Się O Znak Cytaty

Się O Znak Cytaty: Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja? -Władysław Bartoszewski


Się O Znak Cytaty: Znak cza­su ? Poz­nań, Dworzec Główny PKP Wy­siadam z sios­trzeńcem z po­ciągu, idziemy pe­ronem w stronę dwor­ca. Kiedy na słupie dos­trze­ga znak Wi-Fi, mówi do mnie : - To jest święty znak wujek... -bystry.76


Się O Znak Cytaty: Kiedy cię zaczną prze­ceniać, znak to, że sta­jesz się... bublem. -Ryszard Podlewski


kiedy-ę-zaczną-prze­ceniać-znak-to-że sta­jesz-ę-bublem
Się O Znak Cytaty: Kiedy ko­bieta zmienia ko­lor włosów to znak, że zaczy­na się dla niej no­wa epoka. -Olga Tokarczuk


kiedy-ko­bieta-zmienia-ko­lor-włosów-to znak-że zaczy­na ę-dla-niej-no­wa-epoka
Się O Znak Cytaty: Rusz się! - krzyczały no­gi ale on od­po­wie­dział, że cze­ka na znak od swo­jego serca. -loquentia


rusz-ę- krzyczały-no­gi-ale-on od­po­wie­dział-że cze­ka-na znak-od swo­jego-serca
Się O Znak Cytaty: Naj­większa nadzieja jest tam, gdzie obok sprzeczności sta­wia się znak zapytania. -agusia96


naj­większa-nadzieja-jest tam-gdzie-obok-sprzecznoś-sta­wia ę-znak-zapytania
Się O Znak Cytaty: Wesołość - znak zdrowia. -Henryk Sienkiewicz


Się O Znak Cytaty: ?! ja znak za­pyta­nia, ty wyk­rzyk­nik, ja niepew­na ty stanowczy zro­zum jak bar­dzo się róznimy... -psycholożka


 ja znak-za­pyta­nia-ty wyk­rzyk­nik-ja niepew­na-ty stanowczy-zro­zum-jak bar­dzo ę-róznimy
Się O Znak Cytaty: Diabeł: wielki, czarny znak zapytania. -Stefan Napierski


Się O Znak Cytaty: Wmyślić się w znak krzyża, który jest znakiem chrześcijaństwa: korzenie jego tkwią w ziemi, a ramiona obejmują całość stworzenia, by unieść je w górę, do nieba. -Jerzy Zawieyski


wmyślić-ę-w-znak-krzyża-który-jest-znakiem-chrześcijaństwa-korzenie-jego-tkwią-w-ziemi-a-ramiona-obejmują-całość-stworzenia-by-unieść-w
Się O Znak Cytaty: Szu­kać pos­ta­ci i kształtu bo­ga to znak ułom­ności ludzkiej. -Pliniusz Starszy


szu­kać-pos­­-i kształ-bo­ga-to znak-ułom­noś-ludzkiej
Się O Znak Cytaty: Już sam znak paragrafu wygląda jak narzędzie tortury. -Stanisław Jerzy Lec


już-sam-znak-paragrafu-wygląda-jak-narzędzie-tortury
Się O Znak Cytaty: Zły to znak, kiedy ludzie przestają rozumieć ironię, alegorię, żart. -Fiodor Dostojewski


zły-to-znak-kiedy-ludzie-przestają-rozumieć-ironię-alegorię-żart
Się O Znak Cytaty: Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. -Władysław Bełza


kto-ty-jesteś-polak-ły-jaki-znak-twój-orzeł-biały
Się O Znak Cytaty: Uśmiech i hu­mor to znak zwy­cięskiego góro­wania nad losem. -Stefan Garczyński


uśmiech-i hu­mor-to znak-zwy­ęskiego-góro­wania-nad-losem
Się O Znak Cytaty: W wal­ce na słowa zginął sens wy­powie­dzi. Wątek stra­cił się sam. Na­wet krop­ka nie mogła ich pow­strzy­mać. W ciszy wpat­rują się te­raz w znak za­pyta­nia... hold me now I need to feel complete... -Starlight


Się O Znak Cytaty: Praw­dzi­wy znak to umiejętność dos­trzeżenia ce­lu, tam gdzie wi­dać je­dynie pustą drogę. -Kedar


praw­dzi­wy-znak-to umiejętność-­trzeżenia-­lu-tam-gdzie-wi­dać-­dynie-pustą-drogę
Się O Znak Cytaty: Wys­tar­czy ten je­den mały znak, a będziemy wie­dzieć, że jest dobrze. -AnDree


wys­tar­czy-ten-­den-ły-znak-a będziemy-wie­dzieć-że jest dobrze