Się Szaleństwem Cytaty

Się Szaleństwem Cytaty: To, co w polityce zaczyna się od lęku, kończy się szaleństwem. -Samuel Coleridge


to-co-w-polityce-zaczyna-ę-od-lęku-kończy-ę-szaleństwem
Się Szaleństwem Cytaty: To, co w po­lity­ce zaczy­na się od lęku, kończy się szaleństwem. -Samuel Taylor Coleridge


to-co w po­lity­-zaczy­na ę-od lęku-kończy ę-szaleństwem
Się Szaleństwem Cytaty: Szalenstwem jest zachowywac sie w ten sam sposob i oczekiwac innego rezultatu. -Albert Einstein


szalenstwem-jest-zachowywac-sie-w-ten-sam-sposob-i-oczekiwac-innego-rezultatu
Się Szaleństwem Cytaty: Gniew jest krótkim szaleństwem. -Horacy


gniew-jest-krótkim-szaleństwem
Się Szaleństwem Cytaty: Logika snu jest przejściowym szaleństwem. -Geneviere Rodis-Lewis


Się Szaleństwem Cytaty: Gniew jest chwi­lowym szaleństwem. -Horacy


gniew-jest chwi­lowym-szaleństwem
Się Szaleństwem Cytaty: Powiedzieć, co się myśli, jest czasem największym szaleństwem, a czasem najwyższą sztuką -Marie von Ebner-Eschenbach


powiedzieć-co-ę-myśli-jest-czasem-największym-szaleństwem-a-czasem-najwyższą-sztuką
Się Szaleństwem Cytaty: Największym szaleństwem, do jakiego są zdolni mężczyźni i kobiety, jest miłość. -Paulo Coelho


największym-szaleństwem-do-jakiego-są-zdolni-mężczyź-i-kobiety-jest-miłość
Się Szaleństwem Cytaty: Szaleństwo krzyża było mądrością, ale mądrość ludzka bywa szaleństwem. -Włodzimierz Pietrzak


szaleństwo-krzyża-było-mądrośą-ale-mądrość-ludzka-bywa-szaleństwem
Się Szaleństwem Cytaty: Jest to szaleństwem i głupotą żyć jak żebrak, aby umrzeć bogatym człowiekiem. -Decimus Junius Juvenalis


jest-to-szaleństwem-i-głupotą-żyć-jak-żebrak-aby-umrzeć-bogatym-człowiekiem
Się Szaleństwem Cytaty: A czymże jest prawdziwa męskość, jeśli nie wymieszanymi w odpowiednich proporcjach klasą i szaleństwem? -Andrzej Sapkowski


a-czymże-jest-prawdziwa-męskość-śli-nie-wymieszanymi-w-odpowiednich-proporcjach-klasą-i-szaleństwem
Się Szaleństwem Cytaty: Szaleństwem zdobywców jest chęć narzucenia wszystkim ludziom swoich praw i zwyczajów; nie służy to niczemu, jako że pod każdą formą rządu ludzie zą zdolni do posłuszeństwa. -Montesquieu


szaleństwem-zdobywców-jest-chęć-narzucenia-wszystkim-ludziom-swoich-praw-i-zwyczajów-nie-służy-to-niczemu-jako-że-pod-każdą-formą-rzą
Się Szaleństwem Cytaty: Kimże ja jestem? Sumą oddechów Siecią naczyniek Szkiele­tem emoc­ji Popląta­niem wrażeń Iloczy­nem ad­re­nali­ny Czys­tym szaleństwem Kimże ja jestem? Kom­bi­nacją niewiadomych Tworzących dziwną całość Uśmie­chającą się do ciebie Każde­go ran­ka Kimże ty jesteś? Dla mnie? Niewiadomą Za­ginioną w gąszczu Zbiorów pustych Czys­tym tlenem Pośród skazy Smo­gu świata  -Lira99


Się Szaleństwem Cytaty: Mądrość ludzi jest szaleństwem w oczach Boga. Jeśli posłuchamy głosu dziecka, które mieszka w naszej duszy, oczy nasze znowu nabiorą blasku. A jeśli nie utracimy więzi z tym dzieckiem, to nigdy nie utracimy więzi z życiem. -Paulo Coelho


Się Szaleństwem Cytaty: Byłaś szaleństwem Gorącem piekielnym Byłaś radością Stud­nią bez dna Ogółem wszystkim Całkowitością Tak jakbyś… Roz­sy­pałaś się Jak ta­lia kart Bez ASA Bez znaczenia Jak sa­me domino Co kro­pek nie ma Ob­ra­zek z puzzli Lecz na klej ułożone W kim jest wina? Lub też, w czym? Kto ten spra­wił czyn? Co zep­suło to, co dobre? Nikt i nic od­po­wie­dzi nie zna Ale ja­ka w tym ro­la ma?   -M44G


Się Szaleństwem Cytaty: Cze­go się boję? Boję się stra­cić ludzi, których kocham. Boję się, że ko­lej­ny raz mi się to przy­darzy. Boję się sa­mot­ności. Boję się kiedyś obudzić i zdać so­bie sprawę z te­go, że ni­kogo już przy mnie nie ma. Boję się jutra. Boję się dru­giego człowieka. Boję się świata. -Nieistniejąca


Się Szaleństwem Cytaty: Życie to taki dziwny prezent. Na początku się je przecenia: sądzi się, że dostało się życie wieczne. Potem się go nie docenia, uważa się, że jest do chrzanu, za krótkie, chciałoby się niemal je odrzucić. W końcu kojarzy się, że to nie był prezent, ale jedynie pożyczka. I próbuje się na nie zasłużyć. -Éric-Emmanuel Schmitt


Się Szaleństwem Cytaty: Gdy już się zbliżysz, Poczuję Twój zapach, Za­pach Twoich dłoni, szyi i włosów. Przy­tulę się do Twe­go ciepłego ciała. Roz­grza­nego, rozpalonego Żarzące­go się niczym ogień. Od­dam się Tobie Tak jak jeszcze ni­komu się nie oddałam. I wreszcie się poznamy Poz­nają się nasze ciała. -Fallina