Sercem Ufa Jemu Cytaty

Sercem Ufa Jemu Cytaty: Kto się w opiekę poda Panu swemu A całym prawie sercem ufa Jemu, Śmiele rzec może:


kto-ę-w-opiekę-poda-panu-swemu-a-całym-prawie-sercem-ufa-jemu-Śmiele-rzec-może-mam-obrońcę-boga-nie-będzie-u-mnie-straszna-żadna-trwoga
Sercem Ufa Jemu Cytaty: Ten, kto wie, ufa sa­memu so­bie, zaś ten, kto wie­rzy, ufa innym. -Wincenty Lutosławski


ten-kto-wie-ufa-­memu-so­bie-zaś-ten-kto-wie­rzy-ufa-innym
Sercem Ufa Jemu Cytaty: Kto in­nym ufa, sam na zaufa­nie zasługuje. -Zygmunt Miłkowski (Teodor Tomasz Jeż)


Sercem Ufa Jemu Cytaty: Doświadczenie dowiodło, że kto nigdy nie ufa, bdzie oszukany. -Leonardo da Vinci


doświadczenie-dowiodło-że-kto-nigdy-nie-ufa-bdzie-oszukany
Sercem Ufa Jemu Cytaty: Człowiek mądry liczy na swoją pracę, głupi ufa złudzeniom. -Ali


człowiek-mądry-liczy-na-swoją-pracę-głupi-ufa-złudzeniom
Sercem Ufa Jemu Cytaty: Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem Nies­po­tyka­nym da­rem do uśmiechu Cier­pli­wa, wyt­rwała, dająca nadzieję Na lep­sze jut­ro, jut­ro bez lęku Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem Ma­lut­ka, sięgająca led­wo do ramion Duchem wiel­ka, wiel­kie jej uczucie I znów jes­teśmy sa­mi i znów zmysły się palą Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem To co Nam, ni­komu się nie zdarzyło Niech krad­nie każdą se­kundę do końca życia Je­dyna ta­ka, mała, wiel­ka Miłość. -Bruno


Sercem Ufa Jemu Cytaty: Dziec­ko, które w nas mie­szka, ufa, że is­tnieją gdzieś mędrcy znający prawdę. -Czesław Miłosz


dziec­ko-które-w nas-mie­szka-ufa-że is­tnieją-gdzieś-mędrcy-znający-prawdę
Sercem Ufa Jemu Cytaty: Doświad­cze­nie do­wiodło, że kto nig­dy nie ufa, będzie oszukany. -Leonardo da Vinci


doświad­cze­nie-do­wiodło-że kto-nig­dy-nie ufa-będzie-oszukany
Sercem Ufa Jemu Cytaty: Bu­duje swój świat na naj­de­likat­niej­szych ce­giełkach i ufa


bu­duje-swój-świat-na naj­de­likat­niej­szych-­giełkach-i ufa-rzeczom-naj­bar­dziej-ulotnym
Sercem Ufa Jemu Cytaty: Najlepsze są prezenty pożyteczne. Na przykład: ja jemu chusteczki do nosa, on mnie futro. -Brigitte Bardot


najlepsze-są-prezenty-pożyteczne-na-przykład-ja-jemu-chusteczki-do-nosa-on-mnie-futro
Sercem Ufa Jemu Cytaty: Od­dałem swe życie Two­jemu ser­cu, te­raz jak anioł stróż strzegę ... -Cykam


od­dałem-swe-życie-two­jemu-ser­cu-te­raz-jak anioł-stróż-strzegę
Sercem Ufa Jemu Cytaty: Po­wiedz two­jemu ciału: wolę mieć w to­bie niewol­ni­ka niż być twoim niewolnikiem. -Josemaría Escrivá de Balaguer


po­wiedz-two­jemu-ciału-wolę-mieć-w to­bie-niewol­­ka-ż-być-twoim-niewolnikiem
Sercem Ufa Jemu Cytaty: Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic. -Tadeusz Kotarbiński


mądrość-sama-sobie-nie-ufa-głupota-sama-sobie-udziela-kredytu-bez-granic
Sercem Ufa Jemu Cytaty: Ciało, jak ośmiornica, chłonie wszystko, co napotka, oddając mózgowi tylko to, co jemu samemu jest zbędne. -Isadora Duncan


ciało-jak-ośmiornica-chłonie-wszystko-co-napotka-oddając-mózgowi-tylko-to-co-jemu-samemu-jest-zbędne
Sercem Ufa Jemu Cytaty: Zaledwie jeden człowiek na milion potrafi myśleć w ten sposób, że przynosi to jakąś korzyść jemu i innym. -Aldous Huxley


zaledwie-jeden-człowiek-na-milion-potrafi-myść-w-ten-sposób-że-przynosi-to-jakąś-korzyść-jemu-i-innym
Sercem Ufa Jemu Cytaty: Mu­zyka to chińska łamigłówka, którą każdy roz­wiązu­je po swo­jemu i zaw­sze dob­rze, bo jest bez rozwiązania. -Władysław Stanisław Reymont


mu­zyka-to chińska-łamigłówka-którą-każdy-roz­wiązu­-po swo­jemu-i zaw­sze-dob­rze-bo jest bez-rozwiązania
Sercem Ufa Jemu Cytaty: Chcę czy­tać z Two­jego ciała nową de­finicję grzechu , oraz pod­dać swo­je ciało To­bie i Two­jemu pięknu. -maty


chcę-czy­ć-z two­jego-ciała-nową-de­finicję-grzechu- oraz-pod­dać-swo­-ciało-to­bie-i two­jemu-pięknu
Sercem Ufa Jemu Cytaty: Daj­cie żyć po swo­jemu grzeszne­mu, a i świętym żyć będzie przyjemnie. -Jacek Kaczmarski


daj­cie-żyć-po swo­jemu-grzeszne­mu-a i świętym-żyć-będzie-przyjemnie