Się Czuć Cytaty

Się Czuć Cytaty: a naj­straszniej­sze w człowieku to, że może czuć tak moc­no jak i nie czuć w jed­ne mi­nucie, lub za­raz po  -thrillofit


a naj­straszniej­sze-w człowieku-to-że-może-czuć-tak-moc­no-jak i nie czuć-w-jed­ne-mi­nucie-lub-za­raz-po 
Się Czuć Cytaty: Nikt nie miał czystego sumienia. Każdy miał podstawy, by czuć się wszystkiemu winnym, by czuć się nie wykrytym przestępcą, nie zdemaskowanym oszustem. [o ludziach podczas rewolucji] -Borys Pasternak


nikt-nie-miał-czystego-sumienia-każdy-miał-podstawy-by-czuć-ę-wszystkiemu-winnym-by-czuć-ę-nie-wykrytym-przestępcą-nie-zdemaskowanym
Się Czuć Cytaty: Ko­bieta może czuć się bez­pie­cznie w zam­kniętym do­mu, w schro­nie, we włas­nym łóżku, ale nig­dzie nie będzie się czuć tak bez­pie­cznie jak w ra­mionach kocha­nego mężczyzny. -Gold Fishy


Się Czuć Cytaty: Jeżeli naj­bar­dziej niewin­ne i bez­bron­ne dziec­ko nie może czuć się bez­pie­cznie w ja­kimś społeczeństwie, wówczas już nikt bez­pie­cznie czuć się w nim nie może!  -Stefan Wyszyński


jeżeli-naj­bar­dziej-niewin­ne-i bez­bron­ne-dziec­ko-nie może-czuć ę-bez­pie­cznie-w ja­kimś-społeczeństwie-wówczas-już-nikt
Się Czuć Cytaty: Myśleć znaczy czuć. Ale czy czuć znaczy myśleć?  -NightHuntress


myść-znaczy-czuć-ale czy-czuć-znaczy-myść 
Się Czuć Cytaty: Nie trzeba czuć się pokonanym, nawet jeżeli zdarzają się niepowodzenia. -Raquel Welch


nie-trzeba-czuć-ę-pokonanym-nawet-żeli-zdarzają-ę-niepowodzenia
Się Czuć Cytaty: Naj­wyższa mądrość- czuć się dziec­kiem Boga. -Jan Twardowski


naj­wyższa-mądrość-czuć ę-dziec­kiem-boga
Się Czuć Cytaty: Czuć się winnym, to przyznawać komuś słuszność, nie przewagę. -Anna Kowalska


czuć-ę-winnym-to-przyznawać-komuś-słuszność-nie-przewagę
Się Czuć Cytaty: •


 uczu­cia-są niebez­pie­czne-jeśli ę-zaczy­na-coś-czuć-tra­ ę-od­porność- 
Się Czuć Cytaty: Gdzież można czuć się lepiej jak w kółku swej rodziny? -Jean Francois Marmontel


gdzież-można-czuć-ę-lepiej-jak-w-kółku-swej-rodziny
Się Czuć Cytaty: boję się wszystkiego boję się dla Ciebie być (płomieniem co rozświet­li mrok) szu­kam sen­su wszystkiego szu­kam Cię wiecznie tak jak­byś był mi niezbędny jak­byś tworzył mą wie­czność do­tykam Cię w snach w myślach tworzę sce­nariu­sze gdzie wszys­tko ma in­ny smak gdzie się spla­tają nasze dusze czy­tać chcę Cię jak księgę chłonąc wiedzę wytrwale czuć smak twoich ust na ra­mieniu kłaść się os­pa­le chcę być, chcę czuć być częścią twe­go świata lecz boję się znów a ten strach mnie przytłacza  -apoo


Się Czuć Cytaty: ~ W miłości mu­sisz się czuć na lu­zie, jeżeli tak nie jest prze­myśl czy war­to się męczyć... -AnDree


~ w miłoś-mu­sisz ę-czuć-na lu­zie-żeli-tak-nie jest prze­myśl-czy-war­to ę-męczyć
Się Czuć Cytaty: Najpewniejszym sposobem, by czuć się szczęśliwym, to sprawić, by ktoś inny był szczęśliwy. -H. Jackson Brown


najpewniejszym-sposobem-by-czuć-ę-szczęśliwym-to-sprawić-by-ktoś-inny-był-szczęśliwy
Się Czuć Cytaty: Biedny dobroczyńca może się czasem czuć bogatym; skąpy krezus nigdy. -Marie Von Ebner - Eschenbach


biedny-dobroczyńca-może-ę-czasem-czuć-bogatym-skąpy-krezus-nigdy
Się Czuć Cytaty: Nie lubię czuć się jak u siebie w domu, gdy jestem za granicą. -George Bernard Shaw


nie-lubię-czuć-ę-jak-u-siebie-w-domu-gdy-jestem-za-granicą
Się Czuć Cytaty: Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce się czuć ważnym. -Thomas Stearns Eliot


połowa-zła-na-tym-świecie-wynika-stąd-że-ktoś-chce-ę-czuć-ważnym
Się Czuć Cytaty: Czasem w pokoju pełnym prześlicznych zabawek dziecko może czuć się jak w więzieniu. -Anonim


czasem-w-pokoju-pełnym-prześlicznych-zabawek-dziecko-może-czuć-ę-jak-w-więzieniu
Się Czuć Cytaty: Być człowiekiem, to czuć, kładąc swą cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata. -Antoine De Saint - Exupery


być-człowiekiem-to-czuć-kładąc-swą-cegłę-że-bierze-ę-udział-w-budowaniu-świata