Się Nieraz Najszczerzej Cytaty

Się Nieraz Najszczerzej Cytaty: Z obcymi mówi się nieraz najszczerzej, najintymniej. -Anna Kowalska


z-obcymi-mówi-ę-nieraz-najszczerzej-najintymniej
Się Nieraz Najszczerzej Cytaty: Można powiedzieć, że mężczyzna najszczerzej kocha tę kobietę, w której towarzystwie może się bez zażenowania zdrzemnąć. -George Jean Nathan


można-powiedzieć-że-mężczyzna-najszczerzej-kocha-tę-kobietę-w-której-towarzystwie-może-ę-bez-zażenowania-zdrzemnąć
Się Nieraz Najszczerzej Cytaty: Wiesz, nieraz myślę so­bie, że to lek­ka prze­sada gdy mil­cze­nie przys­tra­jamy złotem. Po cza­sie może się oka­zać, że ta cisza, to tyl­ko zar­dze­wiała blacha, niemająca nic wspólne­go ze złotem. Wiem, nieraz bra­kuje słów szczególnie gdy myśli zap­rzątnięte...aczkol­wiek złoto jest szlachet­ne i wy­daje się dużym nietak­tem gdy nim za­tyka­my dziury niez­reczne­go mil­cze­nia lub ciszy pow­stałej w wy­niku niekon­tro­lowa­nego wybuchu. -motylek96


Się Nieraz Najszczerzej Cytaty: Nieraz z miłości rodzi się dużo potworności. -Bujak Bogusław


Się Nieraz Najszczerzej Cytaty: Dobrze się zamierzyć znaczy nieraz tyle, co uderzyć. -Adolf Dygasiński


dobrze-ę-zamierzyć-znaczy-nieraz-tyle-co-uderzyć
Się Nieraz Najszczerzej Cytaty: Dob­rze się za­mie­rzyć znaczy nieraz ty­le, co uderzyć. -Adolf Dygasiński


dob­rze ę-za­mie­rzyć-znaczy-nieraz-ty­-co uderzyć
Się Nieraz Najszczerzej Cytaty: Nieraz zanim się postawi kropkę nad


nieraz-zanim-ę-postawi-kropkę-nad-i-samego-i-zabraknie
Się Nieraz Najszczerzej Cytaty: To co nie mieści się w głowi od­bi­ja się w oczach, a nieraz wychodzi na zewnątrz słowem ujęte  -motylek96


to co nie mieś ę-w głowi-od­bi­ja ę-w oczach-a nieraz-wychodzi-na zewnątrz-słowem-ujęte 
Się Nieraz Najszczerzej Cytaty: Szaleńcowi zdarza się nieraz trafne sformułowanie, na które nie zdobyłby się człowiek rozumny i zdrowy. -William Shakespeare


szaleńcowi-zdarza-ę-nieraz-trafne-sformułowanie-na-które-nie-zdobyłby-ę-człowiek-rozumny-i-zdrowy
Się Nieraz Najszczerzej Cytaty: Rzecz to ciężka i nieraz trudna, jeśli się musi czasami zostać ojcem własnego ojca. -George Sand


rzecz-to-ężka-i-nieraz-trudna-śli-ę-musi-czasami-zostać-ojcem-własnego-ojca
Się Nieraz Najszczerzej Cytaty: Ap­ro­bata otocze­nia sta­je się nieraz większą przy­jem­nością od bar­dziej pier­wotnej biolo­gicznej przyjemności. -Antoni Kępiński


ap­ro­bata-otocze­nia-sta­ ę-nieraz-większą-przy­jem­nośą-od bar­dziej-pier­wotnej-biolo­gicznej-przyjemnoś
Się Nieraz Najszczerzej Cytaty: By­wa pi­jany nieraz moc­no sponiewierany. -Bujak Bogusław


by­wa-pi­jany-nieraz-moc­no-sponiewierany
Się Nieraz Najszczerzej Cytaty: Nieświadomość sprawia nieraz to samo co wyrachowanie. -Honore de Balzac


nieświadomość-sprawia-nieraz-to-samo-co-wyrachowanie
Się Nieraz Najszczerzej Cytaty: Słowa są nieraz plotkarkami naszych myśli. -Magdalena Samozwaniec


Się Nieraz Najszczerzej Cytaty: Pieniądze? Jak ćmy się rozlecą. Sława? Nieraz płakał, kto cię miał. Przyjaźń? Szukaj jej ze świecą nocą, na wietrze, wśród skał. -Konstanty Ildefons Gałczyński


pieniądze-jak-ćmy-ę-rozlecą-sława-nieraz-płakał-kto-ę-miał-przyjaźń-szukaj-jej-ze-świecą-nocą-na-wietrze-wśród-skał
Się Nieraz Najszczerzej Cytaty: Bo miłość jest jak drzewo, sama z siebie rośnie, głęboko zapuszcza korzenie w całą istotę człowieka i nieraz na ruinie serca dalej się zieleni. -Wiktor Hugo


bo-miłość-jest-jak-drzewo-sama-z-siebie-rośnie-głęboko-zapuszcza-korzenie-w-całą-istotę-człowieka-i-nieraz-na-ruinie-serca-dalej-ę-zieleni
Się Nieraz Najszczerzej Cytaty: Bo miłość jest jak drzewo: sama z siebie rośnie, głęboko zapuszcza korzenie w całą istotę człowieka i nieraz, na ruinie serca, dalej się zieleni. -Wiktor Hugo


bo-miłość-jest-jak-drzewo-sama-z-siebie-rośnie-głęboko-zapuszcza-korzenie-w-całą-istotę-człowieka-i-nieraz-na-ruinie-serca-dalej-ę-zieleni
Się Nieraz Najszczerzej Cytaty: Bo piękna śmierć war­ta nieraz całego życia. -Wiesław Myśliwski


bo piękna-śmierć-war­-nieraz-całego-życia