Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty

Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Wrześniowy siąp zim­ny­mi szpi­lami koi blizny. -kinQ


wrześniowy-ąp-zim­ny­mi-szpi­lami-koi-blizny
Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Zim­no sta­je się ciepłem, ciepło zim­nem, wil­goć wy­sycha, twar­de mięknie. -Heraklit z Efezu


zim­no-sta­ ę-ciepłem-ciepło-zim­nem-wil­goć-wy­sycha-twar­de-mięknie
Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Każdy gromadzi blizny w sercu. -Paulo Coelho


każdy-gromadzi-blizny-w-sercu
Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Są różne rodza­je uśmiechów u ludzi. Są ciepłe i miłe, po­wodujące że ko­lana nam miękną al­bo jest ciepło na duszy, al­bo zim­ne i złośli­we, przez które po ple­cach prze­biega nam zim­ny dreszcz. -Kaye


Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Serce nigdy nie ma zmarszczek. Ono ma blizny. -Sidonie Gabrielle Colette


Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Śmierć koi pragnienie nie - wiedzy. -Georges Bataille


Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Praca ciała koi zmęczenie umysłu -Feliks Feldheim


praca-ciała-koi-zmęczenie-umysłu
Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Szpi­tal to nie miej­sce na chorowanie. -Samuel Goldwyn


szpi­tal-to nie miej­sce-na chorowanie
Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Ser­ce nig­dy nie ma zmar­szczek. Ono ma blizny. -Sidonie Gabrielle Colette


Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Czas nie leczy ran, po­zos­tają blizny... -włokniarzyk


czas-nie leczy-ran-po­zos­tają-blizny
Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Niepo­koi nas to, cze­go nie rozumiemy. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Ten ma szczęście, kto ze szpi­tala wrócił do domu. -Bruno


ten- szczęście-kto-ze szpi­tala-wrół-do domu
Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Za różane miej te blizny, Coś dla miłej zniósł ojczyzny. -Jan Jurkowski


za-różane-miej-te-blizny-coś-dla-miłej-zniósł-ojczyzny
Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Rany się zabliźniają, ale blizny rosną wraz z nami. -Stanisław Jerzy Lec


Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Na­sienie i łzy są sym­bo­lami nocy. -Josephine Hart


na­sienie-i łzy-są sym­bo­lami-nocy
Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Nie śmierć mnie niepo­koi, ale umieranie. -Michel Eyquem de Montaigne


Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: białe światło tej szpi­tal­nej jarzeniówki nie da­je ciepła  -kinQ


białe-światło-tej-szpi­tal­nej-jarzeniówki-nie-da­-ciepła 
Siąp Zim­ny­mi Szpi­lami Koi Blizny Cytaty: Zemsta koi serce nie bardziej niż słona woda pragnienie. -Walter Weckler


zemsta-koi-serce-nie-bardziej-ż-słona-woda-pragnienie