Się O rower Cóż Cytaty

Się O rower Cóż Cytaty: Zwykły rower jest pojazdem napędzanym mięśni. Rower jadący pod górę jest pojazdem napędzanym siłą woli. -Anonim


zwykły-rower-jest-pojazdem-napędzanym-mięś-rower-jadący-pod-górę-jest-pojazdem-napędzanym-łą-woli
Się O rower Cóż Cytaty: bieg­nie konik bieg­nie sobie skacze konik skacze sobie tańczy konik tańczy sobie krad­nie konik krad­nie sobie la­ta konik la­ta sobie lecz potyka się o rower cóż za konik jest bez nogi nie dla niego są te drogi znajdź ko­niku swoją drogę lub umieraj jeśli możesz  -vvrona


Się O rower Cóż Cytaty: Zło zachowuje równowagę tylko przy pełnej szybkości, jak rower. -Jean Paul Sartre


zło-zachowuje-równowagę-tylko-przy-pełnej-szybkoś-jak-rower
Się O rower Cóż Cytaty: Pop­ro­siłam Bo­ga o rower jed­nak wiem, że to tak nie działa, więc uk­radłam ro­wer i poprosiłam Bo­ga o przebaczenie. -◀bella▶


pop­ro­łam-bo­ga-o rower-jed­nak-wiem-że to tak-nie działa-więc-uk­radłam-ro­wer-i poprosiłam-bo­ga-o przebaczenie
Się O rower Cóż Cytaty: Cóż nam po filozofii albo religii, która nie pomaga żyć? Cóż to obchodzi życie, czy Bóg stworzył zło, czy je tylko toleruje? -William James


cóż-nam-po-filozofii-albo-religii-która-nie-pomaga-żyć-cóż-to-obchodzi-życie-czy-bóg-stworzył-zło-czy-tylko-toleruje
Się O rower Cóż Cytaty: Cóż jest w tym ta­kiego wstyd­li­wego? Cóż złego? Że ktoś cię porzu­cił? I co z te­go? Ty też ko­goś porzuć. Nie zauważyłaś, że jes­teś og­ni­wem w łańcuchu porzu­canych i porzucających?  -Olga Tokarczuk


Się O rower Cóż Cytaty: Zima, Cóż, że na szy­bie szron? Mam Ciebie. Cóż, że wiatr w ściany dął? Mam Ciebie. Chcę abyś we mnie tchnął Cząstkę siebie. Od­dech po­daj na tacy Wraz z niebem. Gładź sub­telnie ramiona Z pragnieniem. Py­taj jak mogę żyć Bez Ciebie. -Morey


Się O rower Cóż Cytaty: Cóż po bogactwie, jeśli używać się wzbraniasz. -Horacy


cóż-po-bogactwie-śli-używać-ę-wzbraniasz
Się O rower Cóż Cytaty: Cóż to za ciężka praca - podobać się nieciekawym ludziom. -Heinrich Heine


cóż-to-za-ężka-praca-podobać-ę-nieciekawym-ludziom
Się O rower Cóż Cytaty: Cóż pozostało we mnie, gdy stał się cień. . . ? -Georges Bataille


Się O rower Cóż Cytaty: Cóż to za przy­jaźń, która co­fa się przed solidarnością?  -Honoré de Balzac


cóż-to za przy­jaźń-która-co­fa ę-przed-solidarnośą 
Się O rower Cóż Cytaty: Cóż z tego, że pobrali się z rozsądku, skoro musieli się rozejść z miłości. -Jerzy Bilewicz


cóż-z-tego-że-pobrali-ę-z-rozsądku-skoro-musieli-ę-rozejść-z-miłoś
Się O rower Cóż Cytaty: Cóż to za ciężka pra­ca - po­dobać się niecieka­wym ludziom. -Heinrich Heine


cóż-to za ężka-pra­ca- po­dobać ę-niecieka­wym-ludziom
Się O rower Cóż Cytaty: Cóż tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno?! -Stanisław Wyspiański


Się O rower Cóż Cytaty: Cóż za demon mnie opętał, że tak poprawnie się zachowywałem? -Henry David Thoreau


cóż-za-demon-mnie-opęł-że-tak-poprawnie-ę-zachowywałem
Się O rower Cóż Cytaty: Cóż robić, trzeba pokazywać swą twarz wszędzie, gdzie się ją ma. -Anne Louise Stael - Holstein


Się O rower Cóż Cytaty: Na cóż zda się wysoka stopa, kiedy but jest zbyt ciasny. -Krystyna Sylwestrzak


na-cóż-zda-ę-wysoka-stopa-kiedy-but-jest-zbyt-ciasny
Się O rower Cóż Cytaty: Bóg stworzył i grzech. Po cóż się wyz­by­wać grzechu, sko­ro to rzecz boska?  -Jan Lemański


bóg-stworzył-i grzech-po cóż ę-wyz­by­wać-grzechu-sko­ro-to rzecz-boska