Sercu  Cytaty

Sercu  Cytaty: W pełnym sercu jest miejsce na wszystko, a w pustym sercu nie ma miejsca na nic. -Antonio Porchia


w-pełnym-sercu-jest-miejsce-na-wszystko-a-w-pustym-sercu-nie-miejsca-na-nic
Sercu  Cytaty: Krzycząc, tra­cimy głos Płacząc, tra­cimy wodę, która nas wypełnia Kochając, tra­cimy siebie na rzecz dru­giej osoby Chwi­le bez­powrot­nie znikają Zos­tając je­dynie w sercu Które choć umysł przyćmi Na zaw­sze będą wy­ryte w sercu  -Mitria


Sercu  Cytaty: Będę moim ser­cem kochać I nim tęsknić Na­wet,gdy zab­raknie mi sił I oddechu I gdy będę ko­nać to będę kochać By um­rzeć z miłością w sercu Um­rzeć błogo Z uśmie­chem na ustach Miłością w sercu  -bezoddechu


Sercu  Cytaty: Obłuda mówi z ręką na sercu. -Adolf Jończyk


Sercu  Cytaty: Każdy gromadzi blizny w sercu. -Paulo Coelho


każdy-gromadzi-blizny-w-sercu
Sercu  Cytaty: Rzadko nadwaga sercu pomaga. -Edo Stanisław


Sercu  Cytaty: perły uk­ry­te, w objęciu muszelek. jak ty w sercu. -cytlopka


perły-uk­ry­te-w-objęciu-muszelek-jak-ty w sercu
Sercu  Cytaty: Najlepiej słyszy dłoń położona na sercu. -Anonim


najlepiej-słyszy-dłoń-położona-na-sercu
Sercu  Cytaty: Mężczyz­na to czy­rak na ko­biecym sercu. -Majka_Majdan


mężczyz­na-to czy­rak-na ko­biecym-sercu
Sercu  Cytaty: Wielkie myśli rodzą się w sercu. -Anonim


wielkie-myśli-rodzą-ę-w-sercu
Sercu  Cytaty: Cnota jest w sercu, a nie gdzie indziej. -Fryderyk Chrystian Hebbel


Sercu  Cytaty: Rozum uczciwego człowieka mieści się w sercu. -Maksym Gorki


rozum-uczciwego-człowieka-mieś-ę-w-sercu
Sercu  Cytaty: Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. -Pitagoras


muzyka-budzi-w-sercu-pragnienie-dobrych-czynów
Sercu  Cytaty: Nie ufaj swemu sercu, łaknie twej krwi. -Stanisław Jerzy Lec


Sercu  Cytaty: Człowiek głupi ma serce na języku, mądry ma język w sercu. -Tukidydes


człowiek-głupi-serce-na-języku-mądry-język-w-sercu
Sercu  Cytaty: Tron w sercu kobiety jest elekcyjny i zawsze wakujący. -Aleksander Świętochowski


Sercu  Cytaty: Nie buduj domu na piasku, a szczęścia na sercu kobiecym. -Seneka


nie-buduj-domu-na-piasku-a-szczęścia-na-sercu-kobiecym
Sercu  Cytaty: Głupi człowiek ma ser­ce na języ­ku, mądry - język na sercu. -Tukidydes


głupi-człowiek- ser­-na języ­ku-mądry- język-na sercu