Się Miało Cytaty

Się Miało Cytaty: Imam się przedsięwzięcia, które dotychczas nie miało przykładu i nie będzie miało naśladowcy. -Jean Jacques Rousseau


imam-ę-przedsięwzięcia-które-dotychczas-nie-miało-przykładu-i-nie-będzie-miało-naśladowcy
Się Miało Cytaty: Trze­ba ro­bić każde dzieło, jak­by miało być os­tatnim w życiu. Jak­by miało być tes­ta­men­tem i pom­ni­kiem dla sa­mego siebie. -Stanisław Szukalski


trze­ba-ro­bić-każde-dzieło-jak­by-miało-być-os­tatnim-w życiu-jak­by miało-być-­­men­tem-i pom­­kiem-dla-­mego-siebie
Się Miało Cytaty: Nic z dziejów narodu, co miało miejsce, wymazać się nie da. -Stefan Wyszyński kard


nic-z-dziejów-narodu-co-miało-miejsce-wymazać-ę-nie-da
Się Miało Cytaty: Stoi na stac­ji Pendolino Miało być szybsze A się spóźniło   -M44G


stoi-na stac­ji-pendolino-miało-być-szybsze-a ę-spóźło- 
Się Miało Cytaty: Deficyt: To co się ma, mając mniej niż gdyby nie miało się nic. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Się Miało Cytaty: De­ficyt :  To co się ma, mając mniej niż gdy­by nie miało się nic. -MyBigDreams


de­ficyt- -to-co ę-mając-mniej-ż-gdy­by-nie miało ę-nic
Się Miało Cytaty: Małżeństwo, to dzielenie we dwoje problemów, których by się nie miało gdyby się samemu było. -Anonim


małżeństwo-to-dzielenie-we-dwoje-problemów-których-by-ę-nie-miało-gdyby-ę-samemu-było
Się Miało Cytaty: Sta­nie się to, co się miało stać. -Horacy


sta­nie ę-to-co ę-miało-stać
Się Miało Cytaty: Małżeństwo - próba rozwiązania tych problemów, których samemu nigdy by się nie miało. -Eddi Cantor


małżeństwo-próba-rozwiązania-tych-problemów-których-samemu-nigdy-by-ę-nie-miało
Się Miało Cytaty: Wiem, miało mi się nie udać. Dziś - po sied­miu ciężkich la­tach, mogę stwier­dzić, że mi się udało. Przepraszam. -Chemik -a


wiem-miało-mi ę-nie udać-dziś- po sied­miu-ężkich-­tach-mogę-stwier­dzić-że mi ę-udało-przepraszam
Się Miało Cytaty: Trze­ba się cie­szyć z te­go co się ma. To bar­dzo ważne. Choćby się miało od­ro­binę, zaw­sze to będzie nies­kończe­nie więcej niż nic. -Jostein Gaarder


trze­ba ę-cie­szyć-z te­go-co ę-to bar­dzo-ważne-choćby ę-miało-od­ro­binę-zaw­sze-to będzie-nies­kończe­nie-więcej-ż
Się Miało Cytaty: Zro­zum, że ja się te­go nie do­myślę. Mu­sisz po­wie­dzieć mi to wprost. Choćby to miało boleć. -Zielona15


zro­zum-że ja ę-te­go-nie do­myślę-mu­sisz po­wie­dzieć-mi to wprost-choćby to miało-boleć
Się Miało Cytaty: Małżeństwo zawiera się po to, by wspólnie nieść troski, których by się nie miało, gdyby się nie było żonatym. -Sacha Guitry


małżeństwo-zawiera-ę-po-to-by-wspólnie-nieść-troski-których-by-ę-nie-miało-gdyby-ę-nie-było-żonatym
Się Miało Cytaty: Dzień, w którym miało się wiele przeżyć, jest dłuższy od dnia, w którym nic się nie zmieniło. -Antoni Kępiński


dzień-w którym miało ę-wiele-przeżyć-jest dłuższy-od dnia-w którym nic ę-nie zmieniło
Się Miało Cytaty: Skąd tu wie­dzieć, jak mogło było za­kończyć się coś, co nie miało początku, co uka­zało się od środ­ka i znikło bez ok­reślo­nego kształtu, rozpływając się na skra­ju in­nej mgły?  -C » Julio Cortázar » Ostatnia runda


Się Miało Cytaty: Całko­wicie poz­byłam się światła pus­tki. To tak, jak­by po całodzien­nych du­maniach nad tym, dlacze­go czu­je się kom­pletną ni­cość, nag­le uświada­miało się sa­memu so­bie, że po­woli próżnia się zapełnia. -szantiil


Się Miało Cytaty: Nie war­to by żyć, gdy­by się nie miało ani jed­ne­go dob­re­go przyjaciela. -Demokryt


nie-war­to-by żyć-gdy­by ę-nie miało-ani-jed­ne­go-dob­re­go-przyjaciela
Się Miało Cytaty: Nie warto by żyć, gdyby się nie miało ani jednego dobrego przyjaciela. -Demokryt


nie-warto-by-żyć-gdyby-ę-nie-miało-ani-jednego-dobrego-przyjaciela