumu, niewiasty do serca. -Wincenty Ignacy Marewicz
Serca Cytaty: Po ślubie: A a a serca dwa jeszcze piszczą obydwa. -Jan Twardowski
po-ślubie-a-a-a-serca-dwa-jeszcze-piszczą-obydwa
Serca Cytaty: zak­li­nacz serca zmienia mi grawitację ab­ra kadabra  -Deszcz
zak­li­nacz-serca-zmienia-mi grawitację-ab­ra-kadabra 
Serca Cytaty: Świat staje się piękny w wymiarach serca. -Elitis Odisseas
Świat-staje-ę-piękny-w-wymiarach-serca
Serca Cytaty: Długa jest droga wiodąca od rozumu do serca. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Serca Cytaty: Miłość jest cnotą serca a nie rąk. -Joseph Addison
miłość-jest-cnotą-serca-a-nie-rąk
Serca Cytaty: fak­tycznie ru­mianek działa na wy­pa­danie serca  -Emilia Szumiło
fak­tycznie-ru­mianek-działa-na wy­pa­danie-serca 
Serca Cytaty: Słucha­niem można przy­tulić do serca. -MyArczi
słucha­niem-można-przy­tulić-do serca
Serca Cytaty: Miłość to przestrzeń i czas udostępnione dla serca... -Marcel Proust
miłość-to-przestrzeń-i-czas-udostępnione-dla-serca
Serca Cytaty: Długa jest dro­ga wiodąca od ro­zumu do serca. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Serca Cytaty: Świat sta­je się piękny w wy­miarach serca. -Odisseas Elitis
Świat-sta­ ę-piękny-w wy­miarach-serca
Serca Cytaty: Radź się serca własnego, niczyjej powagi. -Adam Mickiewicz