Się Także Samotnym Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Się Także Samotnym Cytaty: Wśród ludzi jest się także samotnym. -Antoine De Saint - Exupery
Się Także Samotnym Cytaty: Nigdy się nie jest mniej samotnym, niż gdy się jest samotnym. -Cyceron
nigdy-ę-nie-jest-mniej-samotnym-ż-gdy-ę-jest-samotnym
Się Także Samotnym Cytaty: Jak miłą nies­podzianką jest od­kry­cie, że będąc sa­memu można nie czuć się samotnym. -Ellen Burstyn
jak-miłą-nies­podzianką-jest od­kry­cie-że będąc-­memu-można-nie czuć ę-samotnym
Się Także Samotnym Cytaty: Nawet człowiek samotny nie mógłby się czuć samotnym bez tła, które tworzą inni ludzie. -Karol Irzykowski
nawet-człowiek-samotny-nie-mógłby-ę-czuć-samotnym-bez-tła-które-tworzą-inni-ludzie
Się Także Samotnym Cytaty: Jest się zawsze samotnym i nie jest się nim nigdy. -Erich Maria Remarque
Się Także Samotnym Cytaty: Być mrocznym samotnym nerwowo-wzrocznym obserwatorem Wirującego diamentu świata. -Anna Achmatowa
być-mrocznym-samotnym-nerwowo-wzrocznym-obserwatorem-wirującego-diamentu-świata
Się Także Samotnym Cytaty: czy jest coś lep­sze­go niż czas pier­wszy po­całunek , uśmiech po­każ mi sens by­cia samotnym  -tknp
czy-jest coś-lep­sze­go-ż-czas-pier­wszy-po­całunek- uśmiech-po­każ-mi sens-by­cia-samotnym 
Się Także Samotnym Cytaty: Dwa razy w życiu powinien być człowiek samotnym: raz w młodości, aby się wiele nauczyć; drugi raz w starości, aby się cieszyć rozważaniem dobrego, którego w życiu dokonał i pokutować za złe spełnione. -Karol Juliusz Weber
Się Także Samotnym Cytaty: Możesz być kocha­ny przez wszys­tkich, ale mi­mo to być bar­dzo samotnym. -Freddie Mercury
możesz-być-kocha­ny-przez-wszys­tkich-ale-mi­mo-to być-bar­dzo-samotnym
Się Także Samotnym Cytaty: Żeby do­konać wiel­kich rzeczy, mu­simy nie tyl­ko działać, ale także marzyć, nie tyl­ko pla­nować, ale także wierzyć. -Anatol France (François Anatole Thibault)
Żeby-do­konać-wiel­kich-rzeczy-mu­simy-nie tyl­ko-działać-ale-także-marzyć-nie tyl­ko-pla­nować-ale-także-wierzyć
Się Także Samotnym Cytaty: Wios­na-lwi­ca wy­suwa zielo­ne pazury i dziką wo­nią kwiatów prag­nienie wyraża... Wiel­kim sko­kiem uderza o pręty z żelaza, za który­mi Los-strażnik przys­tanął, ponury. Sar­knął piorun - to lwica burzy się i złości - błysnął ma­ja zielenią wzrok jej umęczony. Na je­sieni przy­cichnie - wciągnie ziel­ne szpony, si­wiejąc po samotnym wy­buchu miłości. Ma­ria Paw­li­kow­ska - Jasnorzewska  -Arlette
Się Także Samotnym Cytaty: Niektórzy ludzie wydają się wielcy, bo mierzy się także piedestał. -Seneka
niektórzy-ludzie-wydają-ę-wielcy-bo-mierzy-ę-także-piedestał
Się Także Samotnym Cytaty: Tonącym we łzach rzuca się także koło ratunkowe. -Elżbieta Grabosz
tonącym-we-łzach-rzuca-ę-także-koło-ratunkowe
Się Także Samotnym Cytaty: Z własnej głębi także trzeba nauczyć się wydobywać. -Renata Szuman - Fikus
z-własnej-głębi-także-trzeba-nauczyć-ę-wydobywać
Się Także Samotnym Cytaty: Słońce także kloaki na­wie­dza, a nie maże się. -Diogenes Laertios z Cylicji
Się Także Samotnym Cytaty: Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach. -Carl Gustav Jung
wiedza-nie-opiera-ę-wyłącznie-na-prawdzie-także-na-błędach
Się Także Samotnym Cytaty: Zadowolić się tym, co Przyroda ci dała - to głupota, a także bezczelność. -Agata Christie
zadowolić-ę-tym-co-przyroda-dała-to-głupota-a-także-bezczelność
Się Także Samotnym Cytaty: Zadowolić się tym, co Przyroda ci dała - to głupota, a także bezczelność! -Agata Christie
zadowolić-ę-tym-co-przyroda-dała-to-głupota-a-także-bezczelność
Się Także Samotnym Cytaty: Są także ludzie, którzy pot­ra­fią za­bawiać się tyl­ko w stadzie. Praw­dzi­wy bo­hater ba­wi się sam. -Charles Baudelaire
są także-ludzie-którzy-pot­ra­fią-za­bawiać ę-tyl­ko-w stadzie-praw­dzi­wy bo­hater-ba­wi ę-sam
Się Także Samotnym Cytaty: Nieszczęście jest także dobre. W czasie choroby nauczyłem się wiele, czego bym się nigdy w życiu nie nauczył. -Johann Wolfgang Goethe
nieszczęście-jest-także-dobre-w-czasie-choroby-nauczyłem-ę-wiele-czego-bym-ę-nigdy-w-życiu-nie-nauczył
Się Także Samotnym Cytaty: Prawo ma swoje brzmienie. Jest to instrument, który także daje się nastrajać. -Alojzy Żółkowski
prawo-swoje-brzmienie-jest-to-instrument-który-także-daje-ę-nastrajać
Się Także Samotnym Cytaty: Nic się w życiu nie kończy, wciąż się coś zaczyna, i dla tych, którzy mają wiarę, śmierć także jest początkiem. -Halina Rodzińska
nic-ę-w-życiu-nie-kończy-wciąż-ę-coś-zaczyna-i-dla-tych-którzy-mają-wiarę-śmierć-także-jest-początkiem
Się Także Samotnym Cytaty: Gdzie ustaje modlitwa, tam przestaje istnieć chrześcijaństwo i kończy się także kapłaństwo. -Julius Dopfner kard
gdzie-ustaje-modlitwa-tam-przestaje-istnieć-chrześcijaństwo-i-kończy-ę-także-kapłaństwo
Się Także Samotnym Cytaty: Co do mnie zauważyłem jedną rzecz, że gdy się jest między sza­lony­mi, sta­je się także sza­lonym, a co więcej, znaj­du­je się pe­wien urok w szaleństwach. -Henryk Sienkiewicz
co do mnie-zauważyłem-jedną-rzecz-że gdy ę-jest między-sza­lony­mi-sta­ ę-także-sza­lonym-a co więcej-znaj­­ ę-pe­wien-urok
Się Także Samotnym Cytaty: Świat dzieje się także we mnie, nie tylko w czasie i przestrzeni. Ja też jestem przestrzenią -Sandor Marai
Świat-dzieje-ę-także-we-mnie-nie-tylko-w-czasie-i-przestrzeni-ja-też-jestem-przestrzenią
Się Także Samotnym Cytaty: Miłować prawdę to znosić pustkę, a także pogodzić się ze śmiercią. Prawda jest po stronie śmierci. -Simone Weil
miłować-prawdę-to-znosić-pustkę-a-także-pogodzić-ę-ze-śmiercią-prawda-jest-po-stronie-śmierci
Się Także Samotnym Cytaty: Maksymy także mają swoje klimata i podobnie jak drzewa w jednych miejscach po wszystkich polach się rodzą, a w innych ledwo w oranżeriach utrzymać się mogą. -Alojzy Żółkowski
maksymy-także-mają-swoje-klimata-i-podobnie-jak-drzewa-w-jednych-miejscach-po-wszystkich-polach-ę-rodzą-a-w-innych-ledwo-w-oranżeriach-utrzymać
Się Także Samotnym Cytaty: Świat jeszcze pełen jest ról, które gramy Dopóki nam za­leży, czy się podobamy, Gra także śmierć, cho­ciaż się nie podoba... -Rainer Maria Rilke
Świat-jeszcze-peł-jest ról-które-gramy-dopóki-nam-za­ży-czy ę-podobamy-gra-także-śmierć-cho­ciaż ę-nie podoba
Się Także Samotnym Cytaty: Bądźmy oazą, gdzie człowiek zachwyca się życiem, także tym, które kosztuje wiele trudu. -Phil Bosmans
bądźmy-oazą-gdzie-człowiek-zachwyca-ę-życiem-także-tym-które-kosztuje-wiele-trudu
Się Także Samotnym Cytaty: Każdy z nas ma we wnętrzu muzyczkę, która mu akompaniuje. Jeśli inni ją także słyszą, nazywa się to osobowość. -Gilbert Cesbron
każdy-z-nas-we-wnętrzu-muzyczkę-która-mu-akompaniuje-jeśli-inni-ją-także-słyszą-nazywa-ę-to-osobowość
Się Także Samotnym Cytaty: Is­kra życia w płomieniach zaz­drości za­nika; nadzieja nie kiełku­je, kończy także się siła. -Devin
is­kra-życia-w płomieniach-zaz­droś-za­nika-nadzieja-nie kiełku­-kończy-także ę-ła
Się Także Samotnym Cytaty: Można spaść ze schodów także wte­dy, gdy się cały czas kur­czo­wo trzy­ma poręczy. -jatoja
można-spaść-ze schodów-także-wte­dy-gdy ę-cały-czas-kur­czo­wo-trzy­-poręczy
Się Także Samotnym Cytaty: Społeczeństwo syte, żyjące w dobrobycie, nie zadowala się kupowaniem książek; chce także kupować poetów. -Leslie Fidler
społeczeństwo-syte-żyją-w-dobrobycie-nie-zadowala-ę-kupowaniem-książek-chce-także-kupować-poetów
Się Także Samotnym Cytaty: Chrystus, kiedy chciał wychowywać ludzi, stał się człowiekiem. Jeśli chcemy wychowywać dzieci, to musimy się stać także dziećmi. -Marcin Luter
chrystus-kiedy-chciał-wychowywać-ludzi-stał-ę-człowiekiem-jeśli-chcemy-wychowywać-dzieci-to-musimy-ę-stać-także-dziećmi
Się Także Samotnym Cytaty: Witam Dzi­siaj by mnie Pan nie poz­nał. Cała ra­dos­na. Uśmie­chem wa­biłam ludzi, a ko­loro­wymi włosa­mi przy­ciągałam tłumy. Kocham ta­kie życie - bez­tros­kie. Życie, które nie og­ra­nicza się do nie­szcze­rego uśmie­chu. Da­wanie, po­maga­nie to coś co kocham. Wie pan, wte­dy jes­tem w swoim żywiole - jes­tem wte­dy sobą. Trochę uśmie­chu Pa­nu także nie zaszkodzi. A także śmie­chu ! Pozdrawiam  -chrupcia