Się Podobać Wszystkim Cytaty

Się Podobać Wszystkim Cytaty: Staraj się podobać wszystkim obywatelom, w jakimkolwiek mieście przebywasz, bo to najwięcej przynosi wdzięczności; a postępowanie zadufane w sobie częstokroć ciężkie i szkodliwe przynosi skutki. -Bias z Prieny


Się Podobać Wszystkim Cytaty: Kobieta musi być na tyle intelektualistką, by podobać się mężczyznom głupim i na tyle głupia, by podobać się inteligentnym. -Zsa Zsa Gabor


kobieta-musi-być-na-tyle-intelektualistką-by-podobać-ę-mężczyznom-głupim-i-na-tyle-głupia-by-podobać-ę-inteligentnym
Się Podobać Wszystkim Cytaty: Wtedy będzie wszystkim źle, gdy wszyscy będą się zajmowali wszystkim. -Ezop


wtedy-będzie-wszystkim-ź-gdy-wszyscy-będą-ę-zajmowali-wszystkim
Się Podobać Wszystkim Cytaty: Po to są studenci, żeby się podobać dziewczynom. -Borys Pasternak


po-to-są-studenci-żeby-ę-podobać-dziewczynom
Się Podobać Wszystkim Cytaty: Co przystoi kobiecie? - Podobać się własnemu mężowi. -Teano


co-przystoi-kobiecie-podobać-ę-własnemu-mężowi
Się Podobać Wszystkim Cytaty: Z wszystkiego najtrudniejsze jest podobać się tłumowi. -Demostenes


z-wszystkiego-najtrudniejsze-jest-podobać-ę-tłumowi
Się Podobać Wszystkim Cytaty: Złym się nie podobać wielka to jest chwała. -Augustyn z Hippony


Się Podobać Wszystkim Cytaty: Cóż to za ciężka praca - podobać się nieciekawym ludziom. -Heinrich Heine


cóż-to-za-ężka-praca-podobać-ę-nieciekawym-ludziom
Się Podobać Wszystkim Cytaty: To za mało być inteligentnym, trzeba jeszcze umieć się podobać. -Ninon De Lenclos


to-za-ło-być-inteligentnym-trzeba-jeszcze-umieć-ę-podobać
Się Podobać Wszystkim Cytaty: To za mało być in­te­ligen­tnym, trze­ba jeszcze umieć się podobać. -Ninon de Lenclos


to za ło-być-in­te­ligen­tnym-trze­ba-jeszcze-umieć ę-podobać
Się Podobać Wszystkim Cytaty: Jesteśmy dobrzy dla drugich, aby się sobie więcej podobać. -Magdalena Samozwaniec


jesteśmy-dobrzy-dla-drugich-aby-ę-sobie-więcej-podobać
Się Podobać Wszystkim Cytaty: Kobiety z reguły starają się sprawić, by mężczyzna się zmienił: Przerobiony zaś przestaje im się podobać. -Marlena Dietrich


kobiety-z-reguły-starają-ę-sprawić-by-mężczyzna-ę-zmienił-przerobiony-zaś-przestaje-im-ę-podobać
Się Podobać Wszystkim Cytaty: Kto nie może się już podobać kobietom, ten się z nich natrząsa. -Luc De Vauvenargues


kto-nie-może-ę-już-podobać-kobietom-ten-ę-z-nich-natrzą
Się Podobać Wszystkim Cytaty: Ko­biety z re­guły sta­rają się spra­wić, by mężczyz­na się zmienił; prze­robiony zaś przes­ta­je im się podobać. -Marlena Dietrich


ko­biety-z re­guły-sta­rają ę-spra­wić-by mężczyz­na ę-zmienił-prze­robiony-zaś-przes­­-im ę-podobać
Się Podobać Wszystkim Cytaty: Jes­teśmy dob­rzy dla dru­gich, aby się so­bie więcej podobać. -Magdalena Samozwaniec


jes­teśmy-dob­rzy-dla-dru­gich-aby ę-so­bie-więcej-podobać
Się Podobać Wszystkim Cytaty: Jeśli ktoś się nie podoba twojemu psu, najprawdopodobniej tobie też nie powinien się podobać. -Anonim


jeśli-ktoś-ę-nie-podoba-twojemu-psu-najprawdopodobniej-tobie-też-nie-powinien-ę-podobać
Się Podobać Wszystkim Cytaty: Jeden bowiem jest świat, a składa się nań wszystko, i Bóg jeden we wszystkim, i jedna materia i jedno prawo i jeden rozum wspólny wszystkim stworzeniom rozumnym i prawda jedna. -Marek Aureliusz


jeden-bowiem-jest-świat-a-składa-ę-nań-wszystko-i-bóg-jeden-we-wszystkim-i-jedna-materia-i-jedno-prawo-i-jeden-rozum-wspólny-wszystkim
Się Podobać Wszystkim Cytaty: Osoby niezdolne do miłości nie znają ogromnej różnicy, jaka istnieje pomiędzy życzliwością i przyjaźnią: skłonność jest dla nich przywiązaniem i zdaje im się, iż kochają, kiedy tylko same pragną się podobać. -Stephanie - Felicite De Genlis