Się Od Małżeństwa Cytaty

Się Od Małżeństwa Cytaty: Gdzie dochodzi do miłości bez małżeństwa , może dojść do małżeństwa bez miłości. -Anonim


gdzie-dochodzi-do-miłoś-bez-łżeństwa-może-dojść-do-łżeństwa-bez-miłoś
Się Od Małżeństwa Cytaty: Małżeństwa kojarzą się w niebie. -Anonim


małżeństwa-kojarzą-ę-w-niebie
Się Od Małżeństwa Cytaty: Początek drogi krzyżowej zaczyna się od małżeństwa. -Peter Hacks


początek-drogi-krzyżowej-zaczyna-ę-od-łżeństwa
Się Od Małżeństwa Cytaty: Kłopoty współczesnego małżeństwa wywodzą się z podwójnego życia kobiet. -Renata Szuman - Fikus


kłopoty-współczesnego-łżeństwa-wywodzą-ę-z-podwójnego-życia-kobiet
Się Od Małżeństwa Cytaty: Szczęśliwe małżeństwa biorą się stąd, że on i ona dają sobie szczęście. -Francis Francis


szczęśliwe-łżeństwa-biorą-ę-stąd-że-on-i-ona-dają-sobie-szczęście
Się Od Małżeństwa Cytaty: Żywy węgorz wije się pod nożem, kobieta zmuszona do małżeństwa bierze kochanka. -Selma Lagerlof


Żywy-węgorz-wije-ę-pod-nożem-kobieta-zmuszona-do-łżeństwa-bierze-kochanka
Się Od Małżeństwa Cytaty: Wszystkie małżeństwa są udane. Trudności powstają dopiero, gdy zaczyna się wspólne pożycie. -Francoise Sagan


wszystkie-łżeństwa-są-udane-trudnoś-powstają-dopiero-gdy-zaczyna-ę-wspólne-pożycie
Się Od Małżeństwa Cytaty: Nigdy nie czci się tak świętości małżeństwa, jak wracając z objęć grzechu. -Zofia Nałkowska


nigdy-nie-czci-ę-tak-świętoś-łżeństwa-jak-wracając-z-objęć-grzechu
Się Od Małżeństwa Cytaty: By­wają małżeństwa zacho­wujące się jak pa­ra ślepców, z których każde cze­go in­ne­go nie widzi. -Irena Conti


by­wają-łżeństwa-zacho­wują ę-jak pa­ra-ślepców-z których-każde-cze­go-in­ne­go-nie widzi
Się Od Małżeństwa Cytaty: Nierozerwalność małżeństwa jest pomysłem dobrym, szkoda tylko, że nie daje się zastosować do ludzi. -Aleksander Świętochowski


nierozerwalność-łżeństwa-jest-pomysłem-dobrym-szkoda-tylko-że-nie-daje-ę-zastosować-do-ludzi
Się Od Małżeństwa Cytaty: Nierozwiązalność małżeństwa jest pomysłem dobrym, szkoda tylko, że nie daje się zastosować do ludzi. -Aleksander Świętochowski


nierozwiązalność-łżeństwa-jest-pomysłem-dobrym-szkoda-tylko-że-nie-daje-ę-zastosować-do-ludzi
Się Od Małżeństwa Cytaty: Bywają małżeństwa zachowujące się jak para ślepców, z których każde czego innego nie widzi. -Irena Conti


bywają-łżeństwa-zachowują-ę-jak-para-ślepców-z-których-każde-czego-innego-nie-widzi
Się Od Małżeństwa Cytaty: Zaloty tak się mają do małżeństwa, jak bardzo dowcipny prolog do bardzo nudnej sztuki. -William Congreve


zaloty-tak-ę-mają-do-łżeństwa-jak-bardzo-dowcipny-prolog-do-bardzo-nudnej-sztuki
Się Od Małżeństwa Cytaty: Zdrada jest jedynie konsekwencją małżeństwa. -Pitigrilli


zdrada-jest-jedynie-konsekwencją-łżeństwa
Się Od Małżeństwa Cytaty: Nikogo nie zmusza się do zawarcia małżeństwa, ale każdego, kto zawarł małżeństwo, należy zmuszać do posłuszeństwa wobec praw rządzących małżeństwem. -Karol Marks


nikogo-nie-zmusza-ę-do-zawarcia-łżeństwa-ale-każdego-kto-zawarł-łżeństwo-należy-zmuszać-do-posłuszeństwa-wobec-praw-rządzących
Się Od Małżeństwa Cytaty: Jeden nieprzyjaciel kobiet i małżeństwa tak powiedział: ilekroć kładę się spać, czynię to ze strachem, gdy sobie przypomnę, że Adam we śnie dostał żonę. -Anonim


jeden-nieprzyjaciel-kobiet-i-łżeństwa-tak-powiedział-ilekroć-kładę-ę-spać-czynię-to-ze-strachem-gdy-sobie-przypomnę-że-adam-we-śnie
Się Od Małżeństwa Cytaty: Zdra­da jest je­dynie kon­sekwen­cją małżeństwa. -Pitigrilli


zdra­da-jest ­dynie-kon­sekwen­cją-łżeństwa
Się Od Małżeństwa Cytaty: Wszystkie kobiety dążą do małżeństwa, wszyscy mężczyźni do romansu. -Magdalena Samozwaniec


wszystkie-kobiety-dążą-do-łżeństwa-wszyscy-mężczyź-do-romansu