Się O rower Cóż Cytaty

Się O rower Cóż Cytaty: Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno… Pewnie nie na darmo -Martyna Wojciechowska


nigdy-nie-opieraj-ę-nieznanemu-otwórz-ę-na-świat-i-napawaj-przeżyciami-a-śli-ę-sparzysz-cóż-trudno-pewnie-nie-na-darmo
Się O rower Cóż Cytaty: Uśmie­chnęła się do mnie - o ser­ce ratunku! Bo­wiem cóż to jest uśmiech? To pół pocałunku!  -Kornel Makuszyński


uśmie­chnęła ę-do mnie- o ser­-ratunku-bo­wiem-cóż-to jest uśmiech-to-pół-pocałunku 
Się O rower Cóż Cytaty: Cóż kryć się może za je­go ciała powłokiem? Które z nich będzie mym no­wym nałogiem?  -SirNobody


cóż-kryć ę-może-za ­go-ciała-powłokiem-które-z nich-będzie-mym-no­wym-nałogiem 
Się O rower Cóż Cytaty: A cóż ja tu ro­bię, w tej Alei Zasłużonych...Czyżby zno­wu się pomylili? - Pośmier­tnie Zdumiony. -nicola-57


a cóż-ja  ro­bię-w tej alei-zasłużonychczyżby-zno­wu ę-pomylili-pośmier­tnie-zdumiony
Się O rower Cóż Cytaty: Gdyby Ewa nie skosztowała jabłka, cóż ciekawego zdarzyłoby się przez miliony lat?


gdyby-ewa-nie-skosztowała-jabłka-cóż-ciekawego-zdarzyłoby-ę-przez-miliony-lat-nic
Się O rower Cóż Cytaty: Co początkiem jest miłości, To i do końca w niej gości. I tu­taj rodzi się pytanie, Cóż z miłością się stanie Gdy od łóżka się zaczyna, Ja­każ jej końca przyczyna?... -Irracja


co-początkiem-jest miłoś-to-i do końca-w niej-goś-i-­taj-rodzi ę-pytanie-cóż-z miłośą ę-stanie-gdy-od łóżka ę-zaczyna
Się O rower Cóż Cytaty: I na cóż nam się przyda, że będziemy mieli kiedyś majątek, skoro posiądziemy go wówczas, gdy miną najpiękniejsze lata. -Molier


i-na-cóż-nam-ę-przyda-że-będziemy-mieli-kiedyś-majątek-skoro-posiądziemy-go-wówczas-gdy-miną-najpiękniejsze-lata
Się O rower Cóż Cytaty: Za­nim się dzi­ki zwierz ze snu zi­mowe­go zbudzi - za­poluję so­bie na ludzi, pomyślał. Cóż począć z życiowej nudy. -Meron


za­nim ę-dzi­ki-zwierz-ze snu-zi­mowe­go-zbudzi-za­poluję-so­bie-na ludzi-pomyśł-cóż-począć-z życiowej-nudy
Się O rower Cóż Cytaty: Człowiek szlachetny nie zna trosk ni lęku. O cóż się bowiem może troszczyć i czego ma się lękać, skoro w sobie żadnych ułomności nie znalazł? -Konfucjusz


człowiek-szlachetny-nie-zna-trosk-lęku-o-cóż-ę-bowiem-może-troszczyć-i-czego-ę-lękać-skoro-w-sobie-żadnych-ułomnoś-nie-znalazł
Się O rower Cóż Cytaty: Po­dob­no półbo­giem jest człowiek? I cóż stąd, gdy sił mu nie sta­je w chwi­li, kiedy pot­rze­buje ich naj­bar­dziej. Cóż mu stąd, jeśli zarówno wśród wzlo­tu naj­wyższej ra­dości, jak i wśród pognębienia naj­sroższe­go bólu, mu­si pow­ra­cać do onej człowie­czej nor­my, do po­ziomu onej jałowej, tępej i zim­nej świado­mości i nie może, cho­ciaż prag­nie i tęskni za­tonąć w to­niach nieskończoności!  -Johann Wolfgang Goethe


Się O rower Cóż Cytaty: Cóż począć mam ja? Żyć w ciszy nie umiem, Bez niej się nie da  -Taiyono Kudarashi


cóż-począć-mam-ja-Żyć-w ciszy-nie umiem-bez-niej ę-nie da 
Się O rower Cóż Cytaty: No cóż, kończyć mu­sisz na dziś ale nie mar­tw się, jut­ro też jest dzień w którym będziesz mógł w czymś zaradzić. -szajbuss


no cóż-kończyć-mu­sisz-na dziś-ale-nie mar­tw-ę-jut­ro-też-jest dzień-w którym będziesz-mógł-w czymś-zaradzić
Się O rower Cóż Cytaty: Samotność - cóż po ludziach. -Adam Mickiewicz


Się O rower Cóż Cytaty: Jeśli posadzić przy stole najodważniejszego marynarza, najbardziej nieustraszonego lotnika i najmężniejszego żołnierza cóż ujrzymy? Jak się sumuje ich strach. -Winston Churchill


jeśli-posadzić-przy-stole-najodważniejszego-marynarza-najbardziej-nieustraszonego-lotnika-i-najmężniejszego-żołnierza-cóż-ujrzymy-jak-ę
Się O rower Cóż Cytaty: cóż za nieroz­wa­ga !  -- zaufać milczeniu. -thrillofit


cóż-za nieroz­wa­ga- -zaufać-milczeniu
Się O rower Cóż Cytaty: Cóż tam, panie, w polityce? -Stanisław Wyspiański


Się O rower Cóż Cytaty: I cóż dalej, szary człowieku? -Hans Fallada


Się O rower Cóż Cytaty: Tu w cze­luściach me­go ser­ca, skry­wa się uczu­cie zakazane. Ja, więźniem tej miłości bez pok­ry­cia się stałem. Ob­nażony, bez­bron­ny stoję przed Tobą, spójrzże cóż ze mną uczyniłaś!  -Husniye