Się Cały Cytaty

Się Cały Cytaty:


cały-świat-i cały-wszechświat-jest opar­ty-na ­tema­tyce-i fi­zyce-~pa­weł-rychlica 
Się Cały Cytaty: Twój dom może zastąpić cały świat. Cały świat nigdy nie zastąpi ci domu. -Anonim


twój-dom-może-zastąpić-cały-świat-cały-świat-nigdy-nie-zastąpi-domu
Się Cały Cytaty: Mężczyzna cały dzień czeka na kobietę. Kobieta zaś cały dzień czeka na miłość. -Maria Kuncewiczowa


mężczyzna-cały-dzień-czeka-na-kobietę-kobieta-zaś-cały-dzień-czeka-na-miłość
Się Cały Cytaty: Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle. -Abraham Lincoln


można-nabierać-cały-świat-jakiś-czas-i-kilka-osób-cały-czas-ale-nie-można-nabierać-wszystkich-ągle
Się Cały Cytaty: Gdy kochasz - cały świat ci się odsłania. -Antoni Lange


Się Cały Cytaty: W łydkach wyraża się cały szyk naszego wieku! -Irina Griekowa


w-łydkach-wyraża-ę-cały-szyk-naszego-wieku
Się Cały Cytaty: Przyjaźnie łączą się i splatają, aż oplotą cały świat. -Pam Brown


przyjaźnie-łączą-ę-i-splatają-aż-oplotą-cały-świat
Się Cały Cytaty:


Świat-cały-czas-po­suwa ę-na przód-i te­go-nie da ę-zat­rzy­ć-~ pa­weł-rychlica 
Się Cały Cytaty: obłędny prymus z błędów wyszedł cały te­raz się bawi  -Cykam


obłędny-prymus-z-błędów-wyszedł-cały-te­raz ę-bawi 
Się Cały Cytaty:


Świat-cały-czas-po­suwa ę-nap­rzód-i te­go-nie da ę-zat­rzy­ć-~ pa­weł-rychlica 
Się Cały Cytaty: Życie uczy nas cały czas i od tej nauki nie da się uciec. -Chemicals


Życie-uczy-nas-cały-czas-i od tej nauki-nie da ę-uciec
Się Cały Cytaty: Są chwi­le, gdy chciałoby się po­wiesić cały rodzaj ludzki i skończyć tę farsę. -Mark Twain


są chwi­-gdy-chciałoby ę-po­wiesić-cały-rodzaj-ludzki-i skończyć-tę farsę
Się Cały Cytaty: Prócz skrawka natychmiastowej chwili cały świat składa się z tego, co nie istnieje. -Karol Irzykowski


prócz-skrawka-natychmiastowej-chwili-cały-świat-składa-ę-z-tego-co-nie-istnieje
Się Cały Cytaty: Niektórzy lu­bią po­tykać się o włas­ne no­gi i krzyczeć, że cały czas mają pod górkę. -Logos


niektórzy-lu­bią-po­tykać ę-o włas­ne-no­gi-i krzyczeć-że cały-czas-mają-pod-górkę
Się Cały Cytaty: Smu­tek jest we mnie cały czas, cza­sami tyl­ko uda­je mi się go stłumić. -nanu


smu­tek-jest we mnie-cały-czas-cza­sami-tyl­ko-uda­-mi ę-go stłumić
Się Cały Cytaty: Można spaść ze schodów także wte­dy, gdy się cały czas kur­czo­wo trzy­ma poręczy. -jatoja


można-spaść-ze schodów-także-wte­dy-gdy ę-cały-czas-kur­czo­wo-trzy­-poręczy
Się Cały Cytaty: Cały postęp opiera się na wrodzonej potrzebie wszystkich części każdego organizmu, by żyć ponad stan. -Samuel Butler


cały-postęp-opiera-ę-na-wrodzonej-potrzebie-wszystkich-częś-każdego-organizmu-by-żyć-ponad-stan
Się Cały Cytaty: Nie obawiam się niczego tak bardzo jak człowieka, który przez cały dzień jest dowcipny. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne


nie-obawiam-ę-niczego-tak-bardzo-jak-człowieka-który-przez-cały-dzień-jest-dowcipny